Samen werken aan
duurzame participatie

WRKZONE

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers.

WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een...
meer...

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers.

WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een integraal traject aan met een erkende vakopleiding waarmee wij direct zorgen dat de deelnemers de juiste startkwalificaties hebben voor de desbetreffende functie. Tevens traint WRKZONE de deelnemers op de vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige functie en leren zij zichzelf te presenteren voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Het traject wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Het behalen van een certificaat en het doorlopen van het traject is voor de deelnemers een directe baangarantie. Met het certificaat in de hand, in afstemming met WRKZONE en de werkgevers, wordt de deelnemer, inmiddels kandidaat, voorgesteld en een startdatum ingepland.

Onderscheid met andere organisaties

  • Complete trajecten met baangarantie
  • Top (re-integratie) trainers met meer dan 35 jaar ervaring
  • Gecertificeerde trainingen (Workshops)
  • Vakopleidingen met diploma
  • Netwerk met top-werkgevers & partners

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

WRKZONE is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
WRKZONE neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Trajecten met baangarantie

De trajecten van WRKZONE met baangarantie bestaan uit 3 fases

Een belangrijk onderdeel is het voortraject dat wordt uitgevoerd door de professionele trainers van WRKZONE. Het doel is om de deelnemers sociale vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld hoe je op een goede manier omgaat met moeilijke situaties op het werk in plaats van terug te grijpen naar oude gewoontes en gedrag. De begeleiding zal worden gedaan op zowel individueel als op groepsniveau.

Wanneer de deelnemers het voortraject positief hebben afgerond, dan starten zij met de vakopleiding.
Bij het behalen van de opleiding wordt er een erkend certificaat overhandigd wat een mooie toevoeging is op het C.V. van de deelnemer.

Op het moment dat de deelnemer zijn certificering heeft behaald zal WRKZONE de kandidaat voorstellen bij de werkgever. Alle werkgevers uit ons netwerk hebben zich aan een aantal formatieplaatsen gecommitteerd en aangegeven hoeveel kandidaten per maand bij hen kunnen instromen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Groep 1

Deelnemers met problematiek, sociaal maatschappelijk, financieel en/of gebrek aan scholing

Groep 2

Deelnemers met weinig tot voldoende werknemersvaardigheden.

Groep 3

Deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt

Contact

Vestigingen

Hofplein 20, 3032AC Rotterdam (route)
Raïs Asgar-Ali
0640083337
info@wrkzone.nl

WRKZONE

Internetadres: www.wrkzone.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2021

15621