Integrating?

Click here for information about language schools.

Beoordeling en resultaatgebieden Keurmerk Arbeid

Jaarlijkse resultatenaudit

Jaarlijks komt er een gecertificeerde instelling bij u langs voor de resultatenaudit. De auditor controleert of uw organisatie voldoet aan de hoofdnormen Organisatie, Resultaten en Tevredenheid, nadat de meetperiode is afgelopen. Na afloop ontvangt u een rapportage waarin wordt omschreven welke onderdelen goed gaan in uw bedrijf en waar kansen voor verbetering liggen. U sluit zelf een overeenkomst af met een certificerende instelling. Blik op Werk werkt samen met:

Tevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers van uw dienstverlening wordt jaarlijks gemeten. Omdat het meten van tevredenheid vraagt om een uniforme wijze van uitvragen, wordt het tevredenheidsonderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia uitgevoerd. U geeft zelf per medewerker aan of zij aangemeld worden voor het laagdrempelige of reguliere onderzoek. Daarnaast is de vragenlijst in meerdere talen beschikbaar en kunt u tegen een meerprijs de vragenlijst telefonisch of op locatie af laten afnemen. 

De rapportage die volgt uit het onderzoek geeft per onderdeel inzicht over de tevredenheid van uw cliënten en opdrachtgevers. Het biedt u handvatten om de tevredenheid te verhogen en uw dienstverlening te verbeteren.

Webinar Praktische voorbereiding op een audit

Bekijk het webinar over de resultatenaudit waarin Ingrid Luk (auditor voor Blik op Werk) en Robert van Hal (specialist Kwaliteit en Toezicht Blik op Werk) dieper ingingen op de wijze van toetsing en aandachtspunten binnen Hoofdnorm 2. Ook werden vragen van keurmerkhouders beantwoord.

Video afspelen

Aanvullende audits

De cliëntenaudit is een kwalitatief onderzoek, waarin uw cliënten telefonisch over de tevredenheid met betrekking tot uw dienstverlening worden bevraagd. Het onderzoek geeft u een totaalbeeld van zowel de sterke als zwakke punten. Keurmerkhouders kiezen ook voor deze audit als zij met het tevredenheidsonderzoek niet de respons-norm van 10% behalen.

Sterrensysteem

Op basis van de uitkomsten van uw jaarlijkse audit en het tevredenheidsonderzoek berekenen wij het behaalde aantal sterren (1 tot en met 4 sterren). Zo kunt u uw organisatie verder onderscheiden van andere organisaties. Organisaties die meer sterren behalen komen bovenaan in het kwaliteitsregister. In de Handleiding leest u meer over de berekening van sterren en op welke wijze u het aantal sterren kunt verhogen. Voor meer informatie over het aanvragen van audits/onderzoeken en tarieven neemt u contact op met onze Servicedesk via servicedesk@blikopwerk.nl of 030 – 291 60 25.

Vragen over het Keurmerk Arbeid?

Esther Rohlfs (foto) en Jolien Bonouvrié zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.