Integrating?

Click here for information about language schools.

Loonwaarde

Snel naar

Hoe werkt het toezicht?
Geaudite partijen
Register van loonwaardedeskundigen

Downloads

Loonwaarde

Monitoren van kwaliteit

Blik op Werk bewaakt de uniforme loonwaardemethodiek binnen de private sector en zorgt dat de markt toegankelijk is voor nieuwe aanbieders.

Blik op Werk monitort de uitvoering van de loonwaardebepaling, de opleiding en het examenproces van opleidingsorganisaties en de loonwaarde-instrumenten.

Het toezicht van Blik op Werk richt zich op twee aspecten: de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek en de toegankelijkheid van de markt voor nieuwe dienstverleners.

Wet verbinden met praktijk

Door middel van audits verbinden we de wet met de praktijk en signaleren we waar het wringt. We adviseren overheid en sector hoe de loonwaardemethodiek zich verder kan ontwikkelen.

De uniforme loonwaardemethodiek

Werkgevers die mensen met een verminderd arbeidsvermogen in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op loonkostensubsidie of loondispensatie voor het deel dat iemand minder productief is. Om te weten op hoeveel loonkostensubsidie een werkgever recht heeft, moet de zogeheten loonwaarde van de werknemer worden bepaald. De manier waarop de loonwaarde van een werknemer wordt vastgesteld, is de loonwaardebepaling. 

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe, uniforme, methodiek om de loonwaarde van de medewerker met een arbeidsbeperking te bepalen: de uniforme loonwaardemethodiek (ULM). De ULM is één van de beleidsinstrumenten van het in 2018 gelanceerde Breed Offensief: een brede agenda die bedoeld is om de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten en zo te zorgen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. De uniformering is vastgelegd in het Besluit Loonkostensubsidie Participatiewet 2021 (Stb. 2021-113), de Regeling loonkostensubsidie participatiewet 2021 (Stc. 2021, 9937) en in de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling (CUL)

Blik op Werk audits

We voeren audits uit bij:

  • Opleidingsorganisaties die de opleiding tot loonwaardedeskundige verzorgen.
  • Ontwikkelaars van software-applicaties die loonwaardedeskundigen ondersteunen bij het uitvoeren van de loonwaardebepaling.
  • Uitvoerders van de loonwaardebepaling.

Uitvoering van de loonwaardebepaling

Verschillende partijen hebben een rol in de uitvoering van de loonwaardebepaling.

Vragen over loonwaarde?

Etienne Lemmens is onze expert.
Hij is te bereiken via de Servicedesk.