Samen werken aan
duurzame participatie

VONK

Bij Vonk (voorheen ROC Kop van Noord-Holland) bieden wij trajecten aan om de Nederlandse taal te leren, kennis te maken met de Nederlandse cultuur en te participeren in de maatschappij. Onder goede begeleiding door docenten en begeleiders, wordt samengewerkt met organisaties om het proces van...
meer...

Bij Vonk (voorheen ROC Kop van Noord-Holland) bieden wij trajecten aan om de Nederlandse taal te leren, kennis te maken met de Nederlandse cultuur en te participeren in de maatschappij. Onder goede begeleiding door docenten en begeleiders, wordt samengewerkt met organisaties om het proces van inburgeren en participatie zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.

Het doel van onze trajecten is het behalen van de inburgeringsexamens, doorstromen naar een vervolgopleiding bij Vonk, (vrijwilligers)werk of andere participatieactiviteiten in de maatschappij.

Aanmelden
Bij Vonk kunnen statushouders op twee manieren aangemeld worden:

 • Statushouders die zelf een inburgeringstraject inkopen kunnen zich aanmelden via de website van Vonk: https://www.vonknh.nl/inburgering.
 • Statushouders die inburgeren via de gemeente en het SIN (Samen Inburgeren Noordkop). Deze aanmeldingen worden door de gemeente ingediend bij Vonk.

Onderscheid met andere organisaties

Bij Vonk werken we met vakdocenten die maatwerk leveren. Onze lessen worden aangeboden in Den Helder. Er zijn meerdere instapmomenten waardoor altijd snel gestart kan worden met een traject.

Samenwerking met:
Vluchtelingenwerk, Fiolet taaltraining, PRO, Agros, Mee & de Wering

Opdrachtgevers SIN: Gemeente Den Helder, gemeente Schagen, gemeente Hollands Kroon & gemeente Texel

Soort organisatie:
Onderwijsinstelling
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-01-202409-01-2024

Blik op Werk Keurmerk

VONK is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
VONK heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

VONK werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VONK neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-01-202409-01-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten6,6238,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Noord-Holland Noord6.68.2223956%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VONK.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,99
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,99
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,99
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,99
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,99
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 15,99

Diensten

Inburgeringstraject

Inburgering via Vonk (voorheen ROC Kop van Noord-Holland) helpt mensen om het niveau te bereiken om deel te nemen aan het inburgeringsexamen of het staatsexamen. Met als doel om het Inburgeringsdiploma te behalen. Op basis van een intakegesprek wordt het programma bepaald en zoveel mogelijk op maat geboden.

Als de inburgering via de gemeente (Samen Inburgeren Noordkop) is het volgende van toepassing:

 • 3 dagdelen per week les
 • Het volgen van een programma participeren om zo snel en goed mogelijk in te burgeren. Dit programma bestaat uit 4 dagen per week les (32 uur)

Inburgering - zelf aanmelden
Doe je zelf de aanmelding voor inburgering? Dan is dit het lesprogramma:

 • Er worden afspraken gemaakt over het aantal dagdelen les
 • Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst
 • Uitgangspunt is 3 dagdelen per week les (8,25 uur per week op school)

Voor aanmelding, meer informatie en vragen kun je contact opnemen via bo@vonknh.nl of telefonisch via 0223-611200

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Analfabeten / Anders analfabeten t/m A1 / Langzaam lerenden A0-A2

Alfabetisering en Z-route
Voor cursisten die nog niet kunnen lezen en schrijven, geen onderwijs hebben gevolgd in het land van herkomst of het Latijnse schrift niet beheersen, bieden we een klassikaal voorschakeltraject voor de inburgering. In deze lessen wordt de Nederlandse taal vanaf de basis geleerd door ervaren alfadocenten.

Vervolgmogelijkheden bij Vonk:

 • Inburgeringscursus
 • Taaltraject NT2 (Alfa in de wijk), indien de cursist niet in staat is om niveau A2 te behalen
 • Begeleiding door een vrijwilliger in het project Taalklik

Middelbaar opgeleide inburgeraars

NT2 en B1 route
We bieden we een klassikaal inburgeringstraject op maat. Cursisten oefenen de leerstof in eigen tempo, er wordt gewerkt in niveaugroepen. Er is veel persoonlijke begeleiding door een ervaren NT2 docent. De methode die we gebruiken biedt mogelijkheden om zelfstandig thuis te oefenen.
Het examen wordt uitgebreid voorbereid.

Vervolgmogelijkheden bij Vonk:

 • Entreeopleiding, beroepsgericht oriëntatiejaar mbo (met extra Nederlands en stage)
 • Taaltraject NT2 (A2-B1)
 • Begeleiding door een vrijwilliger in het project Taalklik.
 • Vavo (vmbo-tl certificaten of diploma)
 • Taaltraject NT2 (Staatsexamen I) en daarna starten met een mbo-opleiding

Hoogopgeleide inburgeraars

Voor cursisten die hoogopgeleid zijn in het land van herkomst bieden we een versneld inburgeringsprogramma aan. Cursisten kunnen in eigen tempo het inburgeringstraject doorlopen in verschillende niveaugroepen. De docent NT2 biedt verdieping van de lesstof en een uitgebreide examentraining. Er is ook een mogelijkheid om in plaats van het inburgeringsprogramma het Staatexamenprogramma I en II te volgen.
Vervolgmogelijkheden:

 • vavo (havo/vwo-certificaten of diploma)
 • mbo-opleiding
 • hbo/universiteit

Inburgeraars, module ONA

Voor het onderdeel ONA (Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt), dat voor alle inburgeraars verplicht is, wordt een aparte cursus verzorgd, gegeven door een gecertificeerde docent.

Jongvolwassenen die willen doorstromen naar mbo 2/3/4

Onderwijsroute, taakschakeltrajecten mbo 2/3/4/. We bieden een voltijdsprogramma voor jonge statushouders die willen doorstromen naar het mbo. Vakken: Nederlandse taal NT2, rekenen, leervaardigheden, vaardigheden opleidingsberoepskeuze, Engels en wiskunde vmbo-tl.

Vervolgmogelijkheden bij Vonk: mbo-opleiding.

Contact

Vestigingen

Kievitstraat 31, 1781ZA Den Helder (route)
Kelly Schram
0223-611200
bo@vonknh.nl

VONK

Internetadres: https://www.vonknh.nl/inburgering

Aantal werknemers: 21
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1993

941