Werken aan duurzame participatie

Taalswitch

Taalswitch is een professioneel taalbureau gevestigd in Enschede. Wij bieden verschillende diensten aan voor inburgering.

Wij bieden cursussen Nederlands aan A0 tot C1. Wij organiseren veel groepstrainingen, maar privélessen zijn ook mogelijk.

Wij richten ons met NT2 met name op de midden...
meer...

Taalswitch is een professioneel taalbureau gevestigd in Enschede. Wij bieden verschillende diensten aan voor inburgering.

Wij bieden cursussen Nederlands aan A0 tot C1. Wij organiseren veel groepstrainingen, maar privélessen zijn ook mogelijk.

Wij richten ons met NT2 met name op de midden- tot hoogopgeleide mensen die hun taalniveau willen verhogen of die het inburgerings- of staatsexamen willen halen.

Onderscheid met andere organisaties

  • Kleine groepen: maximaal 10 deelnemers, dus voldoende individuele begeleiding
  • Groepsindeling op basis van adviesgesprek: wij proberen mensen bij elkaar te plaatsen die hetzelfde niveau en grotendeels dezelfde leerwensen hebben
  • Gekwalificeerde, ervaren en gemotiveerde trainers
  • In de les wordt Nederlands gesproken!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Blik op Werk Keurmerk

Taalswitch is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalswitch heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalswitch werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalswitch neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-12-201918-12-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-278,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Twente8.18.1249027%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2018 tot 31 august 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalswitch.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Staatsexamen programma I

Het traject voor het staatsexamen programma 1 is bedoeld voor mensen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau B1 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de basis van de Nederlandse taal (grammatica en woordenschat) en zij leren communiceren in verschillende dagelijkse en werkgerelateerde situaties. Alle lessen worden klassikaal aangeboden. De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Staatsexamen programma II

Het traject voor staatsexamen programma 2 is bedoeld voor mensen met een hoog opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau B2 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de Nederlandse taal gebruiken in diverse situaties, zowel sociale als professionele situaties. Na afloop van het traject is de deelnemer in staat om zich in complexe taalsituaties te redden.

De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is bedoeld voor mensen met een laag tot middelbaar opleidingsniveau. Het traject leidt deelnemers op tot niveau A2 van het Europees Referentiekader. De deelnemers leren de basis van de Nederlandse taal en zij leren communiceren in alledaagse situaties. De lesstof wordt heel praktisch aangeboden.

De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Taalswitch biedt drie verschillende trajecten voor ONA.

Het eerste traject bestaat uit 5 lessen van 3 uur, waarin het portfolio gezamenlijk wordt ingevuld. Zodra de datum van het eindgesprek bekend is, wordt het gesprek in een een-op-een-gesprek geoefend.

Het tweede traject is een cursus van 64 uur. Er wordt klassikaal lesgegeven. Daarnaast worden er zo veel mogelijk buitenschoolse activiteiten gepland, zoals een bezoek aan een banenbeurs, of een open dag van een opleidingsinstituut.

Het derde traject is een individueel traject met privélessen. De deelnemer vult voor zover mogelijk het portfolio zelfstandig in, hij schrijft zelf een sollicitatiebrief en een CV en zoekt zelf naar vacatures. Tijdens de privélessen krijgt de deelnemer ondersteuning bij de onderdelen die hij moeilijk vindt en krijgt hij feedback op zijn werk. Ook wordt het eindgesprek geoefend.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Kandidaten inburgerings- en staatsexamens NT2

Taalswitch biedt cursussen aan voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen, dan wel het staatsexamen programma 1 of 2.
Taalswitch biedt geen alfabetiseringscursussen.

Contact

Vestigingen

Puttenkampstraat 1, 7531 AC Enschede (route)
Ilja Vreeswijk
053-2301616
info@taalswitch.nl

Internetadres: www.taalswitch.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14157