Werken aan duurzame participatie

viaWMO

viaWMO begeleidt mensen vanuit een uitkeringspositie of werk naar een (andere) passende baan of zelfstandig ondernemerschap.
De W staat daarin voor participatie of regulier Werk.
De M staat daarin voor Maatschappelijke ondersteuning (psychisch en praktisch zoals bijvoorbeeld overspannenheid...
meer...

viaWMO begeleidt mensen vanuit een uitkeringspositie of werk naar een (andere) passende baan of zelfstandig ondernemerschap.
De W staat daarin voor participatie of regulier Werk.
De M staat daarin voor Maatschappelijke ondersteuning (psychisch en praktisch zoals bijvoorbeeld overspannenheid, schuldhulpverlening enz)
De O staat daarin voor Ondernemerschap. De startende ondernemer.
viaWMO werkt met de IVB methodiek waarbij het er om gaat dat de klant zijn eigen grootste drijfveren ontdekt, de regie voert en zijn eigen verantwoordelijkheid daarin draagt. De re-integratiedeskundige coacht de klant op zijn eigen doelen, leerpunten en uiteraard in het vinden van een passende baan. Het hele traject is gericht op samenwerking tussen alle partijen zoals de klant, de coach, het UWV, de nieuwe/oude werkgever (in geval van spoor 1, spoor 2 of outplacement) en eventueel andere betrokken partijen. viaWMO staat voor open en transparante communicatie, begrip en is oordeelloos.

Onderscheid met andere organisaties

Werk vinden wat duurzaam en realistisch is en binnen de individuele mogelijkheden past!
viaWMO is open, transparant en werkt systeemgericht op basis van samenwerking. Jij blijft regisseur van je traject, daarmee sta jij bij viaWMO centraal met je vraag.
Om alle partijen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is viaWMO sterk en flexibel in het afstemmen van onderlinge behoeften van zowel werkgever alsook werknemer en houden we rekening met de wettelijke verplichte kaders!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 29-06-201829-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

viaWMO is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
viaWMO heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

viaWMO neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 29-06-201829-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-97,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-27,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-17,9
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,52--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2018 tot 29 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van viaWMO.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Onze kracht is samen met de klant op zoek gaan naar een baan die aansluit bij de persoonlijke beroepswens en/of een baan die de markt vraagt. Niet alleen jij of ik maar SAMEN bedrijven en potentiële werkgevers benaderen. Persoonlijk contact is de kracht van jobhunting.
Door het persoonlijk contact hebben wij niet alleen een groot netwerk maar kennen wij de werkgevers persoonlijk.

Outplacement

Een fusie, een andere organisatiekoers, teruglopend bedrijfsresultaat, een verstoring in de arbeidsverhoudingen, een niet meer passende functie. Wat de precieze reden ook is, soms moeten werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar. Juist in deze situaties biedt outplacementbegeleiding van viaWMO uitkomst.
In ons outplacementprogramma wordt, naast een goede persoonlijke afronding van de oude werksituatie en een inventarisatie van de persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, het accent verlegd naar het gezamenlijk onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Genoeg van je baas? Briljant idee voor een product of dienst? Dromen van vrijheid? Dan kan het een goed idee zijn om als zelfstandige te gaan werken. Je kan je eigen bedrijf oprichten of als freelancer je diensten aanbieden. Dat is spannend, uitdagend en kan ook nog eens goed voor je carrière zijn.

Doel van de begeleiding:
Jou helpen naar en bij de start van jouw zelfstandig ondernemerschap op een zodanige wijze dat jij voldoende informatie, zowel theoretisch als praktisch, hebt gekregen om als zelfstandig ondernemer inkomsten te genereren.

Aanpak:
Veel aandacht en tijd wordt besteed aan de individuele intake/assessment waarbij jij je plannen en wensen kenbaar kunt maken. Opvolgend maken wij een analyse van de haalbaarheid van het persoonlijke ondernemersidee. Ondernemen doe je immers niet alleen! Je omgeving (o.a. partner, gezin) zal jou in je ondernemerschap moeten steunen om het succesvol te kunnen maken. Ondernemen doe je 24 uur per dag.

Je maakt een realistisch ondernemersplan. Dit proces wordt continu individueel begeleidt door een medewerker van viaWMO .

Vacaturebemiddeling

Indien duidelijk is geworden in welke functie jij wil werken, gaat viaWMO kijken welke ondersteuning je nodig hebt om in die functie te gaan werken. Daarin verdelen we de taken:

  • brief (motivatie) schrijven
  • CV maken (versterken)
  • personal branding middels social media
  • contact leggen met uitzendbureaus, detacheringebureaus en werving en

selectiebureaus

  • contact leggen met werkgevers
  • ondersteuning in het zoeken en vinden van passende vacatures (zoeksites)
  • continu up to date houden van ieders acties.

Met andere woorden alles wat nodig is om jou in een passende functie te bemiddelen.

Trajecten sociale activering

Ben je door verschillende redenen er nog niet aan toe om regulier werk te gaan verrichten, maar wil je wel actief zijn, voldoening krijgen, maatschappelijk iets kunnen betekenen, of gewoon bezig zijn, dan is sociale activering iets voor jou. Wij begeleiden jou in de levensvragen die je hebt en ondersteunen je in zaken die je opgelost wil zien. Als jij je sterk genoeg voelt, kunnen wij gaan zoeken naar vrijwilligerswerk en misschien uiteindelijk zelfs wel regulier werk.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Soms zie je door de bomen het bos niet meer, soms heb je het gevoel dat alles wat jou overkomt, ook alleen jou overkomt. Je denkt alleen nog maar de 'wet van Murphy' te kennen, het lijkt onmogelijk de (negatieve) spiraal te doorbreken. Jijzelf en/of de werkgever kunnen 'het probleem' niet meer samen oplossen. Bedrijfsmaatschappelijk werk- en psychosociale behandeling door viaWMO biedt onder andere ondersteuning bij dreigend verlies of reeds geleden verlies van werk, mismatch leidinggevende/collegae. Ook problemen in de verandering van het werk, problemen met formele organisaties (rechtbank, uitkerende organisaties, schuldhulpverlening) zijn enkele voorbeelden van problematieken die door viaWMO behandeld en aangepakt kunnen worden. Tevens bied viaWMO psychosociale behandeling in privé omstandigheden en bij levensvragen. We werken hierin eclectisch (maken gebruik van diverse methodieken).

Beroepskeuzetest

Middels het inzetten van een diversiteit aan assessments ontdek jij (opnieuw) o.a. welke kwaliteiten, vaardigheden en werkstijl je hebt, wat je leer-werk niveau is, welke competenties je hebt en welk menstype je bent. Tevens kunnen we ontdekken of het wijsheid is om als ondernemer te gaan starten.
De assessments zijn erop gericht dat jij meer duidelijkheid krijgt over functies die bij jou passen en aan welke functies de markt op dit moment behoefte heeft.
viaWMO hanteert bij het afnemen van assessments en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De testen die ingezet worden zijn door de Cotan erkend.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms zie je door de bomen het bos niet meer, soms heb je het gevoel dat alles wat jou overkomt, ook alleen jou overkomt. Je denkt alleen nog maar de 'wet van Murphy' te kennen, het lijkt onmogelijk de (negatieve) spiraal te doorbreken. Jijzelf en/of de werkgever kunnen 'het probleem' niet meer samen oplossen. Bedrijfsmaatschappelijk- en algemeen maatschappelijk werk door viaWMO biedt onder andere ondersteuning bij dreigend verlies of reeds geleden verlies van werk, mismatch leidinggevende/collegae. Ook problemen in de verandering van het werk, problemen met formele organisaties (rechtbank, uitkerende organisaties) zijn enkele voorbeelden van problematieken die door viaWMO behandeld en aangepakt kunnen worden. Tevens bied viaWMO psychosociale ondersteuning in privé omstandigheden en bij levensvragen.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Deze oriëntatie is erop gericht dat jij meer duidelijkheid krijgt over functies die bij jou passen en aan welke functies de markt op dit moment behoefte heeft. We proberen hierin een zo goed mogelijke afstemming te vinden zodat je uiteindelijk ook met een korte- of lange termijnplan weer aan de slag kunt.
viaWMO is tevens mobiliteitspartner van het MKB sectorplan en o.a. daardoor ook steeds op de hoogte van de kansberoepen (het tekort aan functies per branche).

Assessment

viaWMO biedt diverse assessments en psychologische testen aan gericht op arbeid, re-integratie.
Denk hierbij aan het onderzoeken van je werk- en leer niveau (LBO, MBO, HBO enz). Denk ook aan testen waarbij je ontdekt hoe je met problemen om (kunt) gaan, of dat je symptomen van burn out of depressie hebt. Mogelijk wil je een onderzoek waaruit blijkt wat je sterke en zwakke kanten zijn in ondernemerschap.
viaWMO hanteert bij het afnemen van de assessments en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De testen die ingezet worden zijn door de Cotan erkend.

werkfit traject

Als je een uitkering van het UWV hebt kun je in aanmerking komen voor een 'werkfit' traject.
Doel: individuele ondersteuning om inzicht te krijgen in nieuwe beroepsmogelijkheden afhankelijk van
interesses, wensen, niveau en vaardigheden welke afgestemd zijn op jouw belastbaarheid. Tijdens het traject kan er gebruik gemaakt worden van diverse assessments en een functie onderzoek. Het einddoel voor het UWV is dat je 'werkfit' bent. Dat kan bestaan uit een werk oriëntatie, vrijwilligerswerk, stage of betaald werk. Ook een orientatie naar de haalbaarheid van zelfstandig ondernemerschap kan hier onderzocht worden. Een vervolgtraject naar werk of scholing zou ingezet kunnen worden.
In dit traject coachen wij ook op moeilijkheden in je prive situatie zoals schulden, verlaagd zelfvertrouwen of verstoord zelfbeeld, of misschien heb je relatieproblemen die invloed hebben op het traject enz.

naar werk traject

Als je een uitkering van het UWV ontvangt kun je in aanmerking komen voor een 'naar werk' traject.
Doel: actieve individuele ondersteuning gericht op het vinden van een baan in loondienstverband of starten
als zelfstandig ondernemer. Voor de start van het traject is het helder welke functie je wil en waarop er gericht gesolliciteert kan worden. Blijken er weinig mogelijkheden voor je te zijn in je wensberoep wordt er gekeken naar andere baankansen waarin de perspectieven groter zijn. Dat is de wet en kan soms best lastig zijn. Dat kan betekenen dat je de baan misschien niet zo leuk vind, en daarom kijken we dan met je mee hoe je in je vrije tijd iets kan gaan ondernemen om in balans te blijven.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

algemeen

Arbeidsgehandicapten (ZW, WAO, WAZ, WIA, WGA), Bijstandsgerechtigden, met werkloosheid bedreigde werknemers, WW, Wajong, zieke personen in loondienstverband (Wet verbetering Poortwachter) en particulieren die bijvoorbeeld een loopbaanonderzoek - beroepskeuzetest willen.
viaWMO werkt met en voor MKB, ARBO diensten, particulieren, UWV en gemeenten.

viaWMO heeft met diverse organisaties samenwerkingen in leer-werk overeenkomsten.

viaWMO werkt met psychosociaal behandelaars waardoor er ook ruimte is voor het aanpakken van verschillende individuele problematieken zoals schulden, relatieproblemen, overspannenheid - burn out, vertrouwen in anderen, verminderd zelfvertrouwen, veranderd zelfbeeld en nog meer dagelijkse en/of werkgerelateerde zaken waar je als persoon tegen aan kunt lopen en last van hebt en die invloed hebben op het vinden of uitvoeren van werk. Dan kan een traject langer duren.

Wil je liever snel aan het werk, ook dan vindt onze jobhunter snel een passende plek met jou.

Contact

Vestigingen

oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen (route)
Gwen Fleuren - Nicole Arets
0630492967 - 0686632831
gwenfleuren@viawmo.nl - nicolearets@viawmo.nl

Beeselseweg 16, 6071 PM SWALMEN - ROERMOND (route)
Gwen Fleuren - Nicole Arets
0630492967 - 0686632831
gwenfleuren@viawmo.nl - nicolearets@viawmo.nl

Prins Hendrikstraat, 6245 EE Eijsden (route)
Gwen Fleuren - Nicole Arets
0630492967 - 0686632831
gwenfleuren@viawmo.nl - nicolearets@viawmo.nl

Internetadres: http://www.viawmo.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2007

5092