Integrating?

Click here for information about language schools.

In 2023 heeft Blik op Werk een eerste enquête uitgezet onder haar Keurmerkhouders Inburgeren om het tekort aan gecertificeerde NT2-docenten in beeld te brengen.

De resultaten van deze enquête hebben mede bijdragen aan vier tijdelijke uitzonderingsmaatregelen voor taalscholen voor wie het behalen van de 80% norm van gecertificeerde NT2-docenten niet mogelijk blijkt. Deze uitzonderingsmaatregelen zijn ingegaan op 1 januari 2023 en zijn gedurende een periode van maximaal twee jaar van toepassing, dus uiterlijk tot 1 januari 2025.

Monitoring

Tijdens deze looptijd monitort Blik op Werk het gebruik en de werking van de uitzonderingsmaatregelen. In dit kader heeft Blik op Werk onderstaande onderzoeken uitgevoerd:

  • Een tweede enquête onder de Keurmerkhouders Inburgeren van Blik op Werk om de actuele status van het docententekort in beeld te brengen. Ook het huidige en toekomstige taalaanbod voor asielstatushouders (Wi2013 en WI2021) en overige-/gezinsmigranten is onderwerp van de uitvraag. 
  • Een evaluatie van de ervaringen met het gebruik van uitzonderingsmaatregelen. Hiervoor heeft Blik op Werk Keurmerkhouders Inburgeren geïnterviewd die gebruik maken van de uitzonderingsmaatregelen.

 

Bekijk hier de presentatie van de resultaten van beide onderzoeken in dit integrale rapport.