Integrating?

Click here for information about language schools.

Stichting Alliade, o.e. Baanplus

Arbeid

Voor uiteenlopende doelgroepen verzorgen wij professionele maatwerktrajecten die gericht zijn op werktoeleiding, werkhervatting en werkbehoud. Het is onze missie en passie om mensen te inspireren, motiveren te laten participeren in het arbeidsproces. BaanPlus is een erkende Jobcoachorganisatie met specifieke expertise in arbeidsintegratietrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onze werkwijze kenmerkt zich door intensieve individuele begeleiding waarbij we samenwerking zoeken met het sociale netwerk of betrokken (hulpverlenings-) instanties. Dankzij onze oorsprong in de zorg, zijn wij in goed staat om zichtbaar te maken op welk niveau van de participatieladder iemand zich bevindt en wat het maximaal haalbare is. Voor al onze diensten geldt dat wij insteken om mensen in beweging te krijgen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Gegevens

Adres
De Lanen 71
9204 WB DRACHTEN

E-mailadres
info@baanplus.nl

Diensten

  • Diagnose, onderzoek, loopbaanorientatie
  • Jobcoaching
  • Outplacement
  • Sociale activering of begeleiding
  • Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk
  • Toeleiden van werk naar werk vanuit fysieke of mentale beperkingen (Wet poortwachter)

Locaties

De Lanen 71, 9204 WB DRACHTEN

Postbus 545, 9200 AM DRACHTEN