Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Integratiewerk

Taalschool Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als je de Nederlandse taal wil of moet leren, kun je bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering, staatsexamen I en II.

Als je onder de...
meer...

Taalschool Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als je de Nederlandse taal wil of moet leren, kun je bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering, staatsexamen I en II.

Als je onder de Wet Inburgering inburgeringsplichtig bent, kun je bij ons een inburgeringscursus inkopen. Ook kan je een cursus volgen die opleidt voor het Staatsexamen.

Onze lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde docenten. Zij maken gebruik van goed getrainde, vrijwillige taalcoaches. Deze coaches geven extra ondersteuning tijdens en buiten de lessen. Zo krijg je veel kansen om in theorie en de praktijk de taal te leren. Onze deskundigheid en jouw inzet zorgen ervoor dat jij snel het gewenste niveau hebt.

Meer informatie vind je op onze website www.taalschool-integratiewerk.nl. Als je een persoonlijk gesprek wil over je mogelijkheden bel ons 033 - 461 95 20 voor een afspraak.

Onderscheid met andere organisaties

Integratiewerk (voorheen NVA centrum voor integratie en participatie) rust mensen van niet-Nederlandse afkomst toe om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Bij Integratiewerk is plaats voor ontmoeting en het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. Voor iemand die net in Nederland is komen wonen of hier al langer is: Integratiewerk verrijkt.

Taalschool Integratiewerk is een afdeling van Integratiewerk. Lees meer over ons totale aanbod op www.integratiewerk.nl

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202103-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Integratiewerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Integratiewerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Integratiewerk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Integratiewerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202103-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4588,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Amersfoort8.47.93837310%
Midden-Utrecht8.381712114%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 september 2019 tot 16 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Integratiewerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Taaltraject

Taalschool Integratiewerk biedt taaltrajecten voor analfabeten, laag, middelbaar en hoog opgeleiden. Hieronder is ons aanbod te lezen.

Alfabetiseringscursus

Leren lezen en schrijven voor als je nog niet kan lezen en schrijven. In deze cursus leer je de basis van de Nederlandse taal.

Je krijgt 4 keer per week les in een groep. De cursus duurt 60 weken. Afhankelijk van wat je al kunt en hoe vaak je thuis oefent, kan de cursus korter of langer duren.

Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kun je doorgaan met de Cursus Nederlands

Cursus Nederlands (Inburgering)

Als je in je leven weinig naar school bent geweest is deze cursus bedoeld voor jou. Aan de hand van verschillende thema’s leer je lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen en werk zoeken.

De cursus duurt 47 weken en je krijgt 4 keer per week les in een groep. Afhankelijk van je inzet en taalgevoel kan de cursus korter of langer duren. Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kun je je aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Cursus Nederlans (snel) (Inburgering)

Lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau A2. Deze cursus is voor jou bedoeld als je een middelbare of hogere schoolopleiding hebt afgerond. Aan de hand van verschillende thema’s leer je de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen, werk zoeken.

De cursus duurt 33 weken en je krijgt 4 keer per week les in een groep. Afhankelijk van je inzet en taalgevoel kan de cursus korter of langer duren. Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kun je je aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Staatsexamen I

Deze cursus brengt je op niveau B1. Dit niveau heb je nodig om Staatsexamen I te doen. De cursus is bedoeld voor hoog opgeleide mensen. Tijdens de lessen behandelt de docent onderwerpen zoals studie, beroep, samenleving, communicatie, politiek en kunst. Je oefent intensief met lezen, luisteren, schrijven en spreken.

De cursus duurt 32 weken en je krijgt 4 keer per week les in een groep. Afhankelijk van je inzet en taalgevoel kan de cursus korter of langer duren. Aantal uren zelfstudie: tenminste 20 uur per week.

Na deze cursus kun je je aanmelden voor Staatsexamen I of de cursus Staatsexamen II volgen.

Staatsexamen II

Deze cursus is bedoeld voor hoog opgeleide én taalgevoelige mensen. Aan de hand van 9 thema’s train je de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Thema’s zijn onder andere: reizen, eten, het milieu, het klimaat en veiligheid.

De cursus duurt 14 weken als je op niveau B1 begint. Je krijgt 4 keer per week les in een groep. De studie vraagt de nodige discipline en minimaal 20 uur per week thuis studeren.

Na deze cursus kun je je aanmelden voor Staatsexamen II.

Tarieven en groepsgrootte tijdens 1,5-meterregel

Taalschool Integratiewerk volgt de richtlijnen van het RIVM. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar en dus ook in de lessen. De Taalscholen van Integratiewerk zijn hierop ingericht. Zolang de regel voor afstand geldt, geven wij les in twee verschillende groepsgroottes. De kleine lesgroep bestaat uit maximaal 6 cursisten en kost € 15,00 per uur. De grote lesgroep bestaat uit maximaal 12 cursisten en kost € 12,00 per uur. Een les duurt 2,5 uur. Je krijgt 3 of 4 keer per week les. Je kan niet zelf kiezen in welke groep je wordt ingedeeld.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Allochtonen / etnische minderheden

Asielmigranten

Contact

Vestigingen

Stadsring 167, 3817 BA Amersfoort (route)
Ria Kleine
033 461 95 20
rdekleine@integratiewerk.nl

Thorbeckelaan 3, 3705 KJ Zeist (route)
Berith de Haan
06 40 26 31 37
bdehaan@integratiewerk.nl

Kerkplein 12, 3941 HV Doorn (route)
Berith de Haan
06 40 26 31 37
bdehaan@integratiewerk.nl

Internetadres: http://www.taalschool-integratiewerk.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar:

13881