Samen werken aan
duurzame participatie

Verbanen (Arbo Unie)

Verbanen B.V., een initiatief van Arbo Unie en mkbasics.nl, fungeert als een gespecialiseerd centrum voor re-integratie en mobiliteit. Onze focus ligt op het begeleiden van mensen naar werk dat in lijn is met hun gezondheid en talenten. We geloven sterk dat er voor iedereen een geschikte carri├...
meer...

Verbanen B.V., een initiatief van Arbo Unie en mkbasics.nl, fungeert als een gespecialiseerd centrum voor re-integratie en mobiliteit. Onze focus ligt op het begeleiden van mensen naar werk dat in lijn is met hun gezondheid en talenten. We geloven sterk dat er voor iedereen een geschikte carri├Ęremogelijkheid is. Verbanen staat klaar voor verschillende groepen werknemers:

  • Werknemers die, als gevolg van langdurige ziekte, moeten overstappen naar een nieuwe werkgever.
  • Werknemers die om diverse redenen vastlopen in hun huidige werk of dreigen vast te lopen in de toekomst.
  • Personen die hun loopbaan willen verkennen en passende opties willen onderzoeken.

Verbanen B.V. opereert als onderdeel van het Arbo Unie concern, is landelijk actief en de hoofdlocatie is gevestigd op het volgende adres:

Max Euwelaan 72, 3062 MA Rotterdam
Telefoon: 088 272 62 72
KvK-nummer: 81501595
Website: verbanen.nl

-november 2023

Onderscheid met andere organisaties

Verbanen is opgericht vanuit een idealistische visie om mensen daadwerkelijk te ondersteunen. Wat ons onderscheidt van de bestaande aanpak in re-integratie is onze focus op het verbinden van gezondheid en duurzame inzetbaarheid met werk. Verbanen streeft naar het bevorderen van werkgeluk, arbeidsvreugde en inkomenszekerheid. Ons doel is om mensen te begeleiden bij het herwinnen van controle en regie over hun werk en loopbaan.

Verbanen: voor een baan die matcht met gezondheid en talenten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Verbanen (Arbo Unie) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Verbanen (Arbo Unie) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Verbanen (Arbo Unie) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-37,7
Outplacement-28,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,2708,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 kto in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 kto eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,039--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 27 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cli├źnten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Verbanen (Arbo Unie).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de offici├źle tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verbanen 2e spoor re-integratie

Verbanen re-integratie 2e spoor wordt ingezet voor die langdurig ziek zijn en moeten uitwijken naar een andere werkgever.

De omvang van een volledig Verbanentraject bedraagt in de regel 7 maanden en is inclusief uitgebreid onderzoek, analyse, rapportage, plan van aanpak, 6 maanden arbeidsmarktverkenning onder begeleiding van een Jobcoach Verbanen, jobsearch, sollicitatietraining, plaatsing en nazorg op de nieuwe werkplek.

Onderscheidend in de aanpak is de toevoeging van de One Day Experience in de onderzoeksfase van het traject: we kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de inzetbaarheid van uw medewerker. In ´┐Ż´┐Żn dag is er overleg met een Bedrijfsarts, GZ Psycholoog en Arbeidsdeskundige. Deze unieke, ge´┐Żntegreerde aanpak vormt de basis van het actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak waarop het vervolg van het traject zich op zal baseren. https://www.verbanen.nl/re-integratie

Verbanen Outplacement

o Voor werknemers die om een andere reden vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in werk en aan de hand van een vaststellingsovereenkomst d.m.v. een outplacementtraject moeten uitwijken naar een andere werkgever
o Werknemers die geconfronteerd worden met een reorganisatie en die hierdoor hun baan dreigen te verliezen.

https://www.verbanen.nl/outplacement

Verbanen Multidisciplinaire Toets Arbeidsmogelijkheden

Soms is het niet duidelijk of een werknemer in staat is om een volledig 2e spoortraject te volgen. Bijvoorbeeld in gevallen waar de (medische) belastbaarheid beperkt is. In een dergelijke situatie adviseren wij vooraf een Haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft onderzoek, analyse, en uitgebreide rapportage inzake de haalbaarheid van belastbaarheid en bemiddelbaarheid voor een 2e spoortraject.
In het geval van een positief re-integratie 2e spoor-advies zal en met de werknemer met de werkgever overleg plaatsvinden over het voortzetten van de begeleiding bij Verbanen. Pas als alle partijen overeen zijn gekomen dat het traject bij Verbanen kan worden voortgezet, zal worden overgegaan tot een Verbanen Re-integratie 2e spoor traject.
https://verbanen.nl/werkgever/re-integratie/multidisciplinaire-toets-arbeidsmogelijkheden

Verbanen Loopbaan APK

Verandering begint pas met inzicht. Dat inzicht kan door uw medewerkers verkregen worden aan de hand van ons kortdurende traject de Verbanen Loopbaan APK.

