Integrating?

Click here for information about language schools.

Behalen (Aspirant-)Keurmerk Arbeid

Na uw aanmelding voor het Keurmerk Arbeid gaat u een overeenkomst en een verwerkersovereenkomst aan met Blik op werk. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek van toepassing. 

Om in aanmerking te komen voor het (Aspirant-)Keurmerk moeten dienstverleners aan alle normen uit de Handleiding voldoen. Daarnaast zijn dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk verplicht om al hun activiteiten die vallen binnen de 12 diensten van het Keurmerk op te nemen in de metingen.

Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen te kiezen voor de dienst jobcoaching, terwijl de dienstverlener ook outplacement verzorgt. Het Keurmerk Arbeid is outputgericht: wij toetsen uw dienstverlening achteraf op vooraf gestelde normen. Daarom ontvangt u eerst het Aspirant-Keurmerk Arbeid.

Aspirant-Keurmerk Arbeid

Voor toekenning van het Aspirant-Keurmerk Arbeid voldoet uw organisatie aan de gestelde eisen uit Hoofdnorm 1, Organisatie. Wij stellen vast of uw organisatie de bedrijfsprocessen beheerst en deze waarborgt. Hiermee geeft het Keurmerk de garantie dat uw organisatie een betrouwbare organisatie is. Bij de toetsing wordt gekeken naar: 

  • Procesbeschrijving;
  • Continuïteit;
  • Bedrijfspresentatie; 
  • Privacyreglement;
  • Klachtenreglement;
  • Kwaliteitsborging personeel.


Na toekenning van het Aspirant-Keurmerk Arbeid heeft u, met ingang van de geaccordeerde meetperiode, beschikking over het Aspirant-Keurmerk Arbeid. 

Keurmerk Arbeid

U ontvangt het Keurmerk Arbeid nadat de eerste meetperiode positief is beoordeeld. Jaarlijks toetst een certificerende instelling of u voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen:

  • Uw bedrijfsprocessen zijn op orde en geborgd;
  • Uw resultaten zijn transparant en voldoen aan vastgestelde normen;
  • Uw cliënten en opdrachtgevers zijn tevreden over uw dienstverlening en u heeft minimaal vijf afzonderlijke trajecten uitgevoerd in de meetperiode.

Na een positieve beoordeling ontvangt u een gevelbordje en tonen wij uw organisatie, resultaten, tevredenheid en sterrenberekening in ons Kwaliteitsregister Arbeid.

Alle normen en eisen waaraan u moet voldoen kunt u teruglezen in de Handleiding en de Aanmeldgids.

Persoonlijk advies

Neem contact op met onze specialist van het Keurmerk Arbeid 

Samen met jou bekijken we de situatie en geven advies over de mogelijkheden.