Integrating?

Click here for information about language schools.

Wij zijn

Gedreven professionals

Blik op Werk bestaat uit 20 gedreven professionals die zich dagelijks inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren in de samenleving.
We zijn een open organisatie met korte lijnen. In een informele sfeer verzetten we veel werk.

Onze medewerkers

Wendy
Nieuwenhuijze

Medewerker Servicedesk

Thom
Damen

Medewerker Servicedesk

Luke
Snijders

Medewerker Servicedesk

Jolien
Bonouvrié

Specialist Arbeid

Esther
Rohlfs

Adviseur Arbeid

Senna
Slangen

Specialist Inburgeren

Peter
Langedijk

Specialist Werkvermogen

Robert
van Hal

Specialist Kwaliteit en Toezicht

Tim
Knaapen

Onderzoeker

Jolanda
Lampie

Boekhouder

Corry
Loffeld

Administratief medewerker

Robertjan
Uijl

Directeur-Bestuurder

Andreas
Vaillant

Jurist

Guido
Sandtke

Manager Kwaliteit & Bedrijfsvoering

Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de stichting Blik op Werk. Het formuleert de doelstellingen en draagt zorgt voor de operationele bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur bestaat uit een persoon: Robertjan Uijl, directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur op basis van de geformuleerde doelstellingen. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Cristel van de Ven (voorzitter)
 • John Kerstens
 • Niek Snoeij
 • Annelies Lichtenberg

Wetenschappelijke Raad

Deze raad adviseert ons over onderzoeken die we uitvoeren en toetst deze aan wetenschappelijke kaders. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. P.T. (Paul) de Beer, Bijzonder hoogleraar Henri Polak leerstoel, Faculteit de rechtsgeleerdheid, UVA
 • Prof. dr. Annet de Lange, Sustainable employability at the labour market, Open Universiteit
 • Prof.dr. P.T. (Tinka) van Vuuren, Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement
 • Prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden, Hooglereaar Strategisch Personeelsmanagement, Radboud Universiteit

College van Arbitrage

Voor het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren kent de stichting een onafhankelijk College van Arbitrage. Dit college bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. H. (Han) Entzinger
 • Dhr. E. (Emile) Hofhuis
 • Mw. D. (Domenica) Ghidei
 • Dhr. P. (Piet) van Geel