Integrating?

Click here for information about language schools.

Loonwaarde

Hoe werkt het toezicht?

Het toezicht van Blik op Werk richt zich op twee aspecten: de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek en de toegankelijkheid van de markt voor nieuwe dienstverleners.

Toezicht op de uitvoering
Blik op Werk monitort de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) door middel van verschillende audits. Bij deze audits observeert en constateert Blik op Werk of de private dienstverleners de ULM hebben geïmplementeerd. Daarnaast monitort Blik op Werk hoe de methodiek in de praktijk zijn uitwerking heeft: wringt de methodiek in de praktijk, en zo ja, waar?

Toezicht op de toegankelijkheid van de markt
Blik op Werk ziet toe op de toegankelijkheid van de markt voor nieuwe toetreders. Dit doet Blik op Werk door te monitoren of nieuwe dienstverleners de markt kunnen betreden. 

Audits van Blik op Werk

Blik op Werk monitort de uniformiteit van de uitvoering van loonwaardebepalingen door middel van een combinatie van verschillende audits:

Toetsingskaders

Blik op Werk heeft per type audit een toetsingskader ontwikkeld. Deze toetsingskaders zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, de CUL en de kwaliteitsnormen voor opleiding en examinering zoals deze zijn opgesteld door het CDUL.

Vragen over loonwaarde?

Etienne Lemmens is onze expert.
Hij is te bereiken via de Servicedesk.