Samen werken aan
duurzame participatie

Universiteit Maastricht

Het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

Ook als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland bent u welkom voor een speciaal...
meer...

Het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

Ook als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland bent u welkom voor een speciaal daarop gerichte cursus die opleidt tot Staatsexamen NT2, programma 2. Zo’n cursus kunt u bij ons in groepsverband volgen, maar ook individueel. De intensiteit van de cursus bepaalt u zelf. Op verschillende momenten gedurende het hele jaar – inclusief de zomervakantie – starten nieuwe cursussen. Om deelname te vergemakkelijken vinden de cursussen zowel overdag als in de avonduren plaats.

Het Talencentrum levert maatwerk. Voordat een training start nodigen wij u uit voor een uitgebreid intakegesprek. We bespreken uw doelstellingen, voorkennis en het gewenste tijdpad. Op basis daarvan kunnen wij u een passende taaltraining aanbieden die is afgestemd op uw doelen en taalniveau.

Onderscheid met andere organisaties

We zijn meer dan 20 jaar gespecialiseerd in taalonderwijs aan hoogopgeleide anderstaligen. Onze docenten zijn ervaren, gekwalificeerd en betrokken. We gebruiken beproefde lesmethodes. U kunt zowel een individueel als een groepstraject volgen. Het tempo van de lessen ligt hoog. Inhoud en aanpak zijn gericht op deelnemers met een hogere vooropleiding. De lessen zijn praktijkgericht: communicatie staat centraal. De cursussen vinden plaats in het centrum van Maastricht.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-06-202011-06-2020

Blik op Werk Keurmerk

Universiteit Maastricht is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Universiteit Maastricht heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Universiteit Maastricht werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Universiteit Maastricht neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-06-202011-06-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-108,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Universiteit Maastricht.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,50

Diensten

•Intake/ diagnose inburgering

Voordat een training start nodigen wij u uit voor een uitgebreid intakegesprek. We bespreken uw doelstellingen, voorkennis en het gewenste tijdpad. Op basis daarvan kunnen wij u een passende taaltraining aanbieden die is afgestemd op uw doelen en taalniveau.

•Taaltrajecten / Voorbereiding Staatsexamen NT2

Lessen in groepsverband of individueel. De intensiteit van de cursus bepaalt u zelf. Het Talencentrum levert maatwerk. We werken met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers waardoor er meer aandacht is voor iedere cursist. U krijgt tevens een persoonlijke coach toegewezen met wie u regelmatige voortgangsgesprekken voert. Bovendien zal de trajectbegeleider inburgering u behulpzaam zijn bij uw contact met DUO.

•Individuele Coaching

Individuele coaching als ondersteuning voor specifieke vaardigheden

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

•Hoogopgeleide anderstaligen

Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht biedt taaltrainingen aan voor (hoogopgeleide) particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

•Inburgeringsbehoeftigen

Als u goed en snel wilt inburgeren in Nederland bent u welkom voor een speciaal daarop gerichte training die opleidt tot Staatsexamen NT2, programma 2.

Contact

Vestigingen

Bonnefantenstraat 2, 6211 KL MAASTRICHT (route)
Laura Capitani
laura.capitani@maastrichtuniversity.nl, languagecentre@maastrichtuniversity.nl

Internetadres: http://www.maastrichtuniversity.nl/languages

Aantal werknemers: 75
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1989

10718