Samen werken aan
duurzame participatie

W en L Opleidingen

W en L Opleidingen streeft ernaar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om alle inburgeraars zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse...
meer...

W en L Opleidingen streeft ernaar dat iedere inburgeraar naar vermogen participeert in de samenleving en dat wij voor degene die dat (nog) niet kan, ondersteuning bieden. Ons voornemen is om alle inburgeraars zelfvoorzienend te laten worden, waardoor zij een weg kunnen vinden binnen de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. We willen van waarde zijn voor onze cursisten en hun omgeving, zodat iedereen kan meedoen in onze maatschappij.

Onderscheid met andere organisaties

Leren is een sociaal proces. W en L Opleidingen stimuleert dan ook het onderlinge contact tussen medecursisten en hun leefomgeving. Medewerkers streven zelf ook naar goed contact met de cursisten, zodat zij zich veilig voelen om te leren. In kleine groepen en binnen een prettige leeromgeving worden cursisten uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien. Wij gaan de ontmoeting met elkaar aan, hebben respect voor elkaar en werken aan de ontwikkeling als mens.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

W en L Opleidingen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
W en L Opleidingen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

W en L Opleidingen werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

W en L Opleidingen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,1298,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,3288,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,45--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
IJsselvechtstreek9.28.35611847%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van W en L Opleidingen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50

Diensten

KNM

Inburgeraars die na 1 januari 2015 te horen hebben gekregen dat ze verplicht moeten inburgeren, moeten naast de vier taalexamens ook het nieuwe KNS-examen doen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, voorheen KNS) en het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
W en L Opleidingen heeft een aparte klas gericht op het KNM examen. Moet u dus alleen dit onderdeel nog behalen dan kan dat bij W en L Opleidingen.

ONA

Inburgeraars die na 1 januari 2015 te horen hebben gekregen dat ze verplicht moeten inburgeren, moeten naast de vier taalexamens ook het nieuwe KNS-examen doen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, voorheen KNS) en het nieuwe examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
W en L Opleidingen biedt naast de reguliere taallessen ook aparte lessen voor alleen ONA kandidaten. Moet u dus alleen nog het examen ONA afleggen dan kan dit bij W en L Opleidingen.

Alfabetiseringstraject

Deze cursus is voor anderstaligen die graag Nederlands willen leren en de Nederlandse taal weinig tot niet beheersen. Mensen die willen of moeten inburgeren vanaf niveau 0. Er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding vanaf niveau 0. De opdrachten worden steeds moeilijker en bouwen langzaam op tot niveau A1. In lesverband, kleine groepjes of individueel krijgen cursisten een persoonlijk lesaanbod, afgestemd op hun tempo en niveau. Er onderscheiden zich bij het alfabetiseren drie niveaus:

Taaltraject

Inburgeringstraject A2

Deze cursus is voor mensen die willen of moeten inburgeren. Om in te burgeren moet iemand Nederlands leren en weten hoe Nederlanders wonen en werken. Na het behalen van een inburgeringsexamen, voldoet de cursist aan de inburgeringsplicht. Tijdens de cursus wordt de cursist compleet voorbereid op het examen door te oefenen met de onderdelen die in het examen aan de orde komen. De onderdelen zijn:

Kennis Nederlandse Samenleving
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
Spreken
Luisteren
Lezen
Schrijven
Wilt u meer informatie over onze Inburgering A2 neem dan contact met ons op.
tel: 06 – 383 425 81 of e-mail: info@wenlopleidingen.nl

Staatsexamen programma I

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen, maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). Hiermee is de cursist niet alleen ingeburgerd, maar kan hij/zij zich ook aanmelden bij een hogeschool of universiteit om verder te studeren. Deze cursus kan als vervolg op de inburgeringscursus A2 worden gevolgd. Wanneer echter bij intake al blijkt dat het instapniveau van de cursist voldoende is, kan ook direct gestart worden met deze cursus. De cursus is op twee niveaus te volgen.

In kleine groepen wordt gewerkt aan het beoogde einddoel. Daarnaast wordt de cursist intensief begeleid door een bevlogen docent die het huiswerk nakijkt, helpt bij de opdrachten en gesprekken voert om de spreekvaardigheid te bevorderen. Ook bij de aanmelding voor een eventuele vervolgopleiding wil W en L Opleidingen de cursist graag bijstaan.

