Samen werken aan
duurzame participatie

Switch to Success

Switch to Success: Iemand zijn of haar leven laten veranderen/verbeteren zodat succes behaald wordt.’ Succes is voor iedereen anders en daarom is maatwerk altijd van toepassing.

Coaching (binnen alle trajecten) vindt ook wel plaats middels wandelcoaching, het zorgt voor helderheid, het...
meer...

Switch to Success: Iemand zijn of haar leven laten veranderen/verbeteren zodat succes behaald wordt.’ Succes is voor iedereen anders en daarom is maatwerk altijd van toepassing.

Coaching (binnen alle trajecten) vindt ook wel plaats middels wandelcoaching, het zorgt voor helderheid, het stresslevel gaat naar beneden en gesprekken verlopen makkelijker.

De diensten (zie website) die Switch to Success aanbiedt zijn gericht op re-integratie & participatie; coaching en regiefuncties. De diensten worden door meerdere professionals worden uitgevoerd, voornamelijk in de regio Haaglanden, Leiden, Gouda, Utrecht en Groot-Rotterdam. Ook anderstaligen, zoals Arabisch, Marokkaans of Frans sprekenden kunnen bij de coaches terecht.

Locaties voor gesprekken zijn bespreekbaar.

Trajecten via Switch to Success zijn gekenmerkt door eigenheid, eerlijkheid, gedegen individuele- en oplossingsgerichte coaching en een pragmatische werkwijze.

Succes behalen is onze keuze, wat is jouw keuze?

Onderscheid met andere organisaties

 • Van: 'Hoe Het Hoort, naar Wat Werkt Wel!'
 • Verbinden en (weer) meedoen is het sleutelwoord
 • Ervaring met alle doelgroepen, van zeer kwetsbaar en kleurrijk tot universitair geschoold
 • Groot sociaal- en werkgeversnetwerk
 • Maatwerk, samen bepalen we hoe jouw traject eruit komt te zien, rekening houdend met de richtlijnen
 • Meegegaan naar het UWV (bij 2e spoor trajecten) voor de WIA-aanvraag
 • NLP, oefeningen en Systemisch Werk kan ingezet worden binnen alle trajecten
 • Wandelcoaching

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Switch to Success is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Switch to Success neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

2e spoor

Het traject
Na de kennismaking/intake tussen de werknemer en de re-integratieadviseur van Switch to Success wordt het re-integratieadvies opgesteld (dit advies wordt alléén met jouw goedkeuring opgesteld en daarna met jouw werkgever gedeeld) en start de eigenlijke begeleiding, die over het algemeen drie fases kent.
De eerste fase gaat over ’Persoonlijk Inzicht’. Daarna volgt een periode van ‘Arbeidsmarktverkenning’ en tenslotte van ’Arbeidsmarktbenadering’.
In deze fases is het mogelijk om diverse instrumenten in te zetten. Je kunt hierbij denken aan persoonlijkheid- en beroepskeuzetests om te onderzoeken wie jij als persoon bent, waar jouw kracht ligt en wat je interesses zijn.
Verder is er aandacht voor netwerken, het maken van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. Ook een werkervaringsplaats of proefplaatsing kan onderdeel uitmaken van jouw traject.
Mocht het zover komen dat je een WIA-aanvraag moet doen bij het UWV, dan begeleiden we jou in dit proces.

1e spoor, gezond verzuim

De Gezond-Verzuimcoach ontlast de werkgever door een actieve houding aan te nemen bij de eerste tekenen van uitval. Dit betekent dat na aanmelding de werknemer dezelfde dag nog benaderd wordt over de (ophanden zijnde) ziekmelding. In dit gesprek wordt kort ‘gemeten’ op welke leefgebieden problematiek ervaren wordt. Als externe partij kan de coach van objectief en vanuit re-integratie standpunt advies geven en handelen richting werknemer of leidinggevende.
De coach beschikt over een groot netwerk om snel te schakelen en de problematiek van het verzuim aan te pakken.
Vanuit de visie ‘stilstand is achteruitgang’ wordt direct gekeken of het nodig is dat de werknemer thuis blijft of dat er mogelijkheden zijn om aangepast (ander) werk verricht kan worden bij werkgever.
De coach pakt de regie op het administratieve proces, adviseert werkgever over te nemen stappen en voert indien gewenst coaching gesprekken met de werknemer en/of leidinggevende.

Loopbaan (wandel)coaching

Loopbaan coaching bied je de mogelijkheid om (weer) de regie te nemen over je loopbaan, in welke fase deze zich ook bevindt. Tijdens de loopbaan coaching bekijken wij samen naar waar je nu staat en welke ontwikkeling of stappen er nodig zijn om grip te krijgen op je verdere loopbaan.

