Samen werken aan
duurzame participatie

VISTA college

Team TAAL+ van VISTA college is de expert in Zuid-Limburg op het gebied van NT2- onderwijs.
Al meer dan 25 jaar bieden wij maatwerktrajecten aan op alle niveaus.
Onze docenten zijn gediplomeerd docent NT2 en hebben veel ervaring.

meer...

Team TAAL+ van VISTA college is de expert in Zuid-Limburg op het gebied van NT2- onderwijs.
Al meer dan 25 jaar bieden wij maatwerktrajecten aan op alle niveaus.
Onze docenten zijn gediplomeerd docent NT2 en hebben veel ervaring.

Onderscheid met andere organisaties

  • eerlijke prijzen
  • vaste instroommomenten per jaar
  • inburgeren i.c.m. Entreeopleiding, mbo-opleiding of vmbo / havo / vwo is mogelijk
  • duaal inburgeren gericht op instroom arbeidsmarkt is mogelijk
  • gelijke kansen voor iedereen
  • flexibele doorlooptijd trajecten afhankelijk van startniveau en vooropleiding

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-09-202327-09-2023

Blik op Werk Keurmerk

VISTA college is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
VISTA college heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

VISTA college werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

VISTA college neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-09-202327-09-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,1648,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuid-Limburg8.18.36120729%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van VISTA college.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 10,00
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 7,00
Leerroute: Uurtarief:   € 7,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

VISTA college, team TAAL+, biedt inburgeringstrajecten aan in het kader van de oude wet inburgering (2013) en de nieuwe wet inburgering (2021): Zelfredzaamheidsroute (Z-route), B1-route en Onderwijsroute.
Elke inburgeraar is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inburgeringstraject. Het gaat niet om het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) alleen, maar ook om zelfsturing in het leerproces, verantwoordelijkheid nemen en vooral het actief zijn buiten de contacturen op school.
Taalverwerving is het meest effectief in een duale of geïntegreerde voorziening. Deze koppeling proberen wij zoveel mogelijk te maken!
Goed NT2-onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de inburgeraar, sluit aan bij zijn/haar mogelijkheden en is geen standaardcursus! Dit uit zich door verschillende leertempi, leerniveaus en verschillen in trajectduur.
TAAL+ biedt naast NT2 ook Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) aan en examentraining aan.

Beroeps- en functiegerichte scholingen

Niet van toepassing.

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Niet van toepassing.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Deelnemers Nederlands als tweede Taal (NT2)

Meer dan 100 verschillende nationaliteiten hebben de afgelopen jaren bij VISTA college, team TAAL+, een succesvol NT2-traject doorlopen, al dan niet in combinatie met een beroepsopleiding, taalstage, werkervaringsplek of werk.
De lessen van TAAL+ zijn 's-ochtends, 's-middags of 's-avonds (bij voldoende aanmeldingen).
Veel van de TAAL+ deelnemers zijn inburgeraars, maar TAAL+ biedt ook trajecten aan voor niet-inburgeringsplichtigen: werknemers uit verschillende landen in Europa; expats; gediplomeerde inburgeraars, die hun taalniveau nog willen verhogen etc.
Tot nu toe heeft TAAL+ ook vaker trajecten voor bedrijven uitgevoerd. Door de krapte aan bevoegde docenten NT2 doet TAAL+ dat op dit moment niet meer.
Het taalniveau van de deelnemers van TAAL+ verschilt enorm: van alfabetisering NT2 (deelnemers, die niet kunnen lezen en schrijven in de eigen taal) tot en met niveau B2.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Voor mensen zonder startkwalificatie biedt VISTA college, team TAAL+, alfabetiseringscursussen NT2 en cursussen ter verhoging van het taalniveau NT2 aan.
Ook zijn er op een laag niveau beroepsopleidingen mogelijk, de Entreeopleiding op mbo-niveau 1 en de brede mbo-opleiding op mbo-niveau 2.
Voor inburgeraars van de nieuwe wet inburgering (2021) is in de B1-route zelfs een combinatie mogelijk met de Entreeopleiding.
Met Medtronic (een bedrijf gespecialiseerd in de medische logistiek) in Kerkrade biedt TAAL+ een combinatie- traject inburgeren en mbo-niveau 1 aan voor inburgeraars en niet-inburgeraars. Bij succesvolle afronding van dit traject is er zelfs een baangarantie voor de deelnemer.

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) of personen met een Anw-uitkering

Voor niet uitkeringsgerechtigden bestaat de mogelijkheid, afhankelijk van hun vooropleidingsniveau om beroepsopleidingen te volgen. Ook alle cursussen NT2 en trajecten Nederlands kunnen gevolgd worden.
Met Medtronic (een bedrijf gespecialiseerd in de medische logistiek) in Kerkrade biedt TAAL+ een combinatie- traject inburgeren en mbo-niveau 1 aan voor inburgeraars en niet-inburgeraars. Bij succesvolle afronding van dit traject is er zelfs een baangarantie voor de deelnemer.

Midden- en hoog opgeleiden

Voor midden- en hoogopgeleiden biedt VISTA college, team TAAL+, cursussen ter verhoging van het taalniveau NT2 aan. Voor deze deelnemers is het tevens mogelijk vakken van VMBO-tL, HAVO en/of VWO te combineren met hun traject NT2.
Ook zijn er voor midden-opgeleiden beroepsopleidingen mogelijk, de Entreeopleiding op mbo-niveau 1 en de brede mbo-opleiding op mbo-niveau 2.
Voor inburgeraars van de nieuwe wet inburgering (2021) is in de B1-route zelfs een combinatie mogelijk met de Entreeopleiding.
Met Medtronic (een bedrijf gespecialiseerd in de medische logistiek) in Kerkrade biedt TAAL+ een combinatie- traject inburgeren en mbo-niveau 1 aan voor inburgeraars en niet-inburgeraars. Bij succesvolle afronding van dit traject is er zelfs een baangarantie voor de deelnemer.

Contact

Vestigingen

(hoofdlocatie TAAL+ Maastricht-Heuvelland) Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

(hoofdlocatie TAAL+ Westelijke Mijnstreek) Arendstraat 12, 6135 KT Sittard (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

(hoofdlocatie TAAL+ Parkstad) Schandelermolenweg 21, 6415GG Heerlen (route)
Robert Doyen
088-0015000
robert.doyen@vistacollege.nl

VISTA college

Internetadres: http:// of www.vistacollege.nl

Aantal werknemers: 1500
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1997

5904