B1-Route

Bij W en L Opleidingen begrijpen we dat het behalen van taalniveau B1 een belangrijke stap is voor cursisten om succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving. Daarom bieden wij onze expertise aan om onze cursisten te ondersteunen bij het behalen van deze route.

Onze gekwalificeerde docenten hebben ruime ervaring in het onderwijzen van de Nederlandse taal aan anderstaligen. Ze werken op maat, wat betekent dat de lesmethoden, het tempo en de inhoud van de lessen worden aangepast aan de individuele behoeften van de cursisten. Dit zorgt ervoor dat de lessen efficiënt en effectief zijn en dat de cursist zo snel mogelijk vooruitgang boekt.

Staatsexamen programma II

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen, maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2). Hiermee is de cursist niet alleen ingeburgerd, maar kan hij/zij zich ook aanmelden bij een hogeschool of universiteit om verder te studeren. Deze cursus kan als vervolg op de inburgeringscursus A2 worden gevolgd. Wanneer echter bij intake al blijkt dat het instapniveau van de cursist voldoende is, kan ook direct gestart worden met deze cursus. De cursus is op twee niveaus te volgen.

In kleine groepen wordt gewerkt aan het beoogde einddoel. Daarnaast wordt de cursist intensief begeleid door een bevlogen docent die het huiswerk nakijkt, helpt bij de opdrachten en gesprekken voert om de spreekvaardigheid te bevorderen. Ook bij de aanmelding voor een eventuele vervolgopleiding wil W en L Opleidingen de cursist graag bijstaan.

Z-Route

De Z-route is een speciaal traject binnen de nieuwe Wet Inburgering voor inburgeraars met een lage leerbaarheid en beperkte zelfredzaamheid, die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal. Bij W en L Opleidingen begrijpen we dat inburgeren een uitdagend proces kan zijn voor deze groep inburgeraars, en daarom bieden wij een persoonlijke en flexibele aanpak.

Onze primaire focus bij de Z-route ligt op taalverhoging, waarbij we ons inzetten om inburgeraars te helpen hun Nederlands te verbeteren, zodat ze uiteindelijk kunnen communiceren op niveau A1 of A2. Maar we begrijpen ook dat de inburgeringsperiode meer omvat dan alleen het leren van de taal, en daarom helpen we inburgeraars ook met het aanleren van sociale en culturele vaardigheden, en bieden we begeleiding bij praktische zaken zoals het vinden van werk.

Het traject duurt ongeveer twee jaar of 800 uur en wordt afgesloten met een verplicht eindgesprek met de gemeente.

MAP training

De MAP richt zich op de maatschappelijke participatie van inburgeraars. Hierbij gaat het om het leren kennen van de Nederlandse samenleving en het opbouwen van een sociaal netwerk. Inburgeraars moeten tijdens de MAP opdrachten uitvoeren waarbij ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan activiteiten in de buurt.

Deze nieuwe onderdelen zijn belangrijk om inburgeraars beter voor te bereiden op hun toekomst in Nederland en deelname aan de Nederlandse samenleving.

Wij bieden trainingen aan voor zowel het ONA- als het MAP-examen. Onze trainingen hebben een duur van 10 weken en zijn ontworpen om u goed voor te bereiden op het examen.

Naast de trainingen voorzien wij ook in begeleiding bij het vinden van een passende dagbesteding, werk of vrijwilligerswerk. Wij geloven namelijk dat deze elementen bijdragen aan een succesvolle integratie in de Nederlandse maatschappij. Neem gerust contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw inburgeringsproces.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige, uitkeringsgerechtigden, vrijwillige inburgeraars, Z-Route, B1-route

Contact

Vestigingen

Meeuwenplein 5, 8261WB Kampen (route)
Mariska Weijmer (Eigenaar)
06 - 45 15 2929
info@wenlopleidingen.nl

Ruigedoornstraat 108, 7721BR Dalfsen (route)
M. Weijmer
0638342581
m.weijmer@wenlopleidingen.nl

W en L Opleidingen

Internetadres: http://wenlopleidingen.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2015

14549