Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Keurmerk Inburgeren


Bent u op zoek naar een school? Are you looking for a school? 

Ga dan naar, please go to: www.ikwilinburgeren.nl


Bent u aanbieder van inburgeringscursussen? 

Wilt u als aanbieder van taalonderwijs cursisten met een DUO-lening voorbereiden op het inburgeringsexamen? Dan is voor uw organisatie het Blik op Werk keurmerk Inburgeren noodzakelijk.

Het Keurmerk toetst de volgende normen:

1.    Algemene indicatoren: Allereerst worden de algemene indicatoren van uw organisatie getoetst. Deze indicatoren zijn gericht op de continu├»teit en kwaliteit van de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel. Voor NT2- en ONA-docenten zijn speciale eisen gesteld.

2.    Tevredenheid: Indicatoren rond tevredenheid en ervaringen van klanten en opdrachtgevers. Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van cursisten die een cursus volgen of hebben gevolgd en eventueel de opdrachtgevers.

3.    Nakomen van afspraken: Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners de gemaakte afspraken over het eindresultaat nakomen. Daarbij gaat het zowel om gemaakte afspraken in het cursuscontract als de slagingspercentages.

4.    Didactiek en cursistenbegeleiding: Toezicht in de klas betrekt de dagelijkse lespraktijk op het gebied van onder andere didactiek en cursistenbegeleiding bij het oordeel van Blik op Werk. De kwaliteit van de cursussen die u aanbiedt wordt ook getoetst.  Alle dienstverleners Inburgeren krijgen toegang tot een online tool om de eigen organisatie te evalueren op dit gebied. Daarnaast wordt er met enige regelmaat een inspectie uitgevoerd.

Indien u aan de algemene indicatoren voldoet, wordt het aspirant keurmerk toegekend met een bijbehorend DUO-nummer. Na toekennen van deze status, brengt Blik op Werk een bezoek aan de school. Tijdens dit schoolbezoek wordt de leeromgeving van de cursisten bekeken. Daarnaast wordt nagegaan of de - voor het aspirant keurmerk - getoetste documenten worden toegepast. Tijdens het gesprek wordt de bedrijfsvoering besproken waarin de cursusadministratie een belangrijke rol speelt. Het gaat hier om een goede indruk van de organisatie.

Inburgeraars zelf kunnen via de website ikwilinburgeren.nl een keuze maken uit het voor hen geschikte aanbod. Aanbieders van taalonderwijs kunnen op hun bedrijfspagina hun school presenteren.

Wilt u het Keurmerk aanvragen? Klik dan hier. Mocht u nog vragen hebben over het Keurmerk, neem dan contact met ons op, of bekijk de veelgestelde vragen.

Vlogs

Onze vlogger Omaima Boudhan gaat op bezoek bij taalschool Mondo in Zeeland.

Actueel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?