Integrating?

Click here for information about language schools.

Arbeid

Kiezen voor kwaliteit

Het Keurmerk Arbeid biedt organisaties die zich richten op dienstverlening voor duurzame arbeids- en sociale participatie praktische handvatten voor het behoud en verbeteren van kwaliteit. Het laat (potentiële) cliënten en opdrachtgevers zien dat u voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en onderscheidt u van andere aanbieders. Met het Keurmerk Arbeid kiest u voor kwaliteit. 

Voordelen Keurmerk Arbeid

Onafhankelijke kwaliteitstoets

Een onafhankelijke kwaliteitstoets van uw dienstverlening. Met het Keurmerk Arbeid onderscheidt u zich van andere organisaties. De jaarlijkse kwaliteitscontrole bewijst dat uw dienstverlening aan hoge kwaliteitsnormen voldoet. Dat maakt u ook een aantrekkelijke werkgever.

Voordeel bij aanbesteding

Het Keurmerk Arbeid geeft bij verschillende gemeenten, UWV en organisaties aangesloten bij bepaalde cao’s voordelen bij het verkrijgen van aanbestedingen en opdrachten.

Kwaliteit verbeteren

Praktische handvatten voor het behouden van kwaliteit. Ook stimuleert het Keurmerk Arbeid het verbeteren van uw organisatie, bedrijfsprocessen en dienstverlening.

Lerend netwerk

Een lerend netwerk voor (Aspirant-) Keurmerkhouders en (potentiële) opdrachtgevers. Door het organiseren van verschillende activiteiten en het delen van best practices met elkaar, leren we elkaar kennen en verhogen we samen de kwaliteit binnen de sector.

Blik op Werk investeert in de bekendheid van het Keurmerk Arbeid en de vindbaarheid van onze Keurmerkhouders. Bekijk het Kwaliteitsregister Arbeid voor een overzicht van alle Keurmerkhouders Arbeid.

Blik op Werk biedt binnen het Keurmerk Arbeid een tevredenheidsonderzoek en cliëntenaudit. Deze kunt u óók als separaat product afnemen.

Het tevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De rapportage geeft per onderdeel inzicht over de tevredenheid van uw cliënten en opdrachtgevers. Het geeft u advies over hoe tevredenheid te verhogen en dienstverlening te verbeteren. Lees meer

De cliëntenaudit is een (aanvullend) kwalitatief onderzoek, waarin uw cliënten telefonisch over de tevredenheid met betrekking tot uw dienstverlening worden bevraagd. Het resultaat van deze audit geeft u een totaalbeeld van zowel de sterke als zwakke punten van uw dienstverlening. Lees meer

Vragen over het Keurmerk Arbeid?

Esther Rohlfs (foto) en Jolien Bonouvrié zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.