Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Rijswijk

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Zo kunnen wij maatwerk bieden aan de cursisten en hen toerusten een plek te vinden in de...
meer...

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Zo kunnen wij maatwerk bieden aan de cursisten en hen toerusten een plek te vinden in de Nederlandse maatschappij.
Wij werken binnen de Wet Inburgering 2021 nauw samen met Gemeente Delft, Rijswijk en Midden Delfland en met lokale organisaties.
Wij hebben een breed netwerk van werkgevers en organisaties die daarbij kunnen ondersteunen. Wij zijn tevens een erkend leerbedrijf.
We hebben een sterk team van NT2 docenten en begeleiders die klaar staan om deelnemers een stap verder te helpen.
Voor de Gemeente Delft en Midden-Delfland voeren we de Maatschappelijke Begeleiding uit voor statushouders.

Onderscheid met andere organisaties

Wij bieden maatwerk en kijken wat de deelnemer nodig heeft om succesvol uit te stromen.
Wij ondersteunen de cursisten bij problemen die zij hebben.
Wij bieden hulp bij het vinden van een baan en/of een opleiding.
Wij werken samen met lokale partijen en met succesvolle statushouders die hun plaats in de Nederlandse maatschappij al gevonden hebben
Wij geven aanvullende workshops aan onze cursisten zoals het vinden van werk, het studeren in Nederland, empowerment, diplomawaardering .

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-04-202426-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Rijswijk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Rijswijk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Rijswijk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Rijswijk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-04-202426-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,21408,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,45--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden9.28.612532938%
Zuid-Holland Centraal9.68.392832%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Rijswijk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Wi 2013
Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op de inburgeringsexamens.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules: A1, A2, KNM, ONA

Wi 2021
B1 route en Z Route

Alfabetiseringstraject

De cursus alfabetisering bieden wij aan als onderdeel van de inburgeringscursus.
Dit betreft de groep klanten die niet kan lezen en/of schrijven of kan lezen en/of schrijven in een niet-Latijns schrift.
Alfabetisering is ook nodig als de deelnemer het latijnse schrift niet of onvoldoende beheerst. Deze cursus komt voor de inburgering.
Het doel van alfabetisering is altijd om door te gaan met de inburgeringscursus.
Voor DUO is er een groot verschil tussen alfabetisering en inburgering. Handig om te weten: deelnemers krijgen een verlenging van de inburgeringstermijn als zij eerst moeten alfabetiseren.
Hoe lang duurt alfabetiseren? Dit verschilt per deelnemer. We maken een trajectplan met de deelnemer
Indien de deelnemer gealfabetiseerd is kan hij doorstromen naar de reguliere inburgeringscursus.
De tijden zijn gemiddelden en hangen af van de inzet en het leervermogen van de deelnemer.

Staatsexamen programma I

Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op het Staatsexamen programma 1. Staatsexamen 1 is nodig om te kunnen starten met een MBO opleiding vanaf niveau 2.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules:
A0-A1
A1-A2
A2- B1
KNM
ONA

Staatsexamen programma II

Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op het Staatsexamen programma 2. Staatsexamen 1 is nodig om te kunnen starten met een opleiding die op HBO niveau of hoger ligt.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules:
A0-A2
A2-B1
B1- B2
KNM
ONA

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het traject ingezet. De eerste sessies zijn individueel; Tijdens de individuele sessies wordt gestart met het maken van een plan voor de toekomst.
Aan de hand van zijn plan voor de toekomst is de deelnemer meer in staat zijn portfolio vorm te geven.
Wanneer de deelnemer op een bepaald taalniveau zit wordt ONA wekelijks aangeboden als module van het traject, de ONA lessen vinden dan in groepsverband plaats. De deelnemers krijgen een programma, gericht op het verder vormgeven van het plan van de toekomst en het invullen van de resultaatkaarten van het portfolio. Tijdens ONA zal onder meer aandacht besteed worden aan:

  • Het bezoeken van bedrijven en open dagen
  • Het maken van een cv
  • Het opbouwen van een netwerk
  • Het maken van een realistisch plan voor de toekomst
  • Het vinden van een (bij)baan of een passende studie

ONA kan tevens als losse module ingekocht worden. Hierin komen dezelfde onderdelen aan de orde als hierboven beschreven.

Taaltraject

Wij kunnen op maat taallessen aanbieden aan deelnemers om hen voor te bereiden op bepaalde onderdelen van de examens. Wij kunnen dit in kleine groepen doen van 2 tot 4 deelnemers
Tevens bieden wij de mogelijkheid voor privélessen.
Tarieven kleine groepen:
1 persoon : € 75 per uur
2 personen: € 40 per persoon per uur
3 personen: € 30 per persoon per uur
4 personen: € 25 per persoon per uur

Voor bedrijven kunnen wij taal op de werkvloer aanbieden. Er zal op maat een offerte gemaakt worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeringsplichtigen

Wij bieden taaltrajecten aan voor mensen met een inburgeringsplicht.

Vanuit de Wi2013 voor alle inburgeraars

Vanuit de Wi2021 voeren de voor statushouders de Z route uit (taaldeel) voor statushouders uit de Gemeente Delft, Rijswijk
Vanuit de Wi2021 voeren de voor statushouders de B1 Route en Z Route uit voor statushouders uit de Gemeente Midden Delfland

Voor gezinsmigranten bieden we in het kader van de WI2021 de Z Route en de B1 route aan

bedrijven

Voor bedrijven met medewerkers die onvoldoende het Nederlands beheersen kunnen wij taaltrainingen op maat aanbieden.

expats/ kennismigranten

Voor werkende mensen bestaat er een mogelijkheid om lessen in de avonduren te volgen.

Gemeenten

Voor de Gemeente Delft en Rijswijk voeren we het taaldeel van de Z Route uit voor statushouders

Voor de Gemeente Midden Delfland voeren we zowel het taaldeel en het werkdeel / P deel van de B1 -route en - de Z Route uit

Voor de Gemeente Delft voeren we de Participatieverklaringstrajecten en de Maatschappelijke begeleiding voor Statushouders uit.

Contact

Vestigingen

Poptahof Noord 1 (hoofdlocatie Delft), 2624 PV Delft (route)
M. Wallaart/ A. Haweja
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

JC van Markenlaan 3, 8e etage, (hoofdlocatie), 2285 VL Rijswijk (route)
A. Haweja / M. Wallaart
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

Industriestraat 30, 2624 BB Delft (route)
M. Wallaart/ A. Haweja
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

Taalschool Rijswijk

Internetadres: https://www.taalschoolrijswijk.nl

Aantal werknemers: 22
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2018

15070