Werken aan duurzame participatie

Werkvloertaal

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daarvoor moet je voldoende Nederlands beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

  • Cursussen om te alfabetiseren
  • Cursussen ter voorbereiding...

meer...

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daarvoor moet je voldoende Nederlands beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

  • Cursussen om te alfabetiseren
  • Cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen
  • Cursussen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2, programma I en II.
  • Cursussen ONA voor lager- en hoger opgeleiden

Waarvoor kunnen gemeenten bij ons terecht?

  • Advies m.b.t. integrale aanpak statushouders.
  • Taal- en jobcoaching bij diverse projecten in het kader van participatie en arbeidstoeleiding.

Waarvoor kunnen bedrijven bij ons terecht?

  • Heeft u anderstalige medewerkers in uw bedrijf en bent u op zoek een manier om de communicatie te verbeteren? U krijgt advies en een voorstel om uw medewerker en zijn collega's/leidinggevende te coachen.

Onderscheid met andere organisaties

Werkvloertaal is gespecialiseerd in taalonderwijs en de toepassing van taal op de werkvloer.
We zien het inburgerings- of staatsexamendiploma niet als einddoel maar als middel om succesvol in Nederland te kunnen werken. Hiertoe werken we samen met gecertificeerde taal- en jobcoaches, met NT2-docenten, met gemeenten en bedrijven.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201908-10-2019

Blik op Werk Keurmerk

Werkvloertaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Werkvloertaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Werkvloertaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkvloertaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201908-10-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-58,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten-398,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,97--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Helmond-De Peel8.88.13216320%
Zuidoost-Brabant6.3885415%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 14 october 2018 tot 16 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkvloertaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Toetsing, diagnose en assessment

Training taal en werk ter voorbereiding op stage

Inburgeringstraject

Cursus 0 - A1
Cursus A1- A2
Cursus er voorbereiding op het examen

Staatsexamen programma I

Cursus 0 - A2
Cursus A2- B1

Staatsexamen programma II

Cursus 0 - A2
Cursus A2 - B1
Cursus B1- B2

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Cursus voor lager opgeleiden
Cursus voor middelbaar en hoger opgeleiden

Taal- en jobcoaching bij stage of werk

Individuele begeleiding voor anderstaligen die net gestart zijn op een nieuwe werkplek

Alfabetiseringstraject

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Werkvloertaal is er voor iedereen die Nederlands niet als moedertaal heeft.

Laag opgeleiden

Middelbaar opgeleiden

Hoger opgeleiden

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Pastoor van Leeuwenstraat, 22a, 5701JV Helmond (route)
Nina Kerkhof
06-51 13 30 96 of 0492-21 30 00
welkom@werkvloertaal.nl

Parkstraat 2, 5752 AP Deurne (route)
Desiree Brekelmans
06- 46 10 51 79 of 0492-21 30 00
welkom@werkvloertaal.nl

Torenallee 20 , 5617 BC Eindhoven (route)
Debbie van Osch
06-40 21 77 32 of 0492-21 30 00
welkom@werkvloertaal.nl

Raadhuisplein 30-32, 5683 EA Best (route)
Nina Kerkhof
0651133096
welkom@werkvloertaal.nl

Internetadres: http://werkvloertaal.nl

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2013

14564