Samen werken aan
duurzame participatie

YouTaal

YouTaal biedt activerende taal en inburgeringstrajecten gericht op het behalen van het examen en de doorstroom naar beroepsonderwijs en (vrijwilligers)werk. Ons doel: mee doen in Nederland!

YouTaal is een organisatie met hart voor haar doelgroep. Wij streven naar een beter levensperspectief...
meer...

YouTaal biedt activerende taal en inburgeringstrajecten gericht op het behalen van het examen en de doorstroom naar beroepsonderwijs en (vrijwilligers)werk. Ons doel: mee doen in Nederland!

YouTaal is een organisatie met hart voor haar doelgroep. Wij streven naar een beter levensperspectief voor onze deelnemers door:

  • Goed taalonderwijs
  • Vergroten van de kennis van de Nederlandse samenleving
  • Voorbereiding op doorstroom naar het beroepsonderwijs en/of
  • Voorbereiding op de doorstroom naar werk

Onze ervaren docenten hebben passie voor de doelgroep. Elke nieuwe inwoner van Nederland verdient een gelukkig bestaan. YouTaal helpt mensen met een taalontwikkelingsbehoefte hierbij.

YouTaal: jouw toekomst, onze passie.

Onderscheid met andere organisaties

YouTaal gelooft in haar cursisten en geeft hen de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben om te groeien. Iedereen heeft een droom en zijn of haar talenten. Wij werken tijdens het inburgeringstraject ook aan de toekomstdoelen van een cursist.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-06-202308-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

YouTaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
YouTaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

YouTaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

YouTaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-06-202308-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0198,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam7.98.3162955%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van YouTaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Bent u inburgeringsplichtig? Dan is het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken een belangrijke stap in uw (nieuwe) leven in Nederland. Wij helpen u graag om deze stap te zetten. Als u nog niet kunt lezen en schrijven beginnen we met een alfabetiseringscursus. Hierin leert u naast spreken en luisteren vooral lezen en schrijven in de Nederlandse taal.

In de cursus richten we ons, naast spreken en luisteren, op het leren lezen en schrijven. U stroomt na het alfabetiseringstraject door naar het inburgeringstraject ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Wij zullen u zoveel mogelijk helpen en stimuleren tot het voor u hoogst haalbare niveau.

U kunt na de alfabetisering doorstromen naar een inburgeringscursus voor de voorbereidingen op het inburgeringsexamen op A2.

Wij starten altijd met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek doet u ook een intaketoets. Aan de hand van de resultaten van de toets bekijken wij samen welke cursus het beste bij u past.

Inburgeringstraject

Bent u inburgeringsplichtig? Wilt u een mooie toekomst in Nederland? Dan is het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken een belangrijke stap in uw (nieuwe) leven in Nederland. Wij helpen u graag om deze stap te zetten. Onze inburgeringscursussen worden door ervaren en deskundige docenten verzorgt. De cursussen inburgeren bereiden u voor op het door u gekozen examen op niveau A2 en bestaan uit de onderdelen:

  • Lezen,
  • Schrijven,
  • Spreken,
  • Luisteren,
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving,
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Wij starten altijd met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek doet u ook een intaketoets. Aan de hand van de resultaten van de toets bekijken wij samen welke cursus het beste bij u past.

Staatsexamen programma I

Onze Staatsexamencursussen worden door ervaren en deskundige docenten verzorgt. De Staatsexamen bereiden u voor op het door u gekozen examen op Niveau B1 en bestaan uit de onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren, kennis van de Nederlandse samenleving, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In deze cursus bereiden wij u voor op het staatsexamen op niveau B1. De staatsexamencursus kent een hoog tempo en bestaat voor en groot deel uit taalles waaronder ook grammatica en het vergroten van de woordenschat. Naast taalles helpen we u ook bij de voorbereiding op de examens oriënteren op werk of opleiding (ONA), en u krijgt meer kennis en ervaring in het participeren in de Nederlandse maatschappij (KNM). Wij werken veel met praktijkopdrachten via een persoonlijk-ontwikkelings-portfolio. Wanneer u er klaar voor bent helpen wij u bij het aanvragen van het betreffende examen.

Staatsexamen programma II

Onze Staatsexamencursussen worden door ervaren en deskundige docenten verzorgt. De Staatsexamen bereiden u voor op het door u gekozen examen op Niveau B2 en bestaan uit de onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren, kennis van de Nederlandse samenleving, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In deze cursus bereiden wij u voor op het staatsexamen op niveau B2. De staatsexamencursus kent een hoog tempo en bestaat voor en groot deel uit taalles waaronder ook grammatica en het vergroten van de woordenschat. Naast taalles helpen we u ook bij de voorbereiding op de examens oriënteren op werk of opleiding (ONA), en u krijgt meer kennis en ervaring in het participeren in de Nederlandse maatschappij (KNM). Wij werken veel met praktijkopdrachten via een persoonlijk-ontwikkelings-portfolio. Wanneer u er klaar voor bent helpen wij u bij het aanvragen van het betreffende examen.

Taaltraject

Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken in de klas gecombineerd in combinatie met participatie in de Nederlandse maatschappij een beter perspectief oplevert. Perspectief op:
• Het behalen van het inburgeringsexamen op B1
• Het verkrijgen van een baan
• Mee doen in de maatschappij

In de duale trajecten van YouTaal ligt de nadruk op het verhogen van het taalniveau gericht op activering en werk. De taallessen worden gecombineerd met intensieve begeleiding en, zodra dat mogelijk is, bemiddelen van haar kandidaten naar een stage, werkervaringsplaats of werk. De kandidaat krijgt een individuele trajectbegeleider, die hem of haar zal activeren, begeleiden, ondersteunen.

Z-route

Youtaal biedt in opdracht van de gemeenten een Z-route traject aan Statushouders en andere inburgeraars die zich via de gemeente of direct melden.

In deze route wordt gewerkt aan het leren lezen en schrijven in het Nederlands, Het leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Belangrijk is ook het participatie-traject waarin cursisten de taal en veel andere vaardigheden in de praktijk leren. De taalcomponent als de praktijkcomponent vragen om een inzet van ieder 800 uren (1600 uren in totaal). Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek bij de gemeente waarin wordt bepaald of de deelnemer voldoet aan de wettelijke eisen voor inburgering.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Nieuwkomers

Personen die in Nederland een nieuw leven komen opbouwen.

Analfabeten

Personen die, naast spreken en luisteren, graag Nederlands willen leren lezen en schrijven.

Inburgeraars

Personen die inburgeringsplichtig zijn en willen voldoen aan de Wet Inburgering.

Hoog opgeleiden voor staatsexamen

Personen met een hoog leertempo, die het staatsexamen I of II willen behalen.

Werkzoekenden

Personen met een taalontwikkelingsbehoefte gericht op uitstroom naar (vrijwilligers)werk.

Werkenden met een taalontwikkelingsbehoefte

Personen met een baan die graag het taalniveau willen verbeteren.

Contact

Vestigingen

Stadhuisplein 2, 1315HR Almere (route)
Ali Elhafet
020-7372708
Info@youtaal.nl

Laan Nieuwer-Amstel 3, 1182 JR Amstelveen (route)
Ali Elhafet
020-7372708
Info@youtaal.nl

Markmeesterstraat 6C, 1315GE Almere (route)
Ali Elhafet
020-7372708
info@youtaal.nl

YouTaal

Internetadres: www.youtaal.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2019

15241