Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Integratiewerk

Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als u de Nederlandse taal wilt of moet leren, kunt u bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering en Staatsexamen I.

Als u onder de Wet Inburgering...
meer...

Integratiewerk wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse taal leren is hiervoor belangrijk. Als u de Nederlandse taal wilt of moet leren, kunt u bij ons cursussen volgen. We geven: taalniveauverhoging, inburgering en Staatsexamen I.

Als u onder de Wet Inburgering inburgeringsplichtig bent, kunt u bij ons een inburgeringscursus inkopen. Ook kunt u een cursus volgen die opleidt voor het Staatsexamen.

Onze lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde docenten. Zij maken gebruik van goed getrainde, vrijwillige taalcoaches. Deze coaches geven extra ondersteuning tijdens en buiten de lessen. Zo krijgt u veel kansen om in theorie en de praktijk de taal te leren. Onze deskundigheid en uw inzet zorgen ervoor dat u snel het gewenste niveau hebt.

Meer informatie vindt u op onze website www.integratiewerk.nl. Als u een persoonlijk gesprek wilt over uw mogelijkheden bel ons 033 - 461 95 20 voor een afspraak.

Onderscheid met andere organisaties

Integratiewerk (voorheen NVA centrum voor integratie en participatie) helpt immigranten van niet-westerse afkomst bij hun inburgering. Bij Integratiewerk is plaats voor ontmoeting en het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden. Voor iemand die net in Nederland is komen wonen of hier al langer is: Integratiewerk verrijkt.

De taalschool is een afdeling van Integratiewerk. Lees meer over ons totale aanbod op www.integratiewerk.nl

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-11-202314-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Integratiewerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Integratiewerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Integratiewerk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Integratiewerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-11-202314-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4718,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Amersfoort8.48.26923529%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Integratiewerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,25
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,25
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,25
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,25
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,25
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,25

Diensten

Taaltraject

Taalschool Integratiewerk biedt taaltrajecten voor analfabeten, laag, middelbaar en hoog opgeleiden. Hieronder is ons aanbod te lezen.

Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

De uitkomst van de leerbaarheidstoets bepaalt of u deze route volgt. U volgt deze route als u bijvoorbeeld nog nooit naar school bent geweest of nog niet kunt lezen en schrijven in het Latijnse schrift. U leert lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau A1 en u krijgt lessen over Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. U krijgt 800 lesuren.

Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

In deze route kunt u deelexamens doen op taalniveau A2.

B1-route

De uitkomst van de leerbaarheidstoets bepaalt of u deze route volgt. U leert lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau B1. Ook wordt u voorbereid op het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

U krijgt 3 of 4 keer per week les in een groep. Aantal uren zelfstudie: tenminste 8 uur per week.

In deze route doet u examens op taalniveau A2 of B1.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige asielstatushouders

Inburgeringsplichtige gezinsmigranten

Contact

Vestigingen

Hardwareweg 5, 3821 BL Amersfoort (route)
Jane Brusket
033 461 95 20
info@integratiewerk.nl

Havik 29, 3811 EX Amersfoort (route)
Jane Brusket
033 461 95 20
info@integratiewerk.nl

Taalschool Integratiewerk

Internetadres: http://www.integratiewerk.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar:

13881