Enkele thema’s die aan bod kunnen komen

 • Waar sta ik in mijn carrière en hoe geef ik vorm aan mijn verdere loopbaan?
 • Wil ik mij verdiepen of verbreden?
 • Blijven doen wat ik nu doe of het roer om?
 • Waar wordt ik nou ECHT blij van en kan ik het ook?
 • Hoe maak ik effectieve keuzes voor mijn verdere loopbaan?
 • Hoe raak ik intrinsiek gemotiveerd en krijg ik meer plezier in mijn werk?
 • Hoe stel ik een persoonlijke carrièreplanning op?
 • Hoe vind ik balans tussen werk en privé?

Een coachingssessie duurt ongeveer tussen de 1 à 1,5 uur. Tijdens de coachingssessies kiezen wij in overleg met jou voor een coachingsaanpak die aansluit bij jouw leerdoelen en voorkeuren. De afspraak kan wandelend plaatsvinden.

UWV: Modules, Werkfit Maken en Naar Werk trajecten

Modules:

 • Participatie Interventie
 • Maatschappelijke deelname
 • Begeleiding bij scholing

Werkfit Maken:

 • Versterken werknemersvaardigheden
 • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
 • Verkennen van de arbeidsmarkt

Naar Werk:

 • Begeleiding sollicitatieproces
 • Ondersteuning gesprekken en zorgdragen voor duurzame plaatsing

Outplacement

Het doel van het traject is om een nieuwe baan te krijgen bij een andere werkgever. Een outplacementtraject kan verschillen per bureau, al is de strekking en het doel vaak hetzelfde, de weg er naar toe is maatwerk.
Bij Switch to Success kijken we altijd verder dan puur de vraagstelling. Wat is de vraag achter de vraag en wat heeft iemand nodig om zijn doel te bereiken? De coach heeft een sterk analytisch vermogen en kenmerkt zich door oog te hebben voor de mens en zijn verhaal. Daarnaast heeft de coach een groot netwerk en ziet mogelijkheden/ oplossingen in plaats van problemen.
Een traject duurt over het algemeen tussen de 3 en 6 maanden. De coach adviseert hierin op basis van wat jij nodig hebt om passend en duurzaam aan het werk te komen.
Ondersteuning bij verwerking van ontslag, toewerken naar een nieuwe fase en zorgdragen voor een goede start in ander werk.

Begeleiding Zelfstandig Ondernemerschap

Een mogelijk lang gekoesterde wens,…starten als eigen ondernemer.
Met deze wens zullen waarschijnlijk allerlei vragen komen, onzekerheden, gevoel van controle verlies over je inkomsten, etc.
• Kan ik dat wel?
• Hoe pak ik het aan?
• Wat als het niet lukt?
Slechts 3 vragen die elke ondernemer zichzelf wel eens gesteld heeft, ik in elk geval wel. “Intussen ben ik al jaren succesvol ondernemer en breng ik graag mijn kennis en ervaring over aan mensen die ook deze stap willen wagen. Ik ben down to earth, denk out of the box en innovatief.

Nadat helder is wat je uitgangspositie is, zowel privé- als financieel wordt je gecoacht in wat jij wilt en hoe je dat kan bereiken.
Dit doe ik aan de hand van de onderstaande stappen:
• wie jij bent aan de hand van de MBTI test en hoe jij dit kan inzetten als ondernemer;
• welk product of welke dienst wil je aanbieden;
• hoe ziet de markt eruit;
• hoe je jouw promotie- en sales-activiteiten vorm geeft;
• hoe je je organisatie en financiën inricht.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Burn-out gerelateerde klachten

Hierbij wordt vooral ingezet op (wandel)coaching en oefeningen om het persoonlijk inzicht te versterken zodat opbouw in energie en terugkeer naar werk weer mogelijk gemaakt wordt.
Inzet van NLP en Systemisch Werk kan ondersteunend werken in het herstelproces.

Psychische(verslaving)- en lichamelijke problematiek

Uitgebreid netwerk en kennis van psychische problemen; verslavingsproblematiek en lichamelijke problematiek.

ex-gedetineerden

Door ervaring als Persoonlijk Begeleider met ondersteuning op alle leefgebieden bij een Dak- en thuislozen opvang veel ervaring met deze doelgroep en contacten met reclassering, veiligheidshuis en woningbouw. Kenmerkend binnen deze doelgroep is vaak ook een LVB, al dan niet gediagnostiseerd of in combinatie met verslavingen.

De Midlifers

Hoe hou ik alle ballen in de lucht? Waar sta ik, wat heb ik nodig en hoe kan ik het bereiken?

Voor deze doelgroep is coaching op basis van NLP en vaak ook Systemisch Werk van toepassing om bewustwording van onbewuste processen te realiseren.

Uitkeringsgerechtigden

Mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van het UWV ontvangen.

Iedereen die net even weer een steuntje in de rug nodig heeft

Ondersteuning, advies en oplossingsgerichte coaching middels pragmatische aanpak.
Van: Hoe Het Hoort, naar Wat Werkt Wel!

Contact

Vestigingen

Albast 35, 2719 TV Zoetermeer (route)
Leny Maan
06-36160523
info@switchtosuccess.nl

Internetadres: www.switchtosuccess.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2014

15405