Samen werken aan
duurzame participatie

Vrije Universiteit Amsterdam

VU-NT2 hoort bij de Vrije Universiteit Amsterdam. U bent van harte welkom om bij ons Nederlands te leren in een cursus die bij u past. Samen met een groep cursisten van uw eigen taalniveau en de docent werkt u aan spreken, luisteren, lezen en schrijven; aan woordenschat en aan grammatica. U maakt...
meer...

VU-NT2 hoort bij de Vrije Universiteit Amsterdam. U bent van harte welkom om bij ons Nederlands te leren in een cursus die bij u past. Samen met een groep cursisten van uw eigen taalniveau en de docent werkt u aan spreken, luisteren, lezen en schrijven; aan woordenschat en aan grammatica. U maakt kennis met de Nederlandse cultuur, maatschappij en tradities. Zo leert u snel en goed de taal u nodig heeft om hier prettig te wonen, studeren en werken.

In 4 tot 5 cursusperiodes van 9 weken leiden wij u op voor deelname aan het Staatsexamen NT2 programma II. Daarnaast bieden we de avondcursus Nederlands voor werk en studie en de zaterdagcursus Alledaags Nederlands. De cursussen starten 4x per jaar op elk niveau. U kunt dus meestal snel instromen. Tijdens het spreekuur op de VU bepalen wij samen met u de beste cursus voor uw taalniveau. Kijk op nt2.vu.nl voor het cursusaanbod.

De VU biedt samen met de HvA de onderwijsroute aan voor inburgeringsplichtigen die onder de Wi21 vallen.

Onderscheid met andere organisaties

Onze groepscursussen zijn voor hoogopgeleide cursisten. Elke cursus bestaat uit een combinatie van zelfstudie en veel lesuren, online in ZOOM (onderwijs op afstand*) of op de levendige VU-Campus. Tijdens de lessen wordt u persoonlijk begeleid door ervaren NT2-docenten die beschikken over het certificaat 'Competent docent NT2'. U oefent lezen, spreken en luisteren met mede-cursisten. In het digitale talenlab werkt u zelfstandig aan bijvoorbeeld uitspraak en woordenschat.
*actuele info op website
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Vrije Universiteit Amsterdam is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Vrije Universiteit Amsterdam heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Vrije Universiteit Amsterdam werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Vrije Universiteit Amsterdam neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-03-202419-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-128,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groot Amsterdam6.98.452322%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Vrije Universiteit Amsterdam.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 18,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 18,00

Diensten

Staatsexamen programma II

VU-NT2 biedt taaltrajecten voor hoogopgeleide cursisten. De dagcursus Nederlands voor Staatsexamen NT2, progamma II is heel geschikt voor inburgeringsplichtigen die snel en goed de taal willen leren, met veel lessen en veel zelfstudie. De niveaus die VU-NT2 in 5 modules aanbiedt zijn: A1, A2, B1, B2, B2+.

Elke module van deze intensieve dagcursus duurt 9 weken. U heeft 3 of 4 dagdelen per week les, afhankelijk van het niveau. Een les duurt gemiddeld 3,5 uur. Samen met een groep van 15 tot 20 cursisten van uw eigen niveau oefent u schrijven, spreken, lezen en luisteren. U wordt persoonlijk begeleid door deskundige docenten, onder andere met mentorgesprekken. VU-NT2 beschikt over een digitaal talenlab, waar u zelf oefent op de computer. Na 4 of 5 modules bent u klaargestoomd voor het Staatsexamen NT2 programma II.

Het uurtarief voor niveau 1 en 2 is € 15,41; het uurtarief voor niveau 3, 4 en 5 is € 20,55.

Nederlands voor werk en studie

Voor inburgeringsplichtigen die in deeltijd Nederlands willen leren biedt VU-NT2 de cursus 'Nederlands voor werk en studie' (1-6 modules). Voor beginners tot en met gevorderden. Na 2 modules kunt u eenvoudige teksten lezen en dagelijkse gesprekjes voeren. Na 6 modules kunt u de taal goed spreken en schrijven, moeilijke teksten lezen en verstaan en discussies voeren. Voor verdere verdieping en verbetering van uw taalgebruik is er de cursus 'Professioneel Nederlands'.

Het uurtarief is €18,28 plus lesmateriaal.

Onderwijsroute Wi21

Samen met de HvA biedt de VU een traject regulier vervolgonderwijs (vanaf mbo3 tot en met master/wo). De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers. Dit betreft een intensief programma met alle onderdelen van het diploma Taalschakeltraject Amsterdam, waaronder NT2 tot ERK-niveau B1 of B2, leervaardigheden, basisvakken, maatwerkvakken en vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze. Fysieke lessen zijn in de Vrije Universiteit en in de Hogeschool van Amsterdam. De prijs is conform de overeenkomst met de eigen gemeente.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoogopgeleiden

VU NT2 biedt taalcursussen voor hoogopgeleiden die (beter) de Nederlandse taal willen leren. In modules voor beginners tot en met gevorderden, overdag en 's avonds. De toelatingseis is minstens een middelbare schoolopleiding vergelijkbaar met het Nederlandse havo/vwo. Als u nog helemaal geen Nederlands hebt geleerd, is kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat u met een computer kunt werken.

Inburgeringsplichtigen

Voor hoogopgeleide inburgeringsplichtigen biedt VU-NT2 een dagcursus in 5 modules: Nederlands voor Staatsexamen NT2 programma II. U kunt deze cursus volgen met een DUO-lening. Als u het certificaat heeft behaald voor niveau B2+ bent u er helemaal klaar voor om staatsexamen te doen. Module 5 is inclusief staatsexamentraining.

De toelatingseis is minstens een middelbare schoolopleiding vergelijkbaar met het Nederlandse havo/vwo. Als u nog helemaal geen Nederlands hebt geleerd, is kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk dat u met een computer kunt werken.
Er zijn ook avond- en zaterdagcursussen die gericht zijn op Nederlands voor werk en studie en voor het dagelijks leven.

Inburgeringsplichtigen met buitenlandse vooropleiding

Inburgeringsplichtigen die in eigen land een vooropleiding hebben gedaan waarmee ze naar het hoger onderwijs kunnen, hebben daarmee niet altijd direct toegang tot het Nederlandse hoger onderwijs. De VU biedt met het schakeljaar VASVU een volledig schakelprogramma, inclusief Nederlands leren tot B2-niveau. Kijk voor meer informatie bij vasvu.vu.nl.

Internationale studenten en kennismigranten

Voor internationale studenten en iedereen die hoogopgeleid is en (tijdelijk) in Nederland woont, biedt VU-NT2 ook taalcursussen aan. Zie nt2.vu.nl voor meer informatie.

Contact

Vestigingen

De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM (route)
Sabien Huijboom
020-598 63 98
vu-nt2@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Internetadres: nt2.vu.nl

Aantal werknemers: 33
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1962

6077