Samen werken aan
duurzame participatie

WOW BV

Waarborg op Werk (WOW GROEP BV) staat borg voor een adequate en effectieve dienstverlening m.b.t. arbeidsgerelateerde zaken. Ons werkterrein strekt zich uit van (job)coaching, re-integratie/outplacement tot verzuimbegeleiding en andere HR gerelateerde vraagstukken.

WOW groep BV vindt dat...
meer...

Waarborg op Werk (WOW GROEP BV) staat borg voor een adequate en effectieve dienstverlening m.b.t. arbeidsgerelateerde zaken. Ons werkterrein strekt zich uit van (job)coaching, re-integratie/outplacement tot verzuimbegeleiding en andere HR gerelateerde vraagstukken.

WOW groep BV vindt dat iedereen recht heeft op een baan die bij hem of haar past.
Daarom zoeken en creeëren wij mogelijkheden om mensen (terug) te begeleiden naar hun oude functie of naar een nieuwe baan.
Of iemand nu chronisch ziek is, een handicap heeft of al een tijd niet heeft deelgenomen aan het arbeidsproces, WOW groep biedt maatwerk dat toegesneden is op de individuele situatie.

Maar het proces dat voorafgaat aan (hernieuwde) deelname aan het arbeidsproces is bij veel mensen zeker zo belangrijk. Daarom heeft WOW groep BV veel aandacht voor individuele coaching en het wegnemen van belemmeringen die deelname aan de maatschappij in de weg kunnen staan.

Naast de concrete begeleiding van mensen biedt WOW groep BV ook inhoudelijke ondersteuning op het gebied van HR zaken voor MKB ondernemers, waaronder o.a. verzuimbegeleiding.

Onderscheid met andere organisaties

"Geef mij een baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken" (Confucius)

WOW groep BV werkt vanuit betrokkenheid en daadkracht. Wij hanteren een menselijke benadering zonder het doel uit het oog te verliezen. WOW groep BV beschikt over een groot en goed netwerk en relevante kennis van arbeidsmarktgerelateerde zaken.

Samenwerking met:
UWV, Gemeente

Soort organisatie:
Dochterorganisatie van W&M Holding B.V.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-202304-08-2023

Blik op Werk Keurmerk

WOW BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
WOW BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WOW BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-202304-08-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6848,3
Sociale activering en participatie8,8178,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.68.310022644%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WOW BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Het kan zijn dat een werknemer na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is om terug te keren bij de werkgever. Ook kan het voorkomen dat de werkgever geen passend werk kan aanbieden vanwege ziekte van de medewerker. In dat geval wordt met behulp van outplacement spoor 2 een outplacementtraject in werking gezet om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken. Veel richt outplacement Spoor 2 zich op het intensief begeleiden van de werknemer naar een nieuwe werkomgeving. Sollicitatietraining, netwerkcontacten en daadwerkelijk solliciteren vormen onderdeel van Spoor 2.
iemand die vanuit ziekte naar de arbeidsmarkt wordt toegeleid heeft een aantal fases van verwerking waaraan WOW groep BV zeker aandacht aan besteed. Coaching van de zieke werknemer is essentieel.

Outplacement

In geval van boventalligheid of reorganisatie is er sprake van gedwongen ontslag. WOW Groep BV kan hierin een rol spelen. Enerzijds door de werkgever vooraf te adviseren hoe hiermee om te gaan. Anderzijds de gedwongen ontslagen medewerkers te begeleiden naar andere werkomgeving. Tijdens dit proces komt rouwverwerking aan bod. De ene is sneller toe aan een andere baan dan een ander. Hierbij is maatwerk geboden. Wie dient nog gecoacht te worden alvorens de ogen gericht kunnen worden op de arbeidsmarkt.

Jobhunting

Jobfinding: het vinden van een baan.
Om op de huidige arbeidsmarkt een geschikte baan te vinden worden alle beschikbare kanalen aangeboord.
De kandidaat wordt wegwijs gemaakt in de beschikbare kanalen en gestimuleerd om hier van optimaal gebruik te maken.
De helft van de beschikbare vacatures wordt nooit gepubliceerd. De kandidaat leert om ook 'oog' te hebben voor deze 'verborgen'vacatures.
Tevens wordt door WOW Groep BV actief gezocht naar beschikbare vacatures en wordt het netwerk van WOW Groep BV ingezet om kandidaten bij potentiële werkgevers voor te stellen.
Kanalen: internet, sociale netwerken, sociale media, personeelsadvertenties, open sollicitaties, telefonische 'koude 'benadering van werkgevers, uitzendbureau's, detacheringsbureau's, recruitmentbureau's.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie geeft de kandidaat helderheid over de meest geschikte combinatie van baan en werkgever. Na afloop heeft de kandidaat een plan van aanpak klaar voor de benadering van de arbeidsmarkt. Veel mensen vinden het prettig om hun zoektocht naar een nieuwe baan in een kader te plaatsen. Arbeidsmarktoriëntatie geeft net dat steuntje in de rug waardoor de kandidaat van een vage wens tot een gericht actieplan komt om de arbeidsmarkt te benaderen. Een ervaren adviseur begeleidt de kandidaat tijdens dit proces. Stap voor stap wordt gezet naar een nieuwe baan.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Succesvol solliciteren begint met zelfkennis: waarom wil de kandidaat de baan? Wat zijn de talenten? Wat heeft de werkzoekende de potentiële werkgever te bieden? Vervolgens komt het aan op overtuigend presenteren. Met een goed c.v., een enthousiaste brief en effectieve communicatie. Al die aspecten komen aan de orde tijdens onze sollicitatietraining.
Onze sollicitatietraining zijn individuele trainingen op maat. In een oriënterend gesprek verkennen we de vraag en ondersteuningsbehoefte van de kandidaat. Op grond daarvan stellen we een training samen die daar bij past: met theorie en praktische oefeningen. Zodat de kandidaat goed beslagen ten ijs komt.

