Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting VluchtelingenWerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en draagvlakverbreding...
meer...

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doet VluchtelingenWerk door persoonlijke steun, belangenbehartiging en draagvlakverbreding. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vele vrijwilligers die worden ondersteund door betaalde krachten.

Sinds 2013 biedt VluchtelingenWerk inburgeringstrajecten aan voor vluchtelingen en migranten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vluchtelingenwerk.nl

Onderscheid met andere organisaties

VluchtelingenWerk Nederland biedt een taaltraject op maat aan vanuit jarenlange ervaring en de inzet van deskundige professionals en vrijwilligers. Onze cursisten krijgen persoonlijke begeleiding. Gecertificeerde NT2 docenten verzorgen de lessen. Zij worden in de klas ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. Buiten de les krijgen de cursisten (waar mogelijk) een taalcoach of praktijkcoach om het Nederlands te oefenen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting VluchtelingenWerk Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting VluchtelingenWerk Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting VluchtelingenWerk Nederland werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting VluchtelingenWerk Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8618,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Groningen7.88.1169018%
Noord-Holland Noord8.88.2123040%
Noordoost-Brabant7.78.1105419%
Holland-Rijnland7.18.393327%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe7.4873321%
IJsselvechtstreek7.78.361346%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting VluchtelingenWerk Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 20
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 14,00
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0

Diensten

Intake/diagnose inburgering

Bij de aanmelding krijgt u een intake. Wij kijken naar uw startniveau, leersnelheid, opleiding en wat u graag wil bereiken. In het onderwijsplan staat een plan met een traject op maat binnen uw leerroute (B1 of Z). Uw voortgang zullen wij regelmatig samen met u evalueren. Na de intake wordt u in een lesgroep geplaatst met cursisten die ongeveer hetzelfde niveau en leersnelheid hebben als u.

Alfabetiseringstraject

U volgt een alfabetiseringscursus onder de Z-route. De intensieve fase duurt 6 maanden. U krijgt 8 of 9 uur klassikaal les per week. In de groep zit maximaal 12 personen. Daarna volgt een duale fase van maximaal 1,5 jaar met klassikale taallessen, groepstrainingen en buitenactiviteiten. In deze fase kunt u een taalcoach krijgen. De taalcoach kan u thuis bezoeken om Nederlands te oefenen en kan u ook ondersteunen bij taalactiviteiten buitenshuis.
(Wi2013) Cursisten van de oude wet volgen een alfabetiseringscursus in het leerprogramma van de Z-route, als voorbereiding voor de inburgering.

Inburgeringstraject

U krijgt een inburgeringscursus op maat binnen de B1-leerroute. In de eerste 6 maanden krijgt u 8 of 9 uur klassikaal taalles per week in de intensieve fase. Daarna volgt een duale fase van maximaal 1,5 jaar met klassikale taallessen, groepstrainingen en buitenactiviteiten.
In de groep zitten maximaal 20 personen. In de duale fase kunt u een praktijkcoach krijgen. Deze vrijwilliger helpt u om Nederlands te oefenen en ondersteunt bij buitenactiviteiten.
(Wi2013) Cursisten van de oude wet volgen een inburgeringsprogramma in het leerprogramma van de B1-route of de Z-route, afhankelijk van de toetsresultaten.

Staatsexamen II (B2)

Wij bieden op sommige locaties een B2-traject binnen de B1-leerroute. Voor het begin van de cursus doen we een intake om te kijken hoe goed u Nederlands begrijpt en hoe snel u leert. Zo krijgt u een goed advies welk trajectduur voor u geschikt is.
In de eerste 6 maanden krijgt u 8 of 9 uur klassikaal taalles per week in de intensieve fase. Daarna volgt een duale fase van maximaal 1,5 jaar met klassikale taallessen, groepstrainingen en buitenactiviteiten.
In de groep zitten maximaal 20 personen. In de duale fase kunt u een praktijkcoach krijgen. Deze vrijwilliger helpt u om Nederlands te oefenen en ondersteunt bij buitenactiviteiten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

vluchtelingen

houders van een verblijfsvergunning in de gemeente of in de opvang

inburgeringsplichtigen

inburgeringsbehoeftigden

Contact

Vestigingen

Molenstraat Centrum 1, 7311XG Apeldoorn (route)
Astrid Magnusson
055-5428888
amagnusson@vluchtelingenwerk.nl

Ceintuurbaan 111, 7413 DC Deventer (route)
Astrid Magnusson
0570-619943
amagnusson@vluchtelingenwerk.nl

Laan van de Vrede 1, 9728 AC Groningen (route)
Hoofdlocatie Groningen | Mieke Bába
050-5537111 | 06-51655859
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Berkenlaan 238, 9741 JP Groningen (route)
Mieke Bába
050-5537111 | 06-51655859
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Stationsplein 107, 2312 AJ Leiden (route)
Christa Drent | Eva Gelting
06-10700017 | 06-12953655
cdrent@cvluchtelingenwerk.nl / egelting@vluchtelingenwerk.nl

J.P. Gouverneurlaan 40C, 2171 ER Sassenheim (route)
Christa Drent | Eva Gelting
06-10700017 | 06-12953655
cdrent@cvluchtelingenwerk.nl / egelting@vluchtelingenwerk.nl

De Bolder Reyer Keijserstraat 12, 1791 AX Den Burg (route)
Locatie Texel | Gerda Schoenmaker
06-83705235
texel@vluchtelingenwerk.nl

Warfstraat 1, 9951 BS Winsum (route)
Mieke Bába
050-5537111 | 06-51655859
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Stichting VluchtelingenWerk Nederland

Internetadres: https://www.vluchtelingenwerk.nl/

Aantal werknemers: 1000
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 1979

10812