Samen werken aan
duurzame participatie

Verbanen (Arbo Unie)

Verbanen B.V. is het re-integratie- en mobiliteitscentrum van Arbo Unie en mkbasics.nl en gespecialiseerd in re-integratie 2e spoortrajecten, outplacement en loopbaanadvies.

Wij begeleiden mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten en zijn er van overtuigd dat er voor...
meer...

Verbanen B.V. is het re-integratie- en mobiliteitscentrum van Arbo Unie en mkbasics.nl en gespecialiseerd in re-integratie 2e spoortrajecten, outplacement en loopbaanadvies.

Wij begeleiden mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten en zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor hen die zich willen ori�nteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan.

Verbanen B.V is onderdeel van het Arbo Unie concern.
Max Euwelaan 72 | 3062 MA Rotterdam | 088 272 62 72 | KvK-nr. 81501595 | verbanen.nl

Onderscheid met andere organisaties

Verbanen is ontstaan vanuit het idealisme om mensen echt te willen helpen. Wij onderscheiden ons van de bestaande re-integratieaanpak door juist gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan werk te koppelen. Verbanen helpt aan werkgeluk, arbeidsvreugde en inkomenszekerheid. Het herwinnen van grip en regie op werk en loopbaan is waar wij mensen in willen begeleiden.

Verbanen: voor een baan die matcht met gezondheid en talenten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Verbanen (Arbo Unie) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Verbanen (Arbo Unie) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Verbanen (Arbo Unie) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2020 / verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,718--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2020 tot 31 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Verbanen (Arbo Unie).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verbanen 2e spoor re-integratie

Verbanen re-integratie 2e spoor wordt ingezet voor die langdurig ziek zijn en moeten uitwijken naar een andere werkgever.

De omvang van een volledig Verbanentraject bedraagt in de regel 7 maanden en is inclusief uitgebreid onderzoek, analyse, rapportage, plan van aanpak, 6 maanden arbeidsmarktverkenning onder begeleiding van een Jobcoach Verbanen, jobsearch, sollicitatietraining, plaatsing en nazorg op de nieuwe werkplek.

Onderscheidend in de aanpak is de toevoeging van de One Day Experience in de onderzoeksfase van het traject: we kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de inzetbaarheid van uw medewerker. In één dag is er overleg met een Bedrijfsarts, GZ Psycholoog en Arbeidsdeskundige. Deze unieke, geïntegreerde aanpak vormt de basis van het actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak waarop het vervolg van het traject zich op zal baseren. https://www.verbanen.nl/re-integratie

Verbanen Outplacement

o Voor werknemers die om een andere reden vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in werk en aan de hand van een vaststellingsovereenkomst d.m.v. een outplacementtraject moeten uitwijken naar een andere werkgever
o Werknemers die geconfronteerd worden met een reorganisatie en die hierdoor hun baan dreigen te verliezen.

https://www.verbanen.nl/outplacement

Verbanen Haalbaarheidsonderzoek

Soms is het niet duidelijk of een werknemer in staat is om een volledig 2e spoortraject te volgen. Bijvoorbeeld in gevallen waar de (medische) belastbaarheid beperkt is. In een dergelijke situatie adviseren wij vooraf een Haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft onderzoek, analyse, en uitgebreide rapportage inzake de haalbaarheid van belastbaarheid en bemiddelbaarheid voor een 2e spoortraject.
In het geval van een positief re-integratie 2e spoor-advies zal en met de werknemer met de werkgever overleg plaatsvinden over het voortzetten van de begeleiding bij Verbanen. Pas als alle partijen overeen zijn gekomen dat het traject bij Verbanen kan worden voortgezet, zal worden overgegaan tot een Verbanen Re-integratie 2e spoor traject.
https://www.verbanen.nl/haalbaarheidsonderzoek

Verbanen Loopbaan APK

Verandering begint pas met inzicht. Dat inzicht kan door uw medewerkers verkregen worden aan de hand van ons kortdurende traject de Verbanen Loopbaan APK.

In een Verbanen LoopbaanAPK-traject onderzoekt de werknemer samen met Verbanen in welke mate de huidige functie matcht met de talenten en wensen van uw medewerker. Dit is een vrijblijvende situatiescan, inclusief een adviesgesprek, die aangeeft of het loopbaansverkeerslicht van uw medewerker(s) op rood, oranje of groen staat.
https://www.verbanen.nl/loopbaanapk

Verbanen Loopbaanoriëntatie

Medewerkers die een goed beeld hebben van hun ambities en mogelijkheden, blijven langer met plezier aan het werk. Daarom is het nuttig als zij goed weten wat hun kernkwaliteiten zijn.

Het Verbanen Loopbaanoriëntatietraject is een kortdurend traject dat medewerkers antwoord geeft op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?

