Werken aan duurzame participatie

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie

WAP is een re-integratie / outplacement bureau met als specialisme het bemiddelen van mensen met een fysieke/psychische beperking naar passende arbeid. Ons werkgebied is geheel Noord-Holland, we hebben drie vestigingen (Haarlem, Heerhugowaard en Zaandam). We werken in opdracht van onder andere het...
meer...

WAP is een re-integratie / outplacement bureau met als specialisme het bemiddelen van mensen met een fysieke/psychische beperking naar passende arbeid. Ons werkgebied is geheel Noord-Holland, we hebben drie vestigingen (Haarlem, Heerhugowaard en Zaandam). We werken in opdracht van onder andere het UWV, Gemeentes en een groot aantal private ondernemingen.

Onderscheid met andere organisaties

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie is een re-integratiebureau met als specialisme jobhunting / arbeidsbemiddeling. Door middel van een persoonlijke en intensieve bemiddeling de kortste weg naar werk zoeken (geen langdurige trainingen).

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, UWV, Gemeente, Reïntegratiebedrijf, Arbodienst, Uitzendbureau en Adviesbureau Mens en Arbeid

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Blik op Werk Keurmerk

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-07-201917-07-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,5118,3
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,967,7
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,8137,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,037,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017 / 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,88--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Kennemerland en IJmond8.18.1153839%
Zaanstreek/Waterland7.98.381457%
Noord-Holland Noord88.261155%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 23 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

WAP ondersteund werkgevers bij de invulling van hun verplichtingen omtrent het de Wet Verbetering Poortwachter. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het uitvoeren van een tweede spoortraject, waarin we medewerkers begeleiden bij het vinden van ander passend werk. We doen dit op een persoonlijke / intensieve wijze.

Outplacement

Heeft u als werkgever om welke reden dan ook geen ruimte meer voor één of meerdere medewerkers en wilt u deze medewerkers ondersteuning bieden bij het vinden van een andere baan? Hiervoor kunt u WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie inschakelen. Wij begeleiden uw medewerkers naar een nieuwe baan, dit bijvoorbeeld door onder andere sollicitatietraining, sterkte- en zwakteanalyse (SWOT), maar vooral door intensieve jobhunting / bemiddeling.

Jobhunting

In het kader van jobhunting gaat WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie in samenwerking met u op zoek naar mogelijk geschikte vacatures. Hierbij richten wij ons niet alleen op de openstaande personeelsadvertenties, maar ook op de verborgen vacatures. In overleg met u nemen wij contact op met potentiële werkgevers en naar gelang uw behoefte gaan wij ook mee naar een sollicitatiegesprek. WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie presenteert cliënten spontaan bij werkgevers en binnen eigen netwerken.

Nazorg na bemiddeling

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie evalueert regelmatig voor de gang van zaken na de plaatsing bij een bedrijf. Wij zijn namelijk graag op de hoogte hoe dingen verlopen nadat iemand is gestart bij een bedrijf.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

WAP-Bemiddeling / jobhunting en re-integratie helpt bij het solliciteren. Wij geven instructies bij het schrijven van een brief en bij het opstellen van een curriculum vitae. Hierbij is het wel belangrijk dat er eerst een eigen brief en curriculum vitae bij ons wordt aangebracht, wij werken namelijk vanuit aangeleverde documenten. Daarnaast bieden wij ook hulp bij het oefenen van sollicitatiegesprekken.

WIZ -Kit 1

WAP beschikt over door Blik op Werk gecertificeerde trainers van het WIZ -kit 1 programma.

Dit programma is speciaal bedoeld voor mensen die al enige tijd een uitkering hebben (WWB).

De opzet van het programma*

Het programma kent een doorlooptijd van 3 weken. Gedurende deze 3 weken leren de deelnemers niet alleen sollicitatievaardigheden, maar komen ook weer in een dagritme.

De groepen komen 2 wekelijks gedurende een dagdeel bij elkaar om de thuisstudie in de praktijk te toetsen en te oefenen. De thuisstudie bestaat uit een intensief online programma waarin de deelnemers worden voorbereid op de workshops.

Het online programma zit didactisch zo in elkaar dat de deelnemers de theorie van het solliciteren in verschillende vormen wordt aangeboden. Het grote voordeel is dat de deelnemers op eigen tempo het programma kunnen doorlopen. Met filmpjes, animaties, vragen en opdrachten worden de deelnemers stap voor stap meegenomen door het programma.

*Bron: www.detrainingen.nl/wiz-kit

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

WAP geleid inmiddels meer dan 8 jaar diverse mensen bij het vinden van een baan. Dit betreft veelal mensen met een medische beperking of anderszins mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Onder deze doelgroep bevinden zich ook laag opgeleiden zonder startkwalificatie.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

WAP geleid inmiddels meer dan 8 jaar diverse mensen bij het vinden van een baan. Dit betreft veelal mensen met een medische beperking of anderszins mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Fase 2/3-cliënten

WAP geleid inmiddels meer dan 8 jaar diverse mensen bij het vinden van een baan. Dit betreft veelal mensen met een medische beperking of anderszins mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Lichamelijk gehandicapten

Ik (Walther Piek - eigenaar) ben nu ruim 15 jaar werkzaam in de arbeidsbemiddeling, waarvan de laatste 10 jaar met name gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dus ook mensen met lichamelijke handicaps.

Werknemers (Poortwachter / Outplacement

WAP geleid inmiddels meer dan 8 jaar diverse mensen bij het vinden van een baan. Dit betreft veelal mensen met een medische beperking of anderszins mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we onder andere voor mensen die hun eigenwerk niet meer kunnen uitvoeren, maar ook werknemers die om andere reden van baan willen/moeten veranderen.

Contact

Vestigingen

Mediterraan 16, 1566 SW ASSENDELFT (route)
Walther Piek
06-14854766
walther@wap-jobhunting.nl

Stationsplein 99, kamer 227 , 1703 WE Heerhugowaard (route)
Walther Piek
06-14854766
walther@wap-jobhunting.nl

Waarderweg 33 C11, 2031 BN Haarlem (route)
Walther Piek
06-14854766
walther@wap-jobhunting.nl

Nicolaes Maesstraat 2, unit 116, 1506 LB Zaandam (route)
Walther Piek
06-14854766
walther@wap-jobhunting.nl

Internetadres: http://www.wap-jobhunting.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2007

6070