Integrating?

Click here for information about language schools.

Workshop: hoe maakt u 2e spoortrajecten betaalbaar? – 17 september

Op dinsdag 17 september neemt Maurice Vervoort (directeur Quintes en oprichter Verzuimvizie) u mee in de wereld van de verzuimverzekeraars. In een interactieve workshop komt u meer te weten over de Wet verbetering poortwachter, de WIA, de kosten en baten van verzuim voor verzekeraars en de belangrijkste ‘subsidies’ waarmee verzekeraars bereid zijn mee te betalen […]

Ervaringen van loonwaardedeskundigen met de Uniforme Loonwaardemethodiek 

De Uniforme Loonwaardemethodiek (ULM) is sinds 2021 de standaard waarmee de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking wordt bepaald. Het doel is om dit op een uniforme, objectieve en onafhankelijke manier vast te stellen. Op basis van de meting wordt een subsidie vastgesteld, waarmee werkgevers deze doelgroep een baan aan kunnen bieden. Het streven is […]

“Je mist een hoop talenten als je groepen mensen uitsluit”

Interview met Robertjan Uijl, directeur-bestuurder Blik op Werk, over een inclusieve samenleving. Blik op Werk zegt `iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving`. Klinkt mooi, maar wat bedoelen jullie hier precies mee? En waarom is het zo belangrijk? “De samenleving maken we met z’n allen. Ik vind dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat […]