Samen werken aan
duurzame participatie

WerkMOED BV

Wie zijn we
WerkMOED is een verzuim-adviesbureau met betrokken professionals waarbij de vraag van de klant centraal staat. Door de combinatie van expertise, persoonlijke begeleiding, bemiddeling en actieve benadering van de arbeidsmarkt wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van onze klanten...
meer...

Wie zijn we
WerkMOED is een verzuim-adviesbureau met betrokken professionals waarbij de vraag van de klant centraal staat. Door de combinatie van expertise, persoonlijke begeleiding, bemiddeling en actieve benadering van de arbeidsmarkt wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van onze klanten. De focus ligt op dienstverlening en advies op het gebied van personeel en arbeid. Of het om re-integratie gaat vanuit een uitkering naar betaald werk, ziekteverzuimbegeleiding of arbeidsdeskundig onderzoek. De diversiteit aan expertise wordt geboden door de verschillende medewerkers van WerkMOED.
De professionele en deskundige medewerkers zijn enthousiast, betrokken en commercieel gericht. Zij hebben oog voor de klant als mens en weten de juiste balans te houden met betrekking tot het belang voor zowel de klant als opdrachtgever/werkgever. Door de actieve houding, commerci�le attitude en kleinschaligheid van het bureau, wordt snel ingespeeld op de actuele arbeidsmarkt, en wetgeving.

Onderscheid met andere organisaties

Netwerk WerkMOED
De professionals van WerkMOED bezoeken met grote regelmaat de verschillende werkgeversnetwerken in het werkgebied. Daar zij vaak al geruime tijd actief zijn in het werk, bestaat het netwerk uit veel verschillende werkgevers, opdrachtgevers en contacten. Daar de activiteiten vanuit de klanten opgezet worden, is de actieve vacaturebenadering onderscheidend in de markt. De focus op vacatures, commerci�le acties en zichtbaarheid in de markt maken dit compleet.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

WerkMOED BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
WerkMOED BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WerkMOED BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-257,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,1208,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,1148,2
Sociale activering en participatie9,698,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,59--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.18.3329334%
Haaglanden8.28.6103231%
Drechtsteden8.88.161540%
Zuid-Holland Centraal88.361346%
Holland-Rijnland9.28.35862%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 10 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WerkMOED BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 1 begeleiding

Als werkgever bent u verplicht uw werknemer passend werk aan te bieden gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid. Bij langdurig verzuim van een medewerker moet u aantoonbaar maken al het mogelijke te hebben gedaan om uw werknemer voor het bedrijf te behouden.
Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te bepalen of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is. Dit onderzoek wordt vaak verzocht wanneer blijkt, uit het arbeidsdeskundig rapport, dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zeer minimaal dan wel twijfelachtig zijn. Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek eventueel aangevuld met een test. Aan de hand hiervan wordt een rapportage opgesteld waarin uiteengezet wordt wat onze bevindingen zijn met betrekking tot de kansen op de arbeidsmarkt gerelateerd aan de gestelde beperkingen en mogelijkheden. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen.

Spoor 2 begeleiding

ls het noodzakelijk is om verder te re-integreren in spoor 2 (buiten de eigen werkgever) zult u samen met uw werknemer op zoek moeten naar passend werk buiten uw bedrijf. WerkMOED helpt bij de re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker naar een nieuwe baan in een andere organisatie. WerkMOED neemt de 2e spoor re-integratie van de werkgever over en ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar een nieuwe baan op professionele en deskundige wijze. Het re-integratietraject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en is resultaatgericht.
De professionals van WerkMOED bezoeken met grote regelmaat de verschillende werkgeversnetwerken in het werkgebied. Daar zij vaak al geruime tijd actief zijn in het werk, bestaat het netwerk uit veel verschillende werkgevers, opdrachtgevers en contacten. Daar de activiteiten vanuit de klanten opgezet worden, is de actieve vacaturebenadering onderscheidend in de markt. De focus is gericht op vacatures en commercile acties.

Arbeidsdeskundig advies

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven wanneer een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is. Is re-integratie in spoor 1 mogelijk of moet er worden overgegaan naar re-integreren in spoor 2?
De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventueel re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Mediation

Casemanagement

De casemanager ondersteunt u in de uitvoering van de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker. Deze casemanager kan de regie van u overnemen en ervoor zorgen dat de communicatie tussen alle betrokken partijen (arbeidsongeschikte medewerker, bedrijfsarts, behandelaar, werkgever) helder en duidelijk blijft.
De casemanager ondersteunt u in alle te ondernemen stappen in het ziekteverzuimproces en houdt de tijdigheid van de handelingen in de gaten zodat u een loonsanctie kunt voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te bepalen of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is. Dit onderzoek wordt vaak verzocht wanneer blijkt, uit het arbeidsdeskundig rapport, dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zeer minimaal dan wel twijfelachtig zijn. Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek eventueel aangevuld met een test. Aan de hand hiervan wordt een rapportage opgesteld waarin uiteengezet wordt wat onze bevindingen zijn met betrekking tot de kansen op de arbeidsmarkt gerelateerd aan de gestelde beperkingen en mogelijkheden. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen.
Het rapport kan gebruikt worden bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Kipstraat 1B, 3011RR Rotterdam (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

Spuiboulevard 222A, 3311GR Dordrecht (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

Binckhorstlaan 36, 2516BE Den Haag (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

Kanaalpark 157, 4e verdieping, 2321JW Leiden (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

Stadionstraat 11-C-10, 4815 NC Breda (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

Laanweg 4, 3208LC Spijkenisse (route)
S. Bezemer
010-2105129
info@werkmoed.nl

WerkMOED BV

Internetadres: http://www.werkmoed.nl/

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 6
Oprichtingsjaar: 2012

14608