Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Prago (Drechtsteden)

De letters van Prago staan voor: praktisch gericht onderwijs. Stichting Prago geeft praktische lessen basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. We hebben op dit moment (juli 2022) ruim 50 leslocaties in 25 gemeenten, van Almere tot Tilburg en van Dordrecht tot Winterswijk.
Onze...
meer...

De letters van Prago staan voor: praktisch gericht onderwijs. Stichting Prago geeft praktische lessen basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. We hebben op dit moment (juli 2022) ruim 50 leslocaties in 25 gemeenten, van Almere tot Tilburg en van Dordrecht tot Winterswijk.
Onze cursisten zijn kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Vrijwel allemaal zijn ze laaggeletterd en laagopgeleid. Zij willen graag leren, maar kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs. Gewone dingen als lezen, schrijven, rekenen en mailen beheersen ze niet of niet voldoende om goed te kunnen functioneren. Verder zijn onze cursisten zeer verschillend: in de les zitten jongvolwassenen en ouderen, mannen en vrouwen, mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond, mensen met en zonder verstandelijke of psychische beperking.

Onderscheid met andere organisaties

Wij geven les. Dat doen we op onze eigen manier: niet de lesstof, maar de cursist staat centraal. Leren bij Prago is leren in een veilige en vriendelijke omgeving. Binnen de groep volgt elke cursist individueel onderwijs, op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Het leertraject en de leerdoelen worden bepaald aan de hand van het startniveau en de leerwens van de cursist. De begeleiding bestaat uit een bevoegd docent en een of meer vrijwilligers.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Prago (Drechtsteden) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting Prago (Drechtsteden) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Prago (Drechtsteden) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie9,0468,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 KTO in eigen beheer
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 kto in eigen beheer

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Prago (Drechtsteden).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Taaltraject

Prago biedt individuele leertrajecten aan in de vakken lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De grote kracht van Prago is dat wij ons aanbod aanpassen aan de leerwens en het leerniveau van elke cursist. Al onze cursisten werken dus op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan de vaardigheden die zij willen leren. Anders gezegd: Prago biedt cht maatwerk. Niet de lesstof, maar de cursist staat centraal. Dat blijft zo, gedurende het hele traject. Wij houden continu de vinger aan de pols en kunnen op elk moment bijsturen op basis van monitoring, observaties, toetsen en evaluaties.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Dit zijn onze cursisten

Onze cursisten zijn kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Vrijwel allemaal zijn ze laaggeletterd en laagopgeleid. Zij willen graag leren, maar kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs. Gewone dingen als lezen, schrijven, rekenen en mailen beheersen ze niet of niet voldoende om goed te kunnen functioneren. Verder zijn onze cursisten zeer verschillend: in de les zitten jongvolwassenen en ouderen, mannen en vrouwen, mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond, mensen met en zonder verstandelijke of psychische beperking. Bij elkaar vormen zij een deel van een veel grotere groep: niet minder dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd.

Contact

Vestigingen

Koningin Wilhelminalaan 8, 3527LD Utrecht (route)
06 45 01 05 04
info@prago.nl

Stichting Prago (Drechtsteden)

Internetadres: prago.nl

Aantal werknemers: 40
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1984

14786