Integrating?

Click here for information about language schools.

Arbeid

Keurmerk Arbeid: de zekerheid van kwaliteit

Als opdrachtgever op het gebied van duurzame arbeids- en sociale participatie wilt u een volwassen markt van dienstverleners tot uw beschikking hebben. Op de re-integratiemarkt zijn vele aanbieders actief en u wilt de juiste keuze maken.

Kiezen voor een dienstverlener met het Keurmerk Arbeid betekent dat u bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid in huis haalt. In het Kwaliteitsregister Arbeid vindt u op transparante en gemakkelijke wijze een dienstverlener die aansluit op uw vraag.

Waarom Keurmerk Arbeid opnemen in kwaliteitseisen bij inkoop?

Jaarlijkse toetsing door geaccrediteerde auditor

Door middel van outputgerichte toetsing kijkt Blik op Werk of een dienstverlener aan de kwaliteitsnormen voldoet en het Keurmerk Arbeid ontvangt en mag behouden. Onze Keurmerkhouders Arbeid worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijk geaccrediteerde auditor op onderstaande kwaliteitseisen.

Beheersing en continuïteit van bedrijfsprocessen: toetsing van de doelmatigheid en efficiëntie van interne processen, privacy- en klachtenreglement en eisen aan (ingehuurd) personeel.

Resultaten en prestaties: toetsing via aantal beëindigde trajecten, plaatsingspercentages en het nakomen van (prestatie)afspraken met u als opdrachtgever.

Tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers:
Via een onafhankelijk onderzoeksbureau meten wij jaarlijks de tevredenheid van cliënten en u als opdrachtgever.

Kwaliteitsregister Arbeid Als opdrachtgever wilt u dienstverleners contracteren die uw cliënten optimaal begeleiden. Daarom wilt u uw inkoopstrategie zo vormgeven, dat kwalitatieve partijen zich inschrijven en u afgesloten contracten makkelijk kunt monitoren. Keurmerkhouders Arbeid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Arbeid. Zo vindt u gericht een dienstverlener, die voldoet aan bovenstaande kwaliteitseisen en aansluit bij uw wensen.

Extra eisen mogelijk

Wilt u extra eisen stellen, dan kunt u deze opnemen in uw contract met de opdrachtnemer. In overleg kan Blik op Werk deze eisen meenemen in de jaarlijkse audit. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Vragen over het Keurmerk Arbeid?

Esther Rohlfs (foto) en Jolien Bonouvrié zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.