Integrating?

Click here for information about language schools.

Aanvragen Keurmerk Inburgeren en Arbeid

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u graag het Keurmerk Arbeid en/of het Keurmerk Inburgeren wil aanvragen.

Dienstverleners met Blik op Werk Keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen

Uw bedrijf biedt diensten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze diensten onderscheiden zich door kwaliteit. Uw opdrachtgevers en cliënten zijn tevreden. Met het Keurmerk Arbeid en/of Inburgeren toont u aan dat u voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Blik op Werk:

  • U werkt doelmatig en efficiënt;
  • U bent een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener;
  • U komt uw afspraken na;
  • U hebt tevreden opdrachtgevers en cliënten.


Het Blik op Werk Keurmerk maakt de kwaliteit van de dienstverlening doorlopend inzichtelijk door een jaarlijkse toetsing.

Voorwaarden deelname Keurmerk

Wanneer u wilt deelnemen aan het Keurmerk Arbeid en/of Inburgeren, gaat u een overeenkomst aan met Blik op Werk. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek van toepassing. Het invullen van het aanvraagformulier is de eerste stap in de totstandkoming van de overeenkomst met Blik op Werk. Nadat u heeft aangegeven het Keurmerk aan te willen vragen, ontvangt u van Blik op Werk digitaal de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de Handleiding(en) en de verwerkersovereenkomst. De overeenkomst en de verwerkersovereenkomst vult u ingevuld terug naar Blik op Werk. De overeenkomst komt vervolgens tot stand, nadat deze door Blik op Werk geaccordeerd aan u retour is gezonden.

Om in aanmerking te komen voor het (Aspirant-)Keurmerk moet u voldoen aan alle normen uit de Handleiding. Daarnaast zijn dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk verplicht om al hun activiteiten die vallen binnen de 12 gedefinieerde diensten van het keurmerk op te nemen in de metingen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen te kiezen voor de dienst jobcoaching, terwijl u ook outplacementtrajecten verzorgt. Alle normen en eisen waar u aan moet voldoen, kunt u teruglezen in de Handleiding en de algemene voorwaarden.

Informatie en advies

  • Kijk hier voor meer informatie over het Keurmerk Arbeid.
  • Kijk hier voor informatie over het Keurmerk Inburgeren.

Vragen of advies nodig over het aanmeldproces?
Neem dan contact op met onze Servicedesk.