Samen werken aan
duurzame participatie

Voorwerk

Wij bieden al 10 jaar participatie -en -integratiedienstverlening aan gemeentes , met vraagstukken rondom werk & leven.
Ons concept
Wij zijn op ons best als wij ons in kunnen zetten op veranderingstrajecten richting arbeidsmarkt, waarbij de weg naar de arbeidsmarkt, gehinderd wordt door...
meer...

Wij bieden al 10 jaar participatie -en -integratiedienstverlening aan gemeentes , met vraagstukken rondom werk & leven.
Ons concept
Wij zijn op ons best als wij ons in kunnen zetten op veranderingstrajecten richting arbeidsmarkt, waarbij de weg naar de arbeidsmarkt, gehinderd wordt door belemmeringen die een (belangrijke) rol spelen in het leven van cliënten. Onze kracht is ons vermogen, om cliënten te verleiden om over de grenzen van hun huidige situatie heen te kijken en daarmee een verlangen naar een wenssituatie te creëren. Door verlangen te creëren, op een moment waarop ook nog belemmeringen aanwezig zijn, moedigen wij het denken in mogelijkheden aan. Verlangen is de eerste stap om in beweging te kunnen komen. De volgende stappen zijn je huidige leven in de ogen kijken, keuzes maken en DOEN.
Waarom doen we wat we doen?
Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder naar vermogen bijdraagt.

Onderscheid met andere organisaties

Hoe werken wij?
Door middel van maatwerk interventies ondersteunen wij cliënten, die stagneren in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt. Die stagnatie kan liggen op het gebied van Werk- of Sollicitatie-Skills, op het gebied van Life- skills of een combinatie hiervan.
1. Het proces wordt gestart met een gedegen diagnose die alle relevantie levensgebieden van de cliënt betrekt. Hierbij zetten wij de Zelfredzaamheidsmatrix in, een instrument dat de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart brengt op 11 levensgebieden.
2. Daar waar mogelijk sluiten we aan bij de stip op de horizon en het groeipotentieel van de cliënt, teneinde een duurzame participatie of plaatsing in werk te kunnen voorbereiden en realiseren.
3. Samenwerking; Met de cliënt, de gemeente, de regionale welzijnsorganisatie, hulpverleners, regionale participatie initiatieven, etc.
4. Aandacht en empathie voor de problematiek waarvoor de cliënt zich gesteld ziet, in combinatie met een prikkelende aanpak
5. Netwerken
Naast individuele begeleiding organiseren we op specifieke onderwerpen groepsbijeenkomsten (een netwerk)
6. Een praktische, prikkelende aanpak gericht op een van te voren vastgesteld (bijgesteld ) doel met meetbare resultaten.

Samenwerking met:
Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Voorwerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Voorwerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Voorwerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie8,5118,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,03--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Friesland8.5881267%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 31 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Voorwerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten sociale activering

Re-integratie van geen werk naar werk

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren (< 27 jaar)

Jongeren met een langere afstand tot de arbeidsmarkt

Fase 2/3-clinten

clienten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt met work/life vraagstukken

Contact

Vestigingen

Oosterweg 15, 7921GA Zuidwolde (route)
Mariette Bosscher
0636027860
info@mariettebosscher.nl

Voorwerk

Internetadres: http://

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

14432