Integrating?

Click here for information about language schools.

Inburgeren

Keurmerk behouden

U kunt het Keurmerk voor onbepaalde tijd gaan dragen wanneer u na de periode waarin u in bezit was van het Keurmerk Inburgeren voor bepaalde tijd, voldoet aan alle Normen behorend bij het Keurmerk Inburgeren. U leest hierover meer in de Handleiding Inburgeren 2024.

Audits bewaken kwaliteit

Om te bepalen of een Keurmerkhouder het Keurmerk Inburgeren voor langere tijd mag behouden, voert Blik op Werk een aantal audits uit. Bijvoorbeeld de resultatenaudit, de cliëntenaudit en het Toezicht in de Klas. Een volledig overzicht vindt u in H5, H6 en H7 van de Handleiding Inburgeren 2024.  Blik op Werk maakt voor deze audits gebruik van gespecialiseerde instellingen als Panteia, het ITTA en certificerende Instellingen:

  • DNV Business Assurance B.V. (geen inburgering)
  • EIK Certificering
  • Het Keurmerkinstituut
  • Kiwa Nederland B.V.
  • Stichting Kwaliteitscheck
  • TÜV Rheinland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdrachtgever

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Blik op Werk gevraagd de uitvoering van de Wet op de Inburgering meetbaar en controleerbaar te maken. In nauwe samenspraak is zo het Keurmerk Inburgeren met de onderliggende criteria tot stand gekomen en heeft geleid tot de Handleiding Inburgeren. Deze wordt jaarlijks aangepast aan vernieuwde wet- en regelgeving.