Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid ( afgekort VDZ) biedt Taaltrajecten aan, die aansluiten bij haar visie, missie en doelstellingen.

Het beheersen van de Nederlandse Taal is een voorwaarde om succesvol mee te doen aan de Nederlandse samenleving en zelfredzaam te zijn.
Het aanbod van...
meer...

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid ( afgekort VDZ) biedt Taaltrajecten aan, die aansluiten bij haar visie, missie en doelstellingen.

Het beheersen van de Nederlandse Taal is een voorwaarde om succesvol mee te doen aan de Nederlandse samenleving en zelfredzaam te zijn.
Het aanbod van Taaltrajecten: Alfabetisering, Inburgeren en Expats, zal hiertoe een bijdrage moeten leveren.

De trajecten sluiten aan bij het Europees Referentiekader (ERK) c.q. het Common European Framework of Reference (CEFR) en worden verzorgd door professionele en ervaren docenten.

Na een succesvolle afronding van een Taaltraject kan de deelnemers desgewenst een beroep blijven doen op onze ondersteuning waar het gaat om actieve deelname aan de Nederlandse samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

Waarom VDZ?
VDZ bestaat al ruim 13 jaar, is een gecertificeerd Leerbedrijf Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, heeft ruime ervaring en bekendheid waar het gaat om Taaltrajecten en andere sociaal maatschappelijke activiteiten, die bijdragen aan actieve integratie in en participatie aan de samenleving en het vergroten van de zelfredzaamheid.

 • laagdrempelig en betaalbaar
 • gratis intake
 • betaalbaar
 • kleine groepen (min. 4 en max. 8)
 • persoonlijke aandacht
 • aanmeld via website

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-04-202411-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-04-202411-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,5128,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020 / 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Haaglanden8.58.6102050%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2023 tot 11 november 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 13,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

Als u in uw eigen land (bijna) niet naar school bent geweest of als het schrift in uw eigen taal heel anders is dan hier, dan is lezen en schrijven moeilijk.
Maar in de wet staat dat u wel moet inburgeren. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u de taal beter kent. Het is daarom nodig dat Alfabetiseringstraject in te gaan.
Cursusduur 18 maanden.
Tijdinvestering: 2 dagdelen van 2 1/2 uur per week inclusief 1(een) huiswerk.
De cursus bestaat uit 3 delen. Voor elk deel heeft u 20 weken les. In die 20 weken komt u elke week 2 keer op onze leslocatie. U krijgt dan les van onze ervaren docenten in kleine groep min. 4 en max 6 deelnemers.

Kosten € 12.00 per uur inclusief lesmateriaal en tussentijdse toetsing, te betalen in maandelijkse termijnen.

Na de cursusperiode wordt desgewenst gestart met het Inburgeringstraject.

Gratis intake is onderdeel van de cursus.
Tijdens de intake wordt het startniveau vastgesteld en het cursusprogramma en de - voorwaarden besproken.

Inburgeringstraject

Trajecten Wi 2013 niv A2 en Wi 2021 niv B1
Cursus-/contractduur minimaal 3 mnd.
Tijdinvestering 3 (drie) per week en 1 (een) uur huiswerkopdrachten.

De kosten zijn inclusief de benodigde les-/oefenmaterialen voor de onderdelen: KNM, Spreek-, Schrijfvaardig-, leesvaardig-, luistervaardigheid en ONA/Portofolio
Examenkosten voor rekening van de deelnemer.
Bij aanmelding eerste termijn betaling en 1(een) maand borg.
Het borgbedrag kan na einde van de cursusperiode worden gerestitueerd.
De rest betaling kan in maandelijkse termijnen steeds bij vooruitbetaling.

Module ONA + Inkoop 64 uur is mogelijk wordt aangeboden
Excl. examenkosten .

Gratis intake: kennismaken met de docent, informatie over de aanpak/ cursusprogramma en de contractvoorwaarden.

NB .Keuze privéles of bijles(examentraining) is mogelijk.
De kosten hiervan zijn �?� 35,- per uur. inclusief benodigde les-/oefenmaterialen en exclusief kosten DUO
examen.

Inburgeringstrajecten: Wi 2013 en Wi 2021

Taaltraject

Dit taaltraject NT2 bestaat uit de onderdelen: grammatica/Lees- en schrijfvaardigheid.
Tijdinvestering:Cursusduur 70 uur/20 weken van 3 uur per week inclusief 1(een) huiswerk

De kosten zijn inclusief gratis intake, benodigde lesmateriaal en tussentijdse toetsing.
Te betalen in maandelijkse termijnen.

Gratis intake: kennismaken met de cursusleiding c.q. docent, afname intake toets om het instroomniveau vast te stellen en het bespreken van het cursusprogramma en de - voorwaarden besproken.

Cursusaanbod voor Expats

Dit Taaltraject is bedoeld voor Expats( niet - ingezetene) die de taal wil leren om te communiceren op de werkvloer en met de leefomgeving ( contact met buurtbewoners, etc ).
Tijdinvestering: 70 uur/ 20 weken a 3 1/2 per week( 2 1/2 uur les en 1 uur huiswerk.
Kleine groep: min. 5 en max. 10 deelnemers.
Kosten zijn inclusief gratis intake en het benodigde lesmateriaal.
Betaling kan in maandelijkse termijnen.

Gratis intake: kennismaken met de cursusleiding, docent, bespreken van de cursusvoorwaarden en afname intake toets om het instroomniveau vast te stellen.

NB. Cursus op de werklocatie is bespreekbaar.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA + inkoop 64 uur is per 1 mei 2018 ingevoerd om de wachttijd voor Inburgeraars te verkorten en is een keuze module, die apart kan worden ingekocht voor het verkrijgen van de Verklaring DUO cursus ONA.

Deze module ( combinatie begeleiding en zelfstudie) bestaat uit :
Theorie uren: instructie, coaching, huiswerkbegeleiding/ondersteuning en nacontrole bij het samenstellen van de portofolio ( 8 resultaatkaarten);
Praktijk uren; maken /uitvoeren van opdrachten onder begeleiding en of zelfstandig.
Huiswerk/zelfstudie: uren besteed aan het samenstellen van de portofolio ( 8 resultaatkaarten).

Training wordt verzorgd door gecertificeerde ONA coach

Optie: privé- /groepsbegeleiding ( groep min. 2 deelnemers) in combinatie met zelfstudie.

 • Duur per les 2 uur op locatie en 2 uur huiswerk.
 • Cursusbijdrage € 500.00 inclusief lesmateriaal (excl. examenkosten)
 • Gratis intakegesprek
 • Aanmelden via website: www.vdz.nu/ email: vdztaal@gmail.com of telefonisch 06 46177784

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen/ Nieuwkomers

 • Laaggeletterden/ Analfabeten
 • Inburgeraars
 • Expats
 • Spreek - & Schrijfvaardigheid
 • NT 2 ( Staatsexamen ( B1 en B2)

NT2 (Staatsexamen)

Onderdelen:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Spreken
 • Schrijven

Opleidingsniveau: B1 en B2

Startniveau na intake A2

Groopsgrootte: min 3 en max 6 deelnemera

Cursusduur: 20 weken a 2 1/2 per week
Tarief: € 15,00 per uur inclusief lesmateriaal

Contact

Vestigingen

Het Kleine Loo 364 / Mariahoeve, 2592 CK Den Haag (route)
John Ritfeld
06 46177784
vdztaal@gmail.com

Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid

Internetadres: https://www.vdz.nu

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2003

14724