Integrating?

Click here for information about language schools.

Inburgeren

Onafhankelijke kwaliteitstoets en erkenning

Een onafhankelijke kwaliteitstoets en erkenning voor u als taalschool; het Keurmerk Inburgeren laat zien dat uw dienstverlening aan hoge kwaliteitsnormen voldoet. 

Het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren is essentieel voor verschillende partijen. Als inburgeraars, die vallen onder de Wet Inburgering 2013 of gezinsmigranten onder de Wet inburgering 2021, gebruik willen maken van een DUO-lening dan moeten zij onderwijs volgen bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren. 

Ook voor gemeenten is het Keurmerk Inburgeren essentieel. Onder de Wet inburgering 2021 zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Gemeenten kunnen inburgeringstrajecten voor asielstatushouders uitsluitend inkopen bij taalaanbieders met het Blik op Werk Keurmerk Inburgeren.

Aanvragen Keurmerk Inburgeren

Biedt u taallessen NT2 aan en wilt u uw aanbod ook toegankelijk maken voor inburgeraars? 

Vraag hier het Keurmerk Inburgeren aan.

U kunt het Keurmerk Inburgeren voor bepaalde tijd aanvragen. De regels waaraan uw organisatie moet voldoen bij de aanvraag, staan in de Handleiding Inburgeren 2024.

De Handleiding Inburgeren 2024 is tevens de leidraad bij de uitvoering van het onderwijs en de bedrijfsprocessen en het up-to-date houden van uw kwaliteit.

Toetsing van kwaliteit

De kwaliteit van het inburgeringsonderwijs wordt getoetst aan de hand van de vier pijlers van het Keurmerk Inburgeren.

Het controleren en waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs middels verschillende audits en inspecties. Hierbij wordt onder andere gekeken naar didactiek en cursistenbegeleiding door de taalaanbieder.
Het controleren van de onderwijskundige resultaten in brede zin. Het betreft zaken als de slagingspercentages, maar ook het voldoen aan de regels omtrent de intake, groepsgrootte en doorlooptijd.
Het kijken naar hoe het dienstverleningsaanbod van Keurmerkhouders wordt ervaren door cursisten (en opdrachtgevers), omdat tevredenheid een indicator is van de kwaliteit van de inburgeringscursus.
Het vaststellen of taalscholen hun bedrijfsprocessen beheersen en of de continuïteit van de taalschool is gewaarborgd. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel.

Addendum

Bij de Handleiding Inburgeren 2024 is een tijdelijke maatregel uitgewerkt voor Keurmerkhouders die door het docententekort tijdelijk niet kunnen voldoen aan de 80%-norm van gecertificeerde docenten NT2. Bekijk hier het Adddendum verruiming van Normen vanwege tekort aan NT2-docenten.

Afstandsonderwijs

Wanneer u afstandsonderwijs aanbiedt dient u hiervan een melding te maken bij Blik op Werk. U kunt dit aangeven in het portaal dat ook voor het aanleveren van cursusplanningen wordt gebruikt. 

Aanvullend moet u in de bedrijfspresentatie op de website van Blik op Werk een melding en toelichting opnemen voor het aanbieden van afstandsonderwijs.

Vragen over het Keurmerk Inburgeren?

Senna Slangen (foto) en Allenoosh Azarian zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.