Samen werken aan
duurzame participatie

Taaltent Organisatie

Als het gaat om het leren van een taal, vertalingen of (taal)evenementen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ook als u wilt inburgeren kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over het Blik op Werk Keurmerk.

Taaltent is een organisatie die zich bezighoudt met alles rondom taal en interactie...
meer...

Als het gaat om het leren van een taal, vertalingen of (taal)evenementen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ook als u wilt inburgeren kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over het Blik op Werk Keurmerk.

Taaltent is een organisatie die zich bezighoudt met alles rondom taal en interactie. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen didactisch geschoold zijn en hun vak goed verstaan. Onze lessen zijn actief en praktijkgericht. De aspecten van de taal worden vanuit alle kanten op een creatieve manier belicht.

Ons motto is: Communicatie maakt de man.

Onderscheid met andere organisaties

In ons aanbod richten wij ons op maatwerk en verschillende werkvormen. Naast standaard methodes werken wij met door de jaren heen ontwikkeld lesmateriaal en oefenen wij veel door interactie. Wij geloven in het 'natuurlijk leren' proces en werken daar op verschillende manieren aan. Taaltent is een plaats waar veiligheid en vertrouwen de basis zijn voor het leren. Taaltent maakt het verschil!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-11-202315-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taaltent Organisatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taaltent Organisatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taaltent Organisatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taaltent Organisatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-11-202315-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding*18,5
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,6338,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.68.3345661%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 29 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taaltent Organisatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,50

Diensten

Inburgeringstraject

De lessen beslaan 42 weken. Tijdens dit traject komen alle onderdelen van de Nederlandse taal aan bod: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Let op: ONA is geen onderdeel van de taallessen. Indien gewenst of nodig geacht, kan er een extra lesperiode met de cursist afgesproken worden. In deze periode is het mogelijk om te kiezen voor privelessen of semi-individuele lessen. De extra lesperiode kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Het oefenen van examens ter voorbereiding op het inburgeringsexamen of verdiepingslessen zijn voorbeelden die tot de mogelijkheden horen. Deze extra lesperiode maakt geen deel uit van het traject van 42 weken en zal dan ook daarbuiten gefactureerd worden.
De gekozen lesmethodes zijn zowel groeps- als lesafhankelijk. Het is daarom dan ook mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt van meerdere methodes en/of kopieerbladen. Er zal zoveel mogelijk maatwerk geleverd worden.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau.

Staatsexamen programma II

Staatsexamen Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

NT2 Taalverhoging

Het verbeteren of verhogen van het taalniveau op basis van maatwerk. Er wordt gekeken naar de wensen van de cursist. Cursisten die een taalverhoging wensen, kunnen aan de hand van hun niveau en doelen ingedeeld worden in bestaande groepen of er wordt een nieuwe groep gecreeerd voor mensen met eenzelfde traject. Hoe lang de trajecten zullen zijn wordt besproken en vastgelegd in het intakegesprek. Voor het verbeteren van een taalniveau kan een korter traject gekozen worden dan voor het verhogen ervan.

(Semi-)Privelessen en avondlessen voor alle diensten

Voor alle diensten is het mogelijk om (semi-)privelessen of versnelde trajecten in te zetten op verzoek van de cursist. Ook bieden wij de mogelijkheid om deze lessen af te stemmen op een examenonderdeel. De kosten voor deze lessen zijn logischerwijs hoger dan voor de reguliere (dag)groepen en verschillen tussen 25,00 en 35,00 euro. Omdat wij maatwerk bieden, is er veel mogelijk betreffende de vormgeving van de lessen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

NT2

De doelgroep voor onze cursussen bestaat uit anderstaligen die Nederlands moeten of willen leren.
Wij bieden onze lessen in kleine groepjes aan maar ook als priveles is mogelijk. Tevens bieden wij lessen in de avond aan. Voor priveles en de avondgroep gelden logischerwijs andere tarieven dan voor groepslessen (overdag).

Inburgering

Wij bieden inburgeringslessen aan op alle niveau's van alfa tot en met niveau B1.
Wij bedienen statushouders die vallen onder WI2013 en alle gezinsmigranten.

Contact

Vestigingen

Theemsweg 67, 3201 LT Spijkenisse (route)
C. Eraydin-Susam
0646246258
info@taaltent.nl

Taaltent Organisatie

Internetadres: www.taaltent.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14970