Integrating?

Click here for information about language schools.

Binnen NT2 geldt sinds 2021 een nieuwe inburgeringswet. Daarnaast neemt de instroom toe, is er sprake van een docententekort en zijn arbeidsvoorwaarden het gesprek van de dag. 

Er gebeurt veel in NT2-land. Op beleidsniveau wordt hard aan oplossingen gedacht, waarbij de stem van de docent niet mag ontbreken. 

Daarom is Blik op Werk gestart met een onderzoek: De Staat van het Inburgeringsonderwijs. Wilt u meer weten over de wijze van onderzoek en methodiek? Download dan deze pdf.