Integrating?

Click here for information about language schools.

WRKZONE

Arbeid

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers. WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een integraal traject aan met een erkende vakopleiding waarmee wij direct zorgen dat de deelnemers de juiste startkwalificaties hebben voor de desbetreffende functie. Tevens traint WRKZONE de deelnemers op de vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige functie en leren zij zichzelf te presenteren voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Het traject wordt afgesloten met een erkend certificaat. Het behalen van een certificaat en het doorlopen van het traject is voor de deelnemers een directe baangarantie. Met het certificaat in de hand, in afstemming met WRKZONE en de werkgevers, wordt de deelnemer, inmiddels kandidaat, voorgesteld en een startdatum ingepland.

Gegevens

Adres
Hofplein 20
3032 AC ROTTERDAM

E-mailadres
info@wrkzone.nl

Tevredenheid

Omschrijving Respondenten Cijfer
Cliënten 11 8.9
Opdrachtgevers

Diensten

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Scholing, opleiding en training
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk

Locaties

Hofplein 20, 3032 AC ROTTERDAM