Samen werken aan
duurzame participatie

Universiteit Maastricht

Het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

Ook als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland bent u welkom voor een speciaal...
meer...

Het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

Ook als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland bent u welkom voor een speciaal daarop gerichte cursus die opleidt tot Staatsexamen NT2, programma 2. Een cursus kunt u bij ons in groepsverband volgen. Gedurende het hele jaar starten nieuwe cursussen. De cursussen vinden overdag plaats.

Het Talencentrum levert maatwerk. Voordat een training start nodigen wij u uit voor een uitgebreid intakegesprek. We bespreken uw doelstellingen, voorkennis en het gewenste tijdpad. Op basis daarvan bieden wij u een passende taaltraining aan die is afgestemd op uw doelen en taalniveau.

Onderscheid met andere organisaties

We zijn meer dan 30 jaar gespecialiseerd in taalonderwijs aan hoogopgeleide anderstaligen. Onze docenten zijn ervaren, gekwalificeerd en betrokken. We gebruiken beproefde lesmethodes. Het tempo van de lessen ligt hoog. Inhoud en aanpak zijn gericht op deelnemers met een hogere vooropleiding. De lessen zijn praktijkgericht: communicatie staat centraal. De cursussen vinden plaats in het centrum van Maastricht.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-06-202307-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Universiteit Maastricht is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Universiteit Maastricht heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Universiteit Maastricht werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Universiteit Maastricht neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-06-202307-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-58,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Universiteit Maastricht.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 19,50

Diensten

Intake/ diagnose inburgering

Voordat een training start nodigen wij u uit voor een uitgebreid intakegesprek. Wanneer u al over kennis van het Nederlands beschikt, legt u tevens een lees- en schrijftoets af. We bespreken uw doelstellingen, voorkennis en het gewenste tijdpad. Op basis daarvan kunnen wij u een passende taaltraining aanbieden die is afgestemd op uw doelen en taalniveau.

Voor meer informatie kijk op www.maastrichtuniversity.nl/talencentrum.nl.

Taaltrajecten / Voorbereiding Staatsexamen NT2

Wij bieden lessen in groepsverband en leveren maatwerk. We werken met kleine groepen van maximaal 15 deelnemers waardoor er meer aandacht is voor iedere cursist. Tijdens de B2 module wordt een specifieke training aangeboden voor de Staatsexamen NT2 programma 2.

U krijgt ook een persoonlijke mentor toegewezen met wie u regelmatige voortgangsgesprekken voert. Bovendien zal de trajectbegeleider inburgering u behulpzaam zijn bij uw contact met DUO. Ook ontvangt u van ons een UM kaart waarmee u toegang krijgt tot de UM bibliotheek.

•Individuele Coaching

Individuele coaching als ondersteuning voor specifieke vaardigheden. Een individuele Coaching kan aan het bestaande traject toegevoegd worden.

Voor meer informatie kijk op: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/taaltraining-op-maat-individueel-een-groep-online-en-face-face

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

•Hoogopgeleide anderstaligen

Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

â?¢Inburgeringsbehoeftigen

Als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland en u hebt een DUO-lening, bent u welkom voor een gerichte training die opleidt voor het Staatsexamen NT2, programma 2.

Contact

Vestigingen

Bonnefantenstraat 2, 6211 KL MAASTRICHT (route)
Inburgering@maastrichtuniversity.nl

Universiteit Maastricht

Internetadres: http://www.maastrichtuniversity.nl/languages

Aantal werknemers: 75
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1989

10718