Samen werken aan
duurzame participatie

TaalDivers

Onze taallessen (alfabetiseringscursussen, inburgeringscursussen en staatsexamencursussen) worden u aangeboden door een professionele, bekwame en bevoegde docent die veel ervaring heeft opgedaan in het (talen) onderwijs in Nederland.

Door mijn verscheidene academische opleidingen en jarenlange...
meer...

Onze taallessen (alfabetiseringscursussen, inburgeringscursussen en staatsexamencursussen) worden u aangeboden door een professionele, bekwame en bevoegde docent die veel ervaring heeft opgedaan in het (talen) onderwijs in Nederland.

Door mijn verscheidene academische opleidingen en jarenlange ervaringen [zie website voor wat betreft de kwalificaties van de docent] kunt u ervan verzekerd zijn dat deze diensten aan u goed en optimaal zullen aangeboden worden.

Het leren van de Nederlandse taal en kennis maken met de Nederlandse Maatschappij is van groot belang voor iedereen die in Nederland komt wonen. Ik vind het ook belangrijk dat deze taallessen door ervaren en gediplomeerde docenten worden gegeven.

De kennismaking met een nieuwe taal is immers niet eenvoudig. Ik streef dan ook niet alleen naar lessen van een kwalitatief hoog niveau, maar ook met een prettige en veilige sfeer, zodat cursisten vertrouwen krijgen in het gebruiken van hun nieuwe taalvaardigheden.

Onderscheid met andere organisaties

Door de inzet van de eigen taal van de cursist of een andere vreemde taal wordt de daadwerkelijke leertijd vergroot, omdat er minder tijd nodig is om opdrachten en instructies uit te leggen. Dit betekent dat TaalDivers gebruik maakt van docenten die naast het Nederlands ook een andere talen beheersen.

In de alfabetiseringsgroepen zal waar mogelijk ondersteuning in de eigen taal geboden worden, waardoor er meer tijd ontstaat voor individuele begeleiding van de andere cursisten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-202412-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

TaalDivers is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
TaalDivers heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

TaalDivers werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

TaalDivers neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-202412-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,5138,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Utrecht9.58.2132357%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 28 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van TaalDivers.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,20
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,20
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,20
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,20
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,20
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 14,20

Diensten

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject
Indien u nog nooit naar school bent geweest of niet voldoende bent getraind in het lezen en schrijven in de Nederlandse taal, dan kunt u bij Taaldivers een alfabetiseringstraject volgen. In deze cursus ligt de nadruk volledig op het lezen en schrijven. In de groep zitten maximaal 12 cursisten.
De cursus wordt aangeboden inclusief cursusmaterialen indien u tenminste een contract van een jaar afsluit bij Taaldivers en exclusief cursusmaterialen wanneer u voor een contract van minder dan jaar kiest. Het uurtarief voor deze cursus is 13,89,- euro .

Inburgeringstraject

Inburgeringstraject
Taaldivers verzorgt inburgeringsprogramma??s voor inburgeraars (zowel oud- als nieuwkomers en zowel (inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars). Iedereen welkom bij ons.
Wilt u inburgeren? We helpen u het inburgeringsexamen te behalen. Inburgeren is belangrijk om u thuis te voelen in Nederland. Dit betekent dat u de taal leert spreken, lezen, schrijven en begrijpen.
De cursus wordt aangeboden inclusief cursusmaterialen indien u tenminste een contract van een jaar afsluit bij Taaldivers en exclusief cursusmaterialen wanneer u voor een contract van minder dan jaar kiest. Het uurtarief voor deze cursus is 13,89,- euro .

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma I
Taaldivers biedt in een groep van minimaal 5 tot maximaal 15 cursisten een Staatsexamen I cursus aan.
Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Staatsexamen I. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden.
De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 tot B1 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken, grammatica). Deze cursus is bedoeld voor hoogopgeleide kandidaten met een snel leervermogen. Ook middelbaar opgeleide kandidaten met een taalniveau rond A2 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Halverwege de cursus wordt er ook klassikaal en digitaal aandacht besteed aan het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving.
Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op B1 niveau mits het trajectplan wordt opgevolgd en er voldoende is getraind om het Staatsexamen I succesvol af te leggen.
Het uurtarief is 13,89,- euro exclusief methodiek en mate

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (Ona) gaat over jou. Je vult je portfolio in over de dingen die jij goed kan en minder goed kan, je kiest een beroep voor later, je schrijft een sollicitatiebrief en je gaat onderzoeken hoe het is om in jouw beroep in Nederland te werken.
Je kunt Ona zowel mét als zonder een 64-uurs cursus doen. Taaldivers is een door Blik op Werk gecertificeerde school. Dit betekent dat wij jou een 64-uurs verklaring mogen geven als je bij ons een 64-uurs Ona cursus hebt gevolgd.
Het voordeel van het volgen van een 64-uurs cursus is dat je bij deze cursus een grote kans hebt om te slagen. Zodra jouw portfolio is goedgekeurd, ben je voor Ona geslaagd. We helpen je met je portfolio totdat het is goedgekeurd.
Als je niet deelneemt aan de 64-uurs cursus dan heb je nadat je portfolio is goedgekeurd nog een gesprek over je portfolio. Dit gesprek duurt ongeveer 40 minuten.
Het uurtarief is 19,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten.

Z-route (voor gezinsmigranten)

Het doel van de Z-route is dat je kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De Z-route is voor mensen die moeilijk de Nederlandse taal leren. In de Z-route leer je zo veel mogelijk Nederlands op jouw niveau. Ook doe je activiteiten en vrijwilligerswerk om mee te doen in de maatschappij.
Bent u inburgeringsplichtige en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is bieden wij de Z-route, waarbij we u de taal leren spreken en de Nederlands samenleving leren kennen. De Z-route bereidt u voor op het leven in de Nederlandse maatschappij. Als het haalbaar is, wordt u voorbereid op het examen NT2 A1.
Het uurtarief is 13,89,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten bij een jarig contract en exclusief materiaalkosten bij contracten van minder dan een jaar.

B1-route (voor gezinsmigranten)

Het doel van de B1-route is het leren van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau: tenminste taalniveau B1, maar zelfs B2 als dat bij je past. Daarnaast is het doel van de B1-route om te starten met de voorbereiding op werk. Het is ook belangrijk dat je ook in deze route leert op het niveau dat past bij jouw ambities. Om in Nederland op niveau te kunnen werken, is het belangrijk om Nederlands te leren op ten minste taalniveau B2.
Dit taalniveau is vereist om door te stromen naar studie of werk vanaf niveau MBO 3 en 4 en hoger.
Het uurtarief is 13,89,- euro exclusief methodiek en materiaalkosten bij een jarig contract en exclusief materiaalkosten bij contracten van minder dan een jaar.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alfabetiseringstraject

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "Alfabetiserinstraject"

Inburgeringstraject

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "Inburgeringstraject"

Staatsexamen programma I

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "Staatsexamen programma I"

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)"

Z-roue (voor gezinsmigranten)

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "Z-roue (voor gezinsmigranten)"

B1-route (voor geziensmigranten)

Zie meer informatie onder het kopje: DIENSTEN betreft "B1-roue (voor gezinsmigranten)"

Contact

Vestigingen

Ghanadreef 2, 3564 EK Utrecht (route)
06.53203443
info@taaldivers.nl

TaalDivers

Internetadres: http://www.taaldivers.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017

14744