Integrating?

Click here for information about language schools.

Inburgeren

Aanmelden Keurmerk Inburgeren

>U kunt via het aanmeldformulier het Keurmerk Inburgeren (en Arbeid) aanvragen.

Uw bedrijf biedt diensten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze diensten onderscheiden zich door kwaliteit en uw opdrachtgevers en cliënten zijn tevreden. Met het Keurmerk toont u aan dat u voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Blik op Werk. 

 • U werkt doelmatig en efficiënt.
 • U bent een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener.
 • U komt uw afspraken na.
 • U hebt tevreden opdrachtgevers en cliënten.

Het Blik op Werk Keurmerk maakt de kwaliteit van de dienstverlening doorlopend inzichtelijk door de jaarlijkse toetsing. Een dienstverlener kan zich hiermee kwalitatief onderscheiden binnen het concurrentieveld.

Voorwaarden voor deelname

Wanneer u wilt deelnemen aan het Keurmerk Arbeid en/of Inburgeren gaat u een overeenkomst aan met Blik op Werk. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek van toepassing. Het invullen van het aanvraagformulier of het versturen van een (e-mail)aanvraag is de eerste stap in de totstandkoming van de overeenkomst met Blik op Werk. Nadat u heeft aangegeven het Keurmerk aan te willen vragen, ontvangt u van Blik op Werk digitaal de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de Handleiding(en) en de verwerkersovereenkomst.

De overeenkomst en de verwerkersovereenkomst vult u in en stuurt u terug naar Blik op Werk. De overeenkomst komt vervolgens tot stand, nadat deze door Blik op Werk geaccordeerd is en aan u retour is gezonden. Om in aanmerking te komen voor het (Aspirant-)Keurmerk, moet u voldoen aan alle normen uit de Handleiding. Daarnaast zijn dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk verplicht om al hun activiteiten die vallen binnen de 12 gedefinieerde diensten van het keurmerk op te nemen in de metingen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen te kiezen voor de dienst jobcoaching, terwijl u ook outplacementtrajecten verzorgt. Alle normen en eisen waar u aan dient te voldoen kunt u teruglezen in de Handleiding en de algemene voorwaarden.

De 12 gedefinieerde diensten 

 • Scholing en opleiding
 • Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 • Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 • Organisatieadvies en onderzoek
 • Jobcoaching
 • Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
 • Outplacement
 • Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 • Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 • Sociale activering
 • Inburgeringscursussen en duale trajecten
 • Duurzame inzetbaarheid

Aanmelden

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u graag wilt deelnemen aan het Keurmerk Arbeid en/of het Keurmerk Inburgeren.