Samen werken aan
duurzame participatie

WRKZONE

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers.

WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een...
meer...

WRKZONE is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van werkzoekenden, hen te begeleiden bij het behalen van een erkende vakgerichte opleiding teneinde hen duurzaam door middel van een arbeidsovereenkomst te plaatsen bij werkgevers.

WRKZONE biedt met zijn samenwerkende partners een integraal traject aan met een erkende vakopleiding waarmee wij direct zorgen dat de deelnemers de juiste startkwalificaties hebben voor de desbetreffende functie. Tevens traint WRKZONE de deelnemers op de vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige functie en leren zij zichzelf te presenteren voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Het traject wordt afgesloten met een erkend certificaat.

Het behalen van een certificaat en het doorlopen van het traject is voor de deelnemers een directe baangarantie. Met het certificaat in de hand, in afstemming met WRKZONE en de werkgevers, wordt de deelnemer, inmiddels kandidaat, voorgesteld en een startdatum ingepland.

Onderscheid met andere organisaties

  • Complete trajecten met baangarantie
  • Top (re-integratie) trainers met meer dan 35 jaar ervaring
  • Gecertificeerde trainingen (Workshops)
  • Vakopleidingen met diploma
  • Netwerk met top-werkgevers & partners

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-202319-09-2023

Blik op Werk Keurmerk

WRKZONE is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
WRKZONE heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WRKZONE neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-202319-09-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,9118,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.98.3122157%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WRKZONE.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten met baangarantie

De trajecten van WRKZONE met baangarantie bestaan uit 3 fases

Een belangrijk onderdeel is het voortraject dat wordt uitgevoerd door de professionele trainers van WRKZONE. Het doel is om de deelnemers sociale vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld hoe je op een goede manier omgaat met moeilijke situaties op het werk in plaats van terug te grijpen naar oude gewoontes en gedrag. De begeleiding zal worden gedaan op zowel individueel als op groepsniveau.

Wanneer de deelnemers het voortraject positief hebben afgerond, dan starten zij met de vakopleiding.
Bij het behalen van de opleiding wordt er een erkend certificaat overhandigd wat een mooie toevoeging is op het C.V. van de deelnemer.

Op het moment dat de deelnemer zijn certificering heeft behaald zal WRKZONE de kandidaat voorstellen bij de werkgever. Alle werkgevers uit ons netwerk hebben zich aan een aantal formatieplaatsen gecommitteerd en aangegeven hoeveel kandidaten per maand bij hen kunnen instromen.

Traject Naar Werk

"Traject naar Werk" is een gespecialiseerde WRKZONE re-integratiedienst die individuen ondersteunt bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt na bijvoorbeeld een periode van werkloosheid of ziekte. Het programma is ontworpen om werkzoekenden te begeleiden en te voorzien van de nodige tools en ondersteuning om succesvol en duurzaam werk te vinden.

Het traject begint met een grondige evaluatie van de persoonlijke situatie, vaardigheden en loopbaandoelen van de deelnemer. Op basis daarvan wordt een op maat gemaakt plan ontwikkeld. Dit plan kan verschillende elementen omvatten, zoals beroepsgerichte training, sollicitatievaardigheden, netwerken, en psychosociale ondersteuning.

Het uiteindelijke doel van "Traject naar Werk" is om werkzoekenden te helpen bij het vinden van passend werk dat overeenkomt met hun vaardigheden en interesses, en hen te ondersteunen bij een succesvolle integratie in de arbeidsmarkt. Hiermee wordt niet alleen het individuele en maatschappelijke welzijn bevorderd.

Traject Werkfit Maken

"Werkfit" is een re-integratietraject van WRKZONE dat mensen helpt die problemen hebben met het vinden of behouden van werk, met name degenen met arbeidsbeperkingen, langdurige werkloosheid of gezondheidsproblemen. Het traject begint met een persoonlijke beoordeling om de specifieke behoeften van elke deelnemer vast te stellen.

Het doel van "Werkfit" is om deelnemers voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit wordt bereikt door het verbeteren van hun werkvermogen, het ontwikkelen van relevante vaardigheden, en het verkennen van geschikte carrièremogelijkheden. Het traject biedt ook samenwerking met andere instanties en nazorg om de succesvolle re-integratie en duurzaamheid in werk te waarborgen.

In essentie is "Werkfit" gericht op het vergroten van de kansen van deelnemers op het vinden van werk, het versterken van hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden voor een succesvolle carrière, waardoor ze weer actief kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Modulaire Re-Integratiediensten

Modulaire Re-integratiediensten van WRKZONE diensten die zijn opgebouwd uit verschillende modules of ondersteuningsfasen om individuen te helpen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Deze diensten zijn ontworpen om re-integratie op maat te bieden, waarbij deelnemers alleen die modules selecteren en doorlopen die relevant zijn voor hun persoonlijke situatie en behoeften.

Deze modules kunnen verschillende aspecten van re-integratie omvatten, zoals beroepsgerichte training, persoonlijke coaching, sollicitatievaardigheden, arbeidsmarktoriëntatie en zelfs gezondheids- of psychosociale ondersteuning, afhankelijk van wat een persoon nodig heeft. Hierdoor kunnen deelnemers een re-integratieplan samenstellen dat perfect aansluit bij hun individuele doelen en barrières.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Groep 1

Deelnemers met problematiek, sociaal maatschappelijk, financieel en/of gebrek aan scholing

Groep 2

Deelnemers met weinig tot voldoende werknemersvaardigheden.

Groep 3

Deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt

Contact

Vestigingen

Hofplein 20, 3032AC Rotterdam (route)
Raïs Asgar-Ali
0640083337
info@wrkzone.nl

WRKZONE

Internetadres: www.wrkzone.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2021

15621