Integrating?

Click here for information about language schools.

Snel naar

Register Werkvermogen
Work Ability Index
Huis van Werkvermogen

Werkvermogen

Duurzaam inzetten van medewerkers

Werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en mentaal in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Werkvermogen is geen vast gegeven maar beïnvloedbaar. Het is de peilstok van de mate waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Het werkvermogen wordt gemeten met de Work Ability Index (WAI.)

De Work Ability Index (WAI) is een uitstekend instrument voor beleid dat gericht is op duurzame inzetbaarheid van werkenden.

U bent op zoek naar een gevalideerde aanpak om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van uw opdrachtgevers in beeld te brengen.

WAI geeft inzicht in de risico’s die organisaties lopen

Werkenden met een matig of slecht werkvermogen ervaren minder werkplezier, zijn minder productief, minder gezond en vitaal en hebben een grotere kans op frequenter en langduriger verzuim. Ook zijn ze geneigd eerder de organisatie of zelfs de branche te verlaten.

Een verminderd werkvermogen is lang niet altijd zichtbaar. Het in beeld brengen van het werkvermogen van medewerkers geeft inzicht in de risico’s die organisaties lopen. En daarop kan een strategisch en preventief hrm-beleid worden ontwikkeld. 

Tenslotte kan het meten van werkvermogen inzicht geven in de effectiviteit van interventies die zijn ingezet om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. 

Bekijk in het register werkvermogenspecialisten welke organisaties door Blik op Werk zijn gecertificeerd om werkvermogen te meten en welke diensten zij aanbieden.

Word een werkvermogenspecialist

Aan de slag met een gevalideerde aanpak om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van uw (potentiële) opdrachtgevers in beeld te brengen.

Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen is een model dat inzicht geeft wat van invloed is op het werkvermogen. Het biedt aanknopingspunten voor het goede gesprek over inzetbaarheid. Lees verder.

Vragen over werkvermogen?

Peter Langedijk (foto) is onze expert.
U bereikt hem via de Servicedesk.