Loopbaanoriëntatie van Verbanen geeft werknemers aan in welke richting hun loopbaan het best voortgezet zou kunnen worden, inclusief een advies hoe dat pad het best te bewandelen is.
https://www.verbanen.nl/loopbaanorientatie

Verbanen Sollicitatietraining

Om medewerkers goed voor te bereiden op hun zoektocht naar werk, is het belangrijk dat zij zich
bewust zijn van wat er in de huidige arbeidsmarkt van hen wordt gevraagd. En dat zij zich deze
arbeidsmarktvaardigheden eigen hebben gemaakt. Dit begint met leren hoe de arbeidsmarkt werkt en
oefenen met nieuwe vaardigheden in een veilige omgeving. Op deze manier vergroten zij hun kans
om de baan te veroveren die past bij hun gezondheid en talenten.

De Verbanen Sollicitatietraining bestaat uit 4 trainingen van 2,5 uur, waarin uw medewerkers in
groepen van maximaal 6 personen de kennis en vaardigheden opdoen die zij nodig hebben om de
arbeidsmarkt succesvol te kunnen betreden. Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met
oefenen van nieuwe vaardigheden en reflecteren op eigen ervaringen. Trainingen worden begeleid
door een van onze NOLOC-gecertificeerde Jobcoaches die uitstekend op de hoogte zijn van
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

www.verbanen.nl/sollicitatietraining/

SLIM Verbanen pakket

Iedere werkgever in het MKB begrijpt het belang van leren en ontwikkelen. Helaas komt dit echter niet vaak tot een structurele aanpak door het gebrek aan tijd, kennis of geld. De nieuwe SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet hier verandering in brengen. Deze subsidieregeling biedt individuele MKB-ondernemers tot wel 80% van maximaal € 24.999,- subsidie als ze investeren in leren en ontwikkelen.

De regeling biedt de kans om binnen uw bedrijf te investeren in leren en ontwikkelen. Verbanen kan u hierbij ondersteunen met het SLIM Verbanen pakket. Met dit loopbaanpakket krijgen uw medewerkers inzicht in hoeverre hun werk past bij hun gezondheid, wensen en talenten. En geeft het hen een advies op welke wijze zij hun loopbaan verder kunnen ontwikkelen.
https://www.verbanen.nl/slim-verbanen/

Verbanen NL Leert Door (subsidieronde gesloten)

Onze economie krabbelde de afgelopen jaren op uit een financiële crisis. De arbeidsmarkt trok weer
aan en voor iedereen die wilde werken waren de banen er voor het uitkiezen. Maar de coronacrisis
heeft het tij doen keren. Door de opgelegde, beperkende maatregelen hebben vele sectoren
noodgedwongen maandenlang het werk stil moeten leggen, met alle economische gevolgen van dien.

NL Leert Door bij Verbanen
Maakt u zich zorgen over uw loopbaan? Of ziet u kansen en wilt u die pakken? De overheid stelt
subsidie beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies via het programma NL leert Door. Verbanen biedt u
aan de hand van deze subsidieregeling de mogelijkheid om te onderzoeken wat u echt wilt, waar
kansen liggen op de huidige arbeidsmarkt en welk werk het best bij uw talenten past!
https://www.verbanen.nl/nl-leert-door-regeling/

De landelijke subsidieronde is gesloten. Wel houden wij de ontwikkelingen nauw in de gaten wanneer er subsidie vrijkomt voor regionale 'leert door' trajecten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers

Werkgevers die met werknemers te kampen zitten die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in hun werk.
Dat kunnen werknemers zijn vanuit langdurig verzuim (ziekte) of werknemers die om een andere reden (dreigen) vast te lopen in werk en vanuit outplacement moeten uitwijken naar een andere werkgever.

Werknemers/particulieren

In onze trajecten begeleiden wij werknemers die om een reden zijn vastgelopen in hun werk.
Dat kan zijn vanuit verzuim (langdurig ziekte) en in het kader van re-integratie 2e spoor moeten uitwijken naar een andere werkgever.

Dat kan ook zijn omdat er een andere reden dan verzuim speelt, waarbij de werknemer in zijn/haar werk is of dreigt vast te lopen en vanuit outplacement moet uitwijken naar ander werk.

Ook bieden wij werknemers kortdurende trajecten aan zoals de Loopbaan APK, Loopbaanoriëntatie en Sollicitatietraining.

Contact

Vestigingen

Max Euwelaan 72, 3062MA Rotterdam (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Laan van Oversteen 20 (4e etage), 2289CX Rijswijk (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Beemdstraat 1, 5653MA Eindhoven (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Diakenhuisweg 25, 2033AP Haarlem (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Dokter van Deenweg 13c, 8025BP Zwolle (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Verbanen (Arbo Unie)

Internetadres: www.verbanen.nl

Aantal werknemers: 21
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2018

15281