Integrating?

Click here for information about language schools.

Rijn Ijssel

Inburgeren

Missie en visie Rijn IJssel is het roc in de regio Arnhem; wij bieden onderwijs aan in de eigen woonomgeving van de cursist. Educatie is een onderdeel van Rijn IJssel, dat sinds 1996 zeer succesvol is in het inburgeringsonderwijs. Om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving is het beheersen van de taal van essentieel belang. We stimuleren cursisten om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving: het leren van de taal gaat met sprongen vooruit als iemand deze direct in de praktijk kan toepassen. Het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten is belangrijk en vergroot het zelfbewustzijn en de zelfverzekerdheid. We werken actief samen met de (welzijns-) organisaties in de regio. De begeleiding is er op gericht een stap verder te gaan dan de verwachting van de deelnemers over hun eigen kunnen. De leeromgeving is uitdagend en boeiend. Iedere cursist heeft een mentor die de voortgang van het traject monitort.

Gegevens

Adres
Zijpendaalseweg 167
6814 CJ ARNHEM

Leerroutes

  • Wet Inburgering 2013

Locaties

Ericaplein 1, 6951 CP DIEREN

Middachtensingel 2, 6825 HN ARNHEM

Stationsplein 8, 6901 BE ZEVENAAR

van Ambestraat 1, 6881 AK VELP GLD

Industrieweg 26, 6871 KA RENKUM

Kortestraat 81, 6833 CN ARNHEM

Pr.Irenestraat 49, 6661 EA ELST GLD