Samen werken aan
duurzame participatie

WSD

WSD is het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch. Voor de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oisterwijk, Oirschot, Sint-Michielsgestel, Son & Breugel en Vught voert WSD de Participatiewet uit.

Waarom bestaat WSD?
WSD maakt het...
meer...

WSD is het sociaal werkbedrijf voor negen gemeenten binnen de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch. Voor de gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oisterwijk, Oirschot, Sint-Michielsgestel, Son & Breugel en Vught voert WSD de Participatiewet uit.

Waarom bestaat WSD?
WSD maakt het verschil voor mensen. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Daarom kunnen en willen wij niet accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig kunnen participeren enkel omdat zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Missie
Het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet. WSD maakt dit gemakkelijk en aantrekkelijk voor gemeenten en werkgevers. Samen creëren wij duurzame kansen en werk.

Onderscheid met andere organisaties

Hoe maken wij het verschil?
Door warme zakelijkheid, het bouwen aan klantpartnerships met onze toeleiders en werkgevers. Wij zetten de klantvraag centraal, creeëren samen de oplossingen en voeren deze uit. Altijd op basis van de juiste balans tussen sociaal en financieel rendement.

Wat bieden wij?

  • Ontwikkelen en begeleiden van mensen
  • Matchen van mens en werk
  • Organiseren van [aangepast] werk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-12-202301-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

WSD is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
WSD heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

WSD werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WSD neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-12-202301-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-47,7
Jobcoaching-18,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-98,3
Sociale activering en participatie-58,4
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,6178,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,33--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noordoost-Brabant7.88.12814519%
Zuidoost-Brabant7.38.285515%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WSD.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,67
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,67
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 18,67

Diensten

Jobcoaching

Wij voeren joboaching en rendementscoaching uit waarbij wij medewerkers coachen bij hun start in de nieuwe baan. Wij bieden curatieve en preventieve coaching, zodat de kans op slagen zo groot mogelijk is. Wij ondersteunen niet alleen de medewerker maar ook de werkgever. Afhankelijk van de situatie en de wensen, kan jobcoaching bestaan uit:
-het introduceren van de deelnemer op de werkplek;
-het aanleren en structureren van werknemersvaardigheden;
-het bemiddelen bij concrete werksituaties of werkconflicten;
-het adviseren over aanpassingen op de werkplek;
-het verbeteren van een werkhouding, zoals het omgaan met collega's en het nakomen van afspraken.

Trajecten sociale activering

Bij onze trajecten sociale activering gaat het erom dat een medewerker weer actief wordt in zijn of haar gemeente. Hierbij worden contacten gelegd en activiteiten georganiseerd om te voorkomen dat iemand in een sociaal isolement geraakt. B.v bezoek aan het fitnesscentrum dient 2 doelen: meer bewegen, betere gezondheid en sociale contacten opdoen.

Work first

Met onze work first trajecten bieden wij een dienstverband en een werkplek binnen ons bedrijf. Deze werkplek is bedoeld om werkervaring op te doen. Van daaruit gericht te zoeken naar een passende, externe werkplek, waarbij het doel een regulier dienstverband is. Hierdoor is men zelfstandig en kan men zich voorzien in de noodzakelijk kosten van bestaan.

Inburgeringstraject

Inburgeren: WSD helpt je!
WSD helpt jou om in te burgeren in Nederland. Je leert bij ons Nederlands. Ook leer je over het leven en werken in ons land. Aan het einde van het inburgeringsprogramma vind je zelfstandig je weg in de Nederland. Daar hoort werk bij dat bij jou past. WSD ondersteunt je daarbij.

Inburgeringsprogramma
Om in Nederland te kunnen werken, is het belangrijk dat je Nederlands spreekt en dat je werkervaring hebt. Daarnaast is het goed om te leren hoe de Nederlandse samenleving werkt. Het inburgeringsprogramma helpt je hierbij met taallessen, workshops en een inburgeringsstage. Je mag leren, oefenen én fouten maken. Zo bereiden we je voor op werken én leven in Nederland.

Het inburgeringsprogramma bestaat uit vijf onderdelen:
1. het kennismakingsgesprek;
2. de taallessen;
3. de workshops/trainingen;
4. de inburgeringsstage;
5. een passende werkplek.

Uitvoering gesubsidieerd werk

Wij voeren zowel de SW als de Participatiewet uit voor diverse gemeenten. Wij nemen medewerkers in dienst en bieden hen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Daar waar mogelijk stromen medewerkers door naar een hogere trede op de re-integratieladder met als hoogste doel, uitstroom naar regulier werk.Wij bieden hierbij maatwerk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met Participatie uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Personen met persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline

Allochtonen / etnische minderheden

Moeilijk bemiddelbaren

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Contact

Vestigingen

Schouwrooij 20, 5281 RE BOXTEL (route)
J. Klerks
0411-650111
j.klerks@wsd-groep.nl

Industrieweg 158 [Inburgering], 5683 CG Best (route,Best])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

Steeg 9 [Inburgering], 5482 WN Schijndel (route,Schijndel])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

Ambachtstraat 19 [Inburgering], 5481 SM Schijndel (route,Schijndel])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

Reginahof 1 Inburgering , 5282 GC Boxtel (route,Boxtel])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

Schouwrooij 20 & 22 [Inburgering], 5281 RE Boxtel (route,Boxtel ])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

Parallelweg Zuid 33 Inburgering , 5281 LB Boxtel (route,Boxtel])
I. de Kort
06-10986177
i.de.kort@wsd-groep.nl

WSD

Internetadres: http://www.wsd-groep.nl

Aantal werknemers: 2400
Aantal vestigingen: 7
Oprichtingsjaar: 1956

6811