In een Verbanen LoopbaanAPK-traject onderzoekt de werknemer samen met Verbanen in welke mate de huidige functie matcht met de talenten en wensen van uw medewerker. Dit is een vrijblijvende situatiescan, inclusief een adviesgesprek, die aangeeft of het loopbaansverkeerslicht van uw medewerker(s) op rood, oranje of groen staat.
https://www.verbanen.nl/werkgever/loopbaanadvies/loopbaan-apk

Verbanen Loopbaanori´┐Żntatie

Medewerkers die een goed beeld hebben van hun ambities en mogelijkheden, blijven langer met plezier aan het werk. Daarom is het nuttig als zij goed weten wat hun kernkwaliteiten zijn.

Het Verbanen Loopbaanori´┐Żntatietraject is een kortdurend traject dat medewerkers antwoord geeft op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?

Loopbaanori´┐Żntatie van Verbanen geeft werknemers aan in welke richting hun loopbaan het best voortgezet zou kunnen worden, inclusief een advies hoe dat pad het best te bewandelen is.
https://www.verbanen.nl/werkgever/loopbaanadvies/loopbaanorientatie

Verbanen Sollicitatietraining

Om medewerkers goed voor te bereiden op hun zoektocht naar werk, is het belangrijk dat zij zich
bewust zijn van wat er in de huidige arbeidsmarkt van hen wordt gevraagd. En dat zij zich deze
arbeidsmarktvaardigheden eigen hebben gemaakt. Dit begint met leren hoe de arbeidsmarkt werkt en
oefenen met nieuwe vaardigheden in een veilige omgeving. Op deze manier vergroten zij hun kans
om de baan te veroveren die past bij hun gezondheid en talenten.

De Verbanen Sollicitatietraining bestaat uit 4 trainingen waarin uw medewerkerkennis en vaardigheden opdoet die hij of zij nodig heeft om de arbeidsmarkt succesvol te kunnen betreden. Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met oefenen van nieuwe vaardigheden en reflecteren op eigen ervaringen. Trainingen worden begeleid door een van onze NOLOC-gecertificeerde Jobcoaches die uitstekend op de hoogte zijn van
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

https://www.verbanen.nl/werkgever/loopbaanadvies/sollicitatietraining

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers

Werkgevers die met werknemers te kampen zitten die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in hun werk.
Dat kunnen werknemers zijn vanuit langdurig verzuim (ziekte) of werknemers die om een andere reden (dreigen) vast te lopen in werk en vanuit outplacement moeten uitwijken naar een andere werkgever.

Werknemers/particulieren

In onze trajecten begeleiden wij werknemers die om een reden zijn vastgelopen in hun werk.
Dat kan zijn vanuit verzuim (langdurig ziekte) en in het kader van re-integratie 2e spoor moeten uitwijken naar een andere werkgever.

Dat kan ook zijn omdat er een andere reden dan verzuim speelt, waarbij de werknemer in zijn/haar werk is of dreigt vast te lopen en vanuit outplacement moet uitwijken naar ander werk.

Ook bieden wij werknemers kortdurende trajecten aan zoals de Loopbaan APK, LoopbaanoriŰntatie en Sollicitatietraining.

Contact

Vestigingen

Max Euwelaan 72, 3062MA Rotterdam (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Laan van Oversteen 20 (4e etage), 2289CX Rijswijk (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Beemdstraat 1, 5653MA Eindhoven (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Diakenhuisweg 25, 2033AP Haarlem (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Dokter van Deenweg 13c, 8025BP Zwolle (route)
Paul Boon
088 2726 272
info@verbanen.nl

Verbanen (Arbo Unie)

Internetadres: www.verbanen.nl

Aantal werknemers: 26
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2018

15281