Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Integratiewerk

Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als u de Nederlandse taal wilt of moet leren, kunt u bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering, staatsexamen I en II.

Als u onder de Wet...
meer...

Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als u de Nederlandse taal wilt of moet leren, kunt u bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering, staatsexamen I en II.

Als u onder de Wet Inburgering inburgeringsplichtig bent, kunt u bij ons een inburgeringscursus inkopen. Ook kunt u een cursus volgen die opleidt voor het Staatsexamen.

Onze lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde docenten. Zij maken gebruik van goed getrainde, vrijwillige taalcoaches. Deze coaches geven extra ondersteuning tijdens en buiten de lessen. Zo krijgt u veel kansen om in theorie en de praktijk de taal te leren. Onze deskundigheid en uw inzet zorgen ervoor dat u snel het gewenste niveau hebt.

Meer informatie vindt u op onze website www.integratiewerk.nl. Als u een persoonlijk gesprek wilt over uw mogelijkheden bel ons 033 - 461 95 20 voor een afspraak.

Onderscheid met andere organisaties

Integratiewerk (voorheen NVA centrum voor integratie en participatie) rust mensen van niet-Nederlandse afkomst toe om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Bij Integratiewerk is plaats voor ontmoeting en het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. Voor iemand die net in Nederland is komen wonen of hier al langer is: Integratiewerk verrijkt.

De Taalschool is een afdeling van Integratiewerk. Lees meer over ons totale aanbod op www.integratiewerk.nl

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202225-10-2022

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Integratiewerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Taalschool Integratiewerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Integratiewerk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Integratiewerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-10-202225-10-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5508,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Amersfoort8.87.84021019%
Midden-Utrecht7.48.194620%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 october 2021 tot 16 august 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Integratiewerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Taaltraject

Taalschool Integratiewerk biedt taaltrajecten voor analfabeten, laag, middelbaar en hoog opgeleiden. Hieronder is ons aanbod te lezen.

Alfabetiseringscursus

Deze cursus is voor u als u nooit naar school bent geweest, of nog niet kunt lezen en schrijven in het Latijnse schrift. In deze cursus leert u de basis van de Nederlandse taal.

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. U krijgt 600 lesuren.

Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kunt u doorgaan met de Cursus Nederlands (langzaam).

Cursus Nederlands (Inburgering) (langzaam)

Vanaf taalniveau A0 leert u lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau A2. Ook wordt u voorbereid op het KNM-examen (Kennis van de Nederlandse Samenleving) en het ONA-examen (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kunt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Cursus Nederlands (Inburgering) (snel)

U leert lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau A2 en krijgt les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Deze cursus is voor u bedoeld als u een middelbare of hogere schoolopleiding hebt afgerond. Aan de hand van verschillende thema’s leert u de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen, werk zoeken.

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

Na deze cursus kun u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Cursus Staatsexamen I

Deze cursus brengt u op niveau B1 en u wordt op het ONA-examen (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en het KNM-examen (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) voorbereid. Lezen, schrijven, spreken, luisteren op B1-niveau hebt u nodig om Staatsexamen I te doen. De cursus is bedoeld voor hoog opgeleide mensen. Een vereiste is ook dat u een vreemde taal hebt geleerd (bij voorkeur Engels) in het voortgezet onderwijs. Tijdens de lessen behandelt de docent onderwerpen zoals studie, beroep, samenleving, communicatie, politiek en kunst.

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. Aantal uren zelfstudie: tenminste 20 uur per week.

Na deze cursus kunt u zich aanmelden voor Staatsexamen I of de cursus Staatsexamen II volgen.

Cursus Staatsexamen I (vanaf A2)

Voor deze cursus hebt u startniveau A2+ nodig. Deze cursus brengt u op niveau B1. Dit niveau hebt u nodig om Staatsexamen I te doen. De cursus is voor u bedoeld als u hoog opgeleid bent en in het voortgezet onderwijs een vreemde taal hebt geleerd. Tijdens de lessen behandelt de docent onderwerpen zoals studie, beroep, samenleving, communicatie, politiek en kunst. U oefent intensief met lezen, luisteren, schrijven en spreken.

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. Aantal uren zelfstudie: tenminste 20 uur per week.

Na deze cursus kunt u zich aanmelden voor Staatsexamen I of de cursus Staatsexamen II volgen.

Cursus Staatsexamen II

Deze cursus is bedoeld voor u als u hoog opgeleid én taalgevoelig bent. U begint op taalniveau B1. Met 8 thema’s traint u de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Thema’s zijn onder andere: reizen, eten, het milieu, het klimaat en veiligheid. Er is veel aandacht voor woordenschat en grammatica.

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. De studie vraagt de nodige discipline en minimaal 20 uur per week thuis studeren.

Na deze cursus kunt u zich aanmelden voor Staatsexamen II.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Allochtonen / etnische minderheden

Asielmigranten

Contact

Vestigingen

Hardwareweg 5 (vanaf 01-08-2022), 3821 BL Amersfoort (route)
Jane Brusket
033 461 95 20
info@integratiewerk.nl

Taalschool Integratiewerk

Internetadres: http://www.integratiewerk.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar:

13881