Integrating?

Click here for information about language schools.

Meld u aan voor speeddaten

Ontdek samenwerkingsmogelijkheden duale trajecten!

Vanuit de Wet Inburgering 2021 is de wens om duale trajecten te creëren. Binnen een duaal traject vindt taalwerving en participatie tegelijkertijd plaats. Doordat een inburgeraar de Nederlandse taal leert terwijl hij/zij meedoet in de samenleving, vindt vaak een snellere integratie plaats.  

Blik op Werk heeft de afgelopen maanden een aantal succesvolle speeddatesessies georganiseerd.Tijdens een speeddate gaan taalscholen in gesprek met re-integratie dienstverleners. Wilt u graag een speeddate bijwonen of meer informatie? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info@blikopwerk.nl.