Trajecten sociale activering

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk.Mensen willen een volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij.
Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Daarom biedt WOW Groep BV een activeringstraject waarbij het doel is dat de kandidaat weer participeert in de maatschappij. Op welke manier dit gebeurt is afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat. Veelal zal de kandidaat begeleidt worden naar een werkervaringsplek en/of het deelnemen aan andere sociale activiteiten bv. in clubverband.

Loopbaanadvies / onderzoek

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Maar het kan voorkomen dat iemand niet meer gelukkig is in zijn huidige werk. Dat kan te maken hebben met de werkinhoud, werkomstandigheden of met de relaties met collega's. In al deze gevallen kan een loopbaanadviseur uitkomst bieden.
Bij loopbaanbegeleiding wordt de kandidaat door een adviseur geholpen in het maken van een keuze voor een passend beroep en de juiste functie.
Tijdens de begeleiding zal de adviseur onderzoeken welke beroepen bij de interesses van de kandidaat passen. Er wordt rekening gehouden met de eisen die hieraan gesteld worden, in hoeverre dit overeenkomt met het persoonlijk profiel en of deze realistisch zijn met het oog op de benutbare mogelijkheden. Op basis van gesprekken en indien nodig, psychologische testen, brengen de persoonlijke kenmerken en karaktereigenschappen in beeld. Ook de competenties en vaardigheden die in de loop der jaren ontwikkeld zijn, maken we inzichtelijk.

psycho-coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Assessment

WOW Groep BV stelt op basis van PPA de werksterkten en mogelijke beperkingen van een persoon vast. Door te focussen op realistische mogelijkheden, kan de persoon zich optimaal ontwikkelen.

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.
Met de basis PPA rapportage beschikt WOW Groep BV over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen.

Toepassingen

PPA kan worden ingezet om:
• de juiste persoon te selecteren
• te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt
• teams samen te stellen
• motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
• nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor uw organisatie effectief zijn
• het prestatieniveau te optimaliseren
• problemen binnen teams op te lossen
• de motivatie te vergroten
• het personeelsverloop terug te dringen

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Herken je problemen zoals:
* hoge werkdruk
* ruzie of pesterijen
* stress
* veel kritiek van je baas

Het kan prettig zijn om daar met iemand over te praten die je tips of adviezen kan geven hoe je hier mee kan omgaan.

Moedeloos
Wanneer je werk zoekt en het maar niet wil lukken, kan je daar moedeloos van worden. Ligt het aan je leeftijd, je ervaring of aan iets anders? Wat zijn je sterke en zwakke kanten en hoe kan je daarmee aan de slag gaan? Praten over je situatie kan je nieuwe moed geven om een leuke nieuwe baan te vinden.
Voor problemen met werk of werkloosheid kan je ook bij ons terecht.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Een maatschappelijk werker kan je advies geven over hoe je het beste kan omgaan met stress op je werk. We helpen je om de problemen op je werk bespreekbaar te maken. Ook wijzen we je de weg naar instanties die je kunnen helpen bij het vinden van werk.

WSW-geïndiceerden

Als u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap niet in een gewone baan aan de slag kunt, dan kunt u via de Wsw hulp krijgen bij het vinden van een baan die past bij uw mogelijkheden en beperkingen. Wij als WOW Groep BV bemiddelen mensen met WSW indicatie naar werk wat bij hun past.

Moeilijk bemiddelbaren

Uitkeringsinstanties zoals Gemeenten en UWV hebben mensen in hun bestanden, zowel jongeren als ouderen, die moeilijk bemiddelbaar zijn naar betaalde arbeid. WOW Groep BV kiest voor een persoonlijke benadering per werkzoekende met als uiteindelijke doel betaalde arbeid.Onze trajecten duren minimaal 1 jaar.

Personen met een verstandelijke handicap

Wij begeleiden mensen met een WAJONG uitkering. We bemiddelen totdat je een baan hebt en begeleiden. Maar ook de eerste spannende maanden van je nieuwe baan begeleiden we je.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Ook al denk je dat je weinig kans hebt op de arbeidsmarkt door je arbeidshandicap. WOW Groep vindt voor 74,8% van de arbeidsgehandicapten werk voor lange tijd.

Contact

Vestigingen

Willem II Singel 20, 6041 HS ROERMOND (route)
Jacqueline Kemps Corbée
0475 336230
jacqueline@wowgroep.nl

Blekerij 22, 6212 XW MAASTRICHT (route)
Jacqueline Kemps Corbée
0475 336230
jacqueline@wowgroep.nl

WOW BV

Internetadres: http://www.wowgroep.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2011

14356