Integrating?

Click here for information about language schools.

Onderzoek naar het tekort aan NT2-docenten en het gebruik van de uitzonderingsmaatregelen

In 2023 heeft Blik op Werk een eerste enquête uitgezet onder haar Keurmerkhouders Inburgeren om het tekort aan gecertificeerde NT2-docenten in beeld te brengen. De resultaten van deze enquête hebben mede bijdragen aan vier tijdelijke uitzonderingsmaatregelen voor taalscholen voor wie het behalen van de 80% norm van gecertificeerde NT2-docenten niet mogelijk blijkt. Deze uitzonderingsmaatregelen zijn […]

Online vragenuur – 16 juli

16 juli – 10.00 tot 11.00 uur Tijdens het online vragenuur kunt u al uw vragen m.b.t. het keurmerk Inburgeren (anoniem) stellen. Het volgende vragenuur is op dinsdag 16 juli van 10.00 tot 11.00 uur. Met onderstaande gegevens kunt u het hele uur binnenkomen:
 Ga naar de website: https://lnkd.in/ev9r_8tY 
Vergadering-id: 342 492 363 669
Wachtwoordcode: fGnJAn

Onderzoek `De staat van het inburgeringsonderwijs`

Binnen NT2 geldt sinds 2021 een nieuwe inburgeringswet. Daarnaast neemt de instroom toe, is er sprake van een docententekort en zijn arbeidsvoorwaarden het gesprek van de dag.  Er gebeurt veel in NT2-land. Op beleidsniveau wordt hard aan oplossingen gedacht, waarbij de stem van de docent niet mag ontbreken.  Daarom is Blik op Werk gestart met […]

Meld u aan voor speeddaten

Meld u aan voor speeddaten Ontdek samenwerkingsmogelijkheden duale trajecten! Vanuit de Wet Inburgering 2021 is de wens om duale trajecten te creëren. Binnen een duaal traject vindt taalwerving en participatie tegelijkertijd plaats. Doordat een inburgeraar de Nederlandse taal leert terwijl hij/zij meedoet in de samenleving, vindt vaak een snellere integratie plaats.   Blik op Werk heeft […]