Integrating?

Click here for information about language schools.

Werkvloertaal

Inburgeren

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daar moet je het Nederlands voldoende voor beheersen. Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht? – Cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen – Cursussen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2, programma I en II. – Cursussen KNM – Cursussen ONA – Z- route – B1-route Waarvoor kunnen gemeenten bij ons terecht? – Advies m.b.t. integrale aanpak van statushouders. – Taal- en jobcoaching bij diverse projecten in het kader van participatie en arbeidstoeleiding. Waarvoor kunnen bedrijven bij ons terecht? – Advies over het verbeteren van taalvaardigheid in uw bedrijf – Taaltraining voor anderstalige medewerkers en laaggeletterde Nederlanders.

Gegevens

Adres
Pastoor van Leeuwenstraat 22 A
5701 JV HELMOND

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013
  • Wet Inburgering 2021 (B1-route)
  • Wet Inburgering 2021 (Z-route)

Locaties

Spoorlaan 420, 5038 CG TILBURG

Pastoor Peterstraat 162, 5612 LV EINDHOVEN

Spoorlaan 376, 5038 CD TILBURG

Pastoor van Leeuwenstraat, 22 a, 5701 JV HELMOND