Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Blik op Werk Keurmerk

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners. Zij kunnen zich ermee onderscheiden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het inkopen van hun diensten laten zien dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.

Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten (in het vervolg kortweg: klanten) en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk.

Wat biedt het Keurmerk mij als dienstverlener?

De voordelen van het hebben van het Keurmerk op een rij.

Welke diensten vallen onder het Keurmerk?

Er zijn twaalf soorten dienstverleningen die onder het Keurmerk vallen. Deze dragen bij aan de doelstelling van Blik op Werk.

Wat moet ik doen om het Keurmerk te behalen?

Het Blik op Werk Keurmerk onderscheidt zich op twee belangrijke punten van andere keurmerken. Ten eerste ...

Wat kost het Keurmerk mij?

Hier vindt u de tarieven voor deelname aan het Blik op Werk Keurmerk

Aanmelden Keurmerk

Hier kunt u zich aanmelden voor het Blik op Werk Keurmerk

Veelgestelde vragen en contactgegevens

Hier kunt u terecht voor al uw vragen over het Keurmerk.

Praktijkvoorbeelden


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?