Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Info Methodieken

Work Ability Index (WAI)

U wilt een gevalideerde methodiek gebruiken om duurzame inzetbaarheid te meten en implementeren bij uw klanten.

Personal Radar & Company Radar

De Personal Radar is een vragenlijst die werkvermogen én werkplezier meet van individuele werknemers.

WerkScan

De Werkscan helpt uw opdrachtgever om medewerkers bewuster te maken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Loonwaardebepaling

Kies een gevalideerde methodiek ter bepaling van de loonkostensubsidie bij verminderd arbeidsvermogen.