Integrating?

Click here for information about language schools.

Inburgeren

Snel naar

Handleiding Inburgeren 2024
Addendum
Keurmerk Inburgeren

Registers

Inburgeren

Starten in de samenleving met goed inburgeronderwijs

Het inburgeringsonderwijs is voor nieuwkomers een belangrijke start van hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Wij stimuleren organisaties om inburgeringsonderwijs van de hoogste kwaliteit te bieden.

Een onafhankelijke kwaliteitstoets en erkenning voor u als taalschool.

Alleen taalscholen met het Keurmerk Inburgeren mogen inburgeringstrajecten aanbieden.

Goed en toegankelijk inburgeringsaanbod

Blik op Werk is samen met de Keurmerkhouders verantwoordelijk voor een kwalitatief goed en toegankelijk inburgeringsaanbod.

Keurmerk Inburgeren

Blik op Werk toetst de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs door middel van het Keurmerk Inburgeren.

Handleiding 2024

Hierin staan de normen waaraan u moet voldoen om het (Aspirant-)Keurmerk Inburgeren te krijgen en te houden.

WI 2013/2021 leerroutes

De verschillen tussen de oude (2013) en de nieuwe (2021) Wet inburgering helder uitgelegd via visuals. 

Kwaliteitsregister Inburgeren

Alle inburgerscholen met het Blik op Werk Keurmerk overzichtelijk bij elkaar.
Inburgeraar?

Informatie over taalscholen
Ga naar www.zoekinburgerschool.nl voor informatie over taalscholen bij u in de buurt, beoordelingen van taalscholen en veelgestelde vragen. Deze website is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Informatie over inburgeren
Ga naar www.inburgeren.nl voor meer informatie over het inburgeringsproces en de Wet inburgering 2021. Deze site is van de Nederlandse overheid en de informatie is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Integrating?

Information about language schools
Go to www.zoekinburgerschool.nl for information regarding language schools in your neighbourhood, ratings of the language schools and frequently asked questions. This website is available in Dutch and English.

Information about integrating
Go to www.inburgeren.nl for more information about the Dutch integration process and the Wet inburgering 2021 (the Dutch integration law of 2021). This website is an initiative from the Dutch government and the information on it is available in Dutch and English.

Voor docenten

Informatie over lesgeven aan inburgeraars kunt u vinden in het kwaliteitsregister NT2-docent of op de website van de BVNT2.

Vragen over het Keurmerk Inburgeren?

Senna Slangen (foto) en Allenoosh Azarian zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.

Blik op werk is verbonden met onderstaande certificerende instellingen.