Samen werken aan
duurzame participatie

Verbanen (Arbo Unie)

Verbanen is het re-integratie- en mobiliteitscentrum van Arbo Unie en mkbasics.nl en gespecialiseerd in re-integratie 2e spoortrajecten, outplacement en loopbaanadvies.

Wij begeleiden mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten en zijn er van overtuigd dat er voor iedereen...
meer...

Verbanen is het re-integratie- en mobiliteitscentrum van Arbo Unie en mkbasics.nl en gespecialiseerd in re-integratie 2e spoortrajecten, outplacement en loopbaanadvies.

Wij begeleiden mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten en zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor hen die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Onderscheid met andere organisaties

Verbanen is ontstaan vanuit het idealisme om mensen echt te willen helpen. Wij onderscheiden ons van de bestaande re-integratieaanpak door juist gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan werk te koppelen. Verbanen helpt aan werkgeluk, arbeidsvreugde en inkomenszekerheid. Het herwinnen van grip en regie op werk en loopbaan is waar wij mensen in willen begeleiden.

Verbanen: voor een baan die matcht met gezondheid en talenten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Verbanen (Arbo Unie) is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Verbanen (Arbo Unie) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Verbanen 2e spoor re-integratie

Verbanen re-integratie 2e spoor wordt ingezet voor die langdurig ziek zijn en moeten uitwijken naar een andere werkgever.

De omvang van een volledig Verbanentraject bedraagt in de regel 7 maanden en is inclusief uitgebreid onderzoek, analyse, rapportage, plan van aanpak, 6 maanden arbeidsmarktverkenning onder begeleiding van een Jobcoach Verbanen, jobsearch, sollicitatietraining, plaatsing en nazorg op de nieuwe werkplek.

Onderscheidend in de aanpak is de toevoeging van de One Day Experience in de onderzoeksfase van het traject: we kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de inzetbaarheid van uw medewerker. In één dag is er overleg met een Bedrijfsarts, GZ Psycholoog en Arbeidsdeskundige. Deze unieke, geïntegreerde aanpak vormt de basis van het actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak waarop het vervolg van het traject zich op zal baseren. https://www.verbanen.nl/re-integratie

Verbanen Outplacement

o Voor werknemers die om een andere reden vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in werk en aan de hand van een vaststellingsovereenkomst d.m.v. een outplacementtraject moeten uitwijken naar een andere werkgever
o Werknemers die geconfronteerd worden met een reorganisatie en die hierdoor hun baan dreigen te verliezen.

https://www.verbanen.nl/outplacement

Verbanen Haalbaarheidsonderzoek

Soms is het niet duidelijk of een werknemer in staat is om een volledig 2e spoortraject te volgen. Bijvoorbeeld in gevallen waar de (medische) belastbaarheid beperkt is. In een dergelijke situatie adviseren wij vooraf een Haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft onderzoek, analyse, en uitgebreide rapportage inzake de haalbaarheid van belastbaarheid en bemiddelbaarheid voor een 2e spoortraject.
In het geval van een positief re-integratie 2e spoor-advies zal en met de werknemer met de werkgever overleg plaatsvinden over het voortzetten van de begeleiding bij Verbanen. Pas als alle partijen overeen zijn gekomen dat het traject bij Verbanen kan worden voortgezet, zal worden overgegaan tot een Verbanen Re-integratie 2e spoor traject.
https://www.verbanen.nl/haalbaarheidsonderzoek

Verbanen LoopbaanAPK

Verandering begint pas met inzicht. Dat inzicht kan door uw medewerkers verkregen worden aan de hand van ons kortdurende traject de Verbanen LoopbaanAPK.

In een Verbanen LoopbaanAPK-traject onderzoekt de werknemer samen met Verbanen in welke mate de huidige functie matcht met de talenten en wensen van uw medewerker. Dit is een vrijblijvende situatiescan, inclusief een adviesgesprek, die aangeeft of het loopbaansverkeerslicht van uw medewerker(s) op rood, oranje of groen staat.
https://www.verbanen.nl/loopbaanapk

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Medewerkers die een goed beeld hebben van hun ambities en mogelijkheden, blijven langer met plezier aan het werk. Daarom is het nuttig als zij goed weten wat hun kernkwaliteiten zijn.

Het Verbanen Loopbaanoriëntatietraject is een kortdurend traject dat medewerkers antwoord geeft op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?

Loopbaanoriëntatie van Verbanen geeft werknemers aan in welke richting hun loopbaan het best voortgezet zou kunnen worden, inclusief een advies hoe dat pad het best te bewandelen is.
https://www.verbanen.nl/loopbaanorientatie

SLIM Verbanen pakket

Iedere werkgever in het MKB begrijpt het belang van leren en ontwikkelen. Helaas komt dit echter niet vaak tot een structurele aanpak door het gebrek aan tijd, kennis of geld. De nieuwe SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet hier verandering in brengen. Deze subsidieregeling biedt individuele MKB-ondernemers tot wel 80% van maximaal € 24.999,- subsidie als ze investeren in leren en ontwikkelen.

De regeling biedt de kans om binnen uw bedrijf te investeren in leren en ontwikkelen. Verbanen kan u hierbij ondersteunen met het SLIM Verbanen pakket. Met dit loopbaanpakket krijgen uw medewerkers inzicht in hoeverre hun werk past bij hun gezondheid, wensen en talenten. En geeft het hen een advies op welke wijze zij hun loopbaan verder kunnen ontwikkelen.
https://www.verbanen.nl/slim-verbanen/

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Max Euwelaan 72, 3062MA Rotterdam (route)
088 2726 272
info@verbanen.nl

Laan van Oversteen 20 (4e etage), 2289CX Rijswijk (route)
088 2726 272
info@verbanen.nl

Beemdstraat 1, 5653MA Eindhoven (route)
088 2726 272
info@verbanen.nl

Diakenhuisweg 25, 2033AP Zwolle (route)
088 2726 272
info@verbanen.nl

Dokter van Deenweg 13c, 8025BP Zwolle (route)
088 2726 272
info@verbanen.nl

Internetadres: www.verbanen.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2018

15281