Integrating?

Click here for information about language schools.

Over ons

Kwaliteitsinstituut voor duurzame participatie

Een inclusieve samenleving waarin iedereen deelneemt – daar geloven wij in en daar werken wij aan. Dat doen we door dienstverleners te ondersteunen die zich richten op inburgeren, arbeid, werkvermogen en loonwaarde.

Blik op Werk wil een toonaangevend kwaliteitsinstituut zijn dat keurt, signaleert en adviseert op het gebied van duurzame participatie.

Onze expertises

Arbeid

Kwaliteit stimuleren

Wij brengen dienstverlening voor arbeids- en sociale participatie naar een hoger niveau. Met het Keurmerk Arbeid toetsen we het aanbod van dienstverleners. Samen maken we inzichtelijk hoe kwaliteit kan worden behouden en verbeterd.

Inburgeren

Kwaliteit garanderen

Wij houden toezicht op de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs. Door het toekennen en controleren van het Keurmerk Inburgeren, toetsen wij of de wet- en regelgeving door scholen wordt nageleefd. Samen met Keurmerkhouders werken we aan verhoging van de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs.

Loonwaarde

Kwaliteit monitoren
Wij bewaken de uniforme loonwaardemethodiek binnen de private sector en zorgen dat de markt toegankelijk is voor nieuwe aanbieders. Door middel van audits verbinden we de wet met de praktijk en signaleren we waar het wringt. We adviseren overheid en sector hoe de methodiek zich verder kan ontwikkelen.

Werkvermogen

Kwaliteit meten

Wij ondersteunen organisaties bij het meten van duurzame inzetbaarheid bij werkgevers via valide instrumenten, zoals de Work Ability Index.

Betrokken, zorgvuldig en deskundig

Onze waarden staan centraal in alles wat we doen. Ze geven richting aan hoe we werken, communiceren en met elkaar omgaan.

Wij zijn betrokken
Wij zijn een netwerkorganisatie die mensen en organisaties bij elkaar brengt.We hebben oog en oor voor de ander en diens situatie.

Wij zijn zorgvuldig
Wij nemen weloverwogen beslissingen. We houden ons aan gemaakte afspraken, zijn duidelijk en consistent. We volgen in ons werk de afgesproken procedures en regels.

Wij zijn deskundig
Als kwaliteitsinstituut volgen we en kennen we alle actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame participatie. Wij zijn constant in ontwikkeling.

20 gedreven professionals

Blik op Werk bestaat uit ruim 20 gedreven professionals die zich dagelijks inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren in de samenleving.

Organisatie

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de
stichting Blik op Werk. Het formuleert de doelstellingen en draagt zorgt voor de operationele bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit Robertjan Uijl, Directeur/Bestuurder.

Naast de Raad van Bestuur kent Blik op Werk voor toetsing, controle en advies een aantal raden.

Onze partners

Blik op Werk is in 2006 opgericht door de sociale partners, LCR, Oval, UWV en VNG en UWV om te voorzien in transparante informatie over de kwaliteit van dienstverleners. We werken samen met onderstaande